Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 904, s celkovou veľkosťou 607,7 MB z toho:


Obecné dokumenty (247)

Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Košolná
(84,6 kB - 28.07.2017 - 94x)
Odpoveď hlavnej kontrolórky
(12,0 kB - 12.07.2017 - 145x)
Výzva - ochrana úrody pred požiarmi
(1,3 MB - 06.07.2017 - 127x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol na rok 2017
(15,0 kB - 26.06.2017 - 107x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ - zverejňovanie
(16,4 kB - 26.06.2017 - 73x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017
(14,0 kB - 20.06.2017 - 81x)
Zhromaždenie občanov
(25,0 kB - 02.06.2017 - 74x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 25.05.17
(6,6 MB - 23.05.2017 - 110x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM
(6,2 MB - 23.05.2017 - 65x)
Oznámenie o zatvorení pošty
(6,9 MB - 10.05.2017 - 91x)
meranie zrakovej ostrosti
(15,8 kB - 25.04.2017 - 103x)
Ponuka - horizontálne pretláčanie
(2,6 MB - 25.04.2017 - 153x)
Zápis žiakov do MŠ 2017/2018
(1,6 MB - 25.04.2017 - 147x)
prianie 2
(431,3 kB - 12.04.2017 - 0x)
prianie
(520,2 kB - 12.04.2017 - 308x)
Zisťovanie SILC
(75,3 kB - 12.04.2017 - 145x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017 - text.súbor
(15,7 kB - 04.04.2017 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017
(24,2 kB - 04.04.2017 - 66x)
Kontrola dodržiavania obsahu a zákonnej lehoty na zverejňovanie objednávok a faktúr
(1,5 MB - 31.03.2017 - 114x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.04.2017
(18,7 kB - 28.03.2017 - 85x)
zámer predaja majetku
(158,5 kB - 21.03.2017 - 165x)
verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť
(1,5 MB - 28.02.2017 - 188x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017
(14,0 kB - 10.01.2017 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017
(18,1 kB - 04.01.2017 - 186x)
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017
(1,4 MB - 04.01.2017 - 65x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.01.2017
(13,5 kB - 28.12.2016 - 0x)
Vianočný pozdrav
(81,5 kB - 19.12.2016 - 596x)
Plnenie rozpočtu - november 2016 - príjmová časť
(23,7 kB - 14.12.2016 - 55x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2016
(13,5 kB - 14.12.2016 - 175x)
kontroly uložené OZ hlavnej kontrolórke
(582,8 kB - 10.10.2016 - 90x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.09.2016
(18,0 kB - 23.09.2016 - 112x)
pozvnka_na_zasadnutie_OZ.PDF
(191,5 kB - 02.09.2016 - 90x)
Dňa 12.9.2016 sa uskutoční zasadnutie OZ obce Košolná
Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(92,6 kB - 19.08.2016 - 77x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2016
(17,2 kB - 08.06.2016 - 103x)
oznam - nájomníci bytových domov
(785,8 kB - 02.05.2016 - 111x)
Pozvánka na Zasadnutie OZ dňa 02.05.2016
(24,8 kB - 28.04.2016 - 57x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.03.2016
(16,9 kB - 22.03.2016 - 96x)
Zmluva o dielo - výrub stromov
(26,2 kB - 16.03.2016 - 89x)
Výsledky volieb do Národnej rady SR - 05.03.2016
(79,6 kB - 07.03.2016 - 114x)
Príloha č. 1 a príloha č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON
(46,2 kB - 04.03.2016 - 130x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2016
(18,6 kB - 24.02.2016 - 388x)
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2016
(255,0 kB - 18.02.2016 - 46x)
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015
(302,9 kB - 12.02.2016 - 98x)
Návrh VZN č.1/2016 o financovaní originálnych komptencií obce na úseku školstva
(26,5 kB - 04.02.2016 - 86x)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košolná 2015 - 2020
(2,7 MB - 21.12.2015 - 242x)
Smernica č. 1/2014 - upravujúca zásady zverejňovania informácií obce
(16,2 kB - 11.02.2014 - 64x)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Košolná
(67,5 kB - 18.08.2009 - 63x)

Finančné dokumenty (145)

Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(451,8 kB - 11.06.2021 - 5x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020
(37,9 kB - 27.05.2021 - 65x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020
(27,0 kB - 11.05.2021 - 14x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 11.05.2021 - 13x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(204,0 kB - 11.05.2021 - 20x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 24.03.2021 - 19x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 24.03.2021 - 22x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2021 - 2023
(52,7 kB - 15.03.2021 - 13x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 26.02.2021 - 21x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 26.02.2021 - 15x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
(28,5 kB - 03.12.2020 - 20x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
(31,5 kB - 03.12.2020 - 23x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
(28,0 kB - 03.12.2020 - 19x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
(38,0 kB - 03.12.2020 - 20x)
schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52
(321,5 kB - 29.06.2020 - 36x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019
(53,4 kB - 24.06.2020 - 25x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 10.06.2020 - 17x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019
(201,0 kB - 10.06.2020 - 19x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022
(43,0 kB - 14.02.2020 - 32x)
Plnenie výdavkov 2019
(144,3 kB - 11.02.2020 - 27x)
Plnenie príjmov 2019
(26,7 kB - 11.02.2020 - 29x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť
(259,5 kB - 04.02.2020 - 39x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť
(238,0 kB - 04.02.2020 - 39x)
rozpočtové opatrenie č. 10/2019
(26,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 9/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 8/2019
(25,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 7/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 6/2019
(28,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2019
(27,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
RO 10/2019
(26,0 kB - 09.12.2019 - 34x)
RO 9/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 31x)
RO 8/2019
(25,0 kB - 09.12.2019 - 20x)
RO 7/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 32x)
RO 6/2019
(28,5 kB - 09.12.2019 - 42x)
RO 5/2019
(27,0 kB - 09.12.2019 - 14x)
Audítorská správa za rok 2018
(212,6 kB - 09.10.2019 - 28x)
Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(27,0 kB - 09.10.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 42x)
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 kB - 23.09.2019 - 24x)
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 31x)
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(26,0 kB - 23.09.2019 - 31x)
Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka
(21,8 kB - 23.09.2019 - 24x)
plnenie výdavkov 08/2019
(138,9 kB - 23.09.2019 - 10x)
plnenie príjmov 08/2019
(25,9 kB - 23.09.2019 - 12x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 28.06.2019 - 19x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018
(4,6 MB - 13.06.2019 - 33x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018
(85,5 kB - 15.05.2019 - 41x)
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018
(146,1 kB - 15.05.2019 - 26x)
Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018
(23,2 kB - 15.05.2019 - 19x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 15.05.2019 - 30x)
zámer predaja majetku
(75,5 kB - 03.04.2019 - 146x)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná
(25,2 kB - 29.03.2019 - 55x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(44,0 kB - 29.03.2019 - 0x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content