Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 53, s celkovou veľkosťou 10,2 MB z toho:


Záväzné nariadenia (53)

VZN č. 1/2023 - výška školného od 01.09.2023
(263,2 KB - 03.07.2023 - 22x)
Príloha č. 4 - VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(264,9 KB - 27.06.2023 - 15x)
Návrh VZN - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(127,0 KB - 01.06.2023 - 27x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023
VZN č. 3 /2022
(263,1 KB - 16.12.2022 - 44x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
VZN č.4/2022
(518,3 KB - 16.12.2022 - 85x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č.4/2022
(491,0 KB - 28.11.2022 - 49x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(39,5 KB - 28.11.2022 - 35x)
VZN č. 02/2022 - ÚPNO Košolná
(193,2 KB - 20.09.2022 - 99x)
VZN č. 02/2022 - ÚPNO Košolná
(35,5 KB - 20.09.2022 - 52x)
Príloha č. 3 - VZN č. 02/2022
(285,0 KB - 01.08.2022 - 62x)
Príloha č. 2 - VZN č. 02/2022
(1,3 MB - 01.08.2022 - 109x)
Príloha č. 1 - VZN č. 02/2022
(640,0 KB - 01.08.2022 - 97x)
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022
(193,8 KB - 01.08.2022 - 75x)
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(263,6 KB - 30.06.2022 - 36x)
VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
(206,5 KB - 16.12.2021 - 89x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN č. 2/2021
(517,9 KB - 16.12.2021 - 75x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(155,3 KB - 11.06.2021 - 188x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná
(501,1 KB - 17.05.2021 - 60x)
VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
(99,4 KB - 18.01.2021 - 78x)
VZN č. 1/2020 - schválené
(193,5 KB - 29.06.2020 - 120x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8b
(111,4 KB - 09.06.2020 - 96x)
príloha č. 2 k VZN č. 01/2020 - 8a
(821,5 KB - 09.06.2020 - 92x)
príloha č. 1 k VZN č. 01/2020 - záväzná časť
(213,0 KB - 09.06.2020 - 78x)
Návrh VZN č. 01/2020
(34,5 KB - 09.06.2020 - 86x)
VZN Obce Košolná č.3/2019
(60,7 KB - 16.12.2019 - 124x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
VZN Obce Košolná č.2/2019
(93,5 KB - 16.12.2019 - 97x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2019
(40,0 KB - 05.06.2019 - 76x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
Komunitný plán Obce Košolná
(180,2 KB - 14.06.2018 - 366x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Košolná
(26,5 KB - 07.07.2017 - 116x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(50,6 KB - 12.04.2017 - 98x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(15,0 KB - 21.03.2017 - 102x)
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Košolná - doc.
(95,0 KB - 19.01.2017 - 162x)
VZN Obce Košolná 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košolná
(864,0 KB - 15.06.2016 - 231x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2016 o financovaní originálnych kompetenciíí školstva
(26,5 KB - 30.03.2016 - 77x)
VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(78,5 KB - 30.12.2015 - 227x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2014 ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu obce Košolná
(145,5 KB - 28.03.2014 - 108x)
VZN č. 01/2014 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná
(31,5 KB - 28.03.2014 - 76x)
VZN č. 01/2013 ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov a hrobových miest na území obce Košolná
(24,0 KB - 02.10.2013 - 126x)
VZN č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(113,5 KB - 15.12.2011 - 152x)
Príloha č. 1 k VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(137,0 KB - 03.05.2011 - 199x)
VZN č. 01/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Košolná
(27,0 KB - 03.05.2011 - 106x)
VZN č. 01/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(54,5 KB - 14.11.2009 - 460x)
VZN č. 02/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(49,5 KB - 25.10.2008 - 72x)
VZN č. 01/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(47,0 KB - 28.06.2008 - 249x)
Dodatok č.1 k VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(26,5 KB - 14.02.2007 - 55x)
Dodatok č.1 k VZN č. 03/2004 o odpadoch
(25,0 KB - 14.02.2007 - 61x)
VZN č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košolná
(112,0 KB - 14.02.2006 - 80x)
VZN č. 02/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku
(44,5 KB - 14.02.2006 - 109x)
VZN č. 01/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína
(70,0 KB - 14.02.2006 - 62x)
VZN č. 01/2005 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
(48,0 KB - 14.02.2006 - 86x)
VZN č. 04/2004 o školskom obvode
(25,5 KB - 14.02.2006 - 54x)
VZN č. 03/2004 o odpadoch
(105,0 KB - 14.02.2006 - 96x)
VZN č. 02/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Košolná
(49,0 KB - 14.02.2006 - 60x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print