Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ÚRADNÁ TABUĽA

REFERENDUM 21.01.2023

Oznamujeme občanom, že prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

REFERENDUM sa bude v Obci Košolná konať v sobotu 21. januára 2023 v sále kultúrneho domu v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

  Referendum - Informacia pre voliča (272,5 kB, 10 stiahnutí)
  Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti (180,9 kB, 3 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK (214,0 kB, 5 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (384,0 kB, 4 stiahnutí)

 

Zasadnutie OZ

Dňa 14. septembra 2022 o 18:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie OZ v Zasadačke obecného úradu Košolná.

Pozvánka –   Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.09.2022 (27,5 kB, 55 stiahnutí)
  Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022 (247,4 kB, 36 stiahnutí)
  Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022 (237,4 kB, 14 stiahnutí)
  Príloha č. 1 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022 (283,0 kB, 16 stiahnutí)
  Príloha č. 2 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022 (252,8 kB, 31 stiahnutí)

VZN č. 02/2022 – ÚPNO Košolná – https://www.kosolna.eu.sk/upno-kosolna/

 

 

Zasadnutie OZ – 18.07.2022

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 18.07.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (259,8 kB, 50 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (246,6 kB, 0 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16 (74,0 kB, 20 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23 (508,8 kB, 15 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24 (509,8 kB, 13 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25 (508,5 kB, 12 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29 (509,2 kB, 18 stiahnutí)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby OSO

Zasadnutie OZ – 29.06.2022

Pozvánka na Zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v stredu 29.06.2022 spolu s relevantnými materiálmi :

 

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022 (111,5 kB, 44 stiahnutí)
  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (246,8 kB, 35 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (205,6 kB, 19 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021 (54,2 kB, 11 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 (448,4 kB, 24 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť (29,4 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť (139,7 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa (279,9 kB, 20 stiahnutí)
  plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 (21,8 kB, 11 stiahnutí)
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení (263,6 kB, 10 stiahnutí)

 

 

EnglishSlovenčina
Skip to content