Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia vnútrobloku

Obec Košolná vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk – Revitalizácia vnútrobloku

  Poskytnutie vysvetlenia - č.01 (199,2 kB, 0 stiahnutí)
  Oprava č.1 - Výzva na predloženie ponuky (435,9 kB, 9 stiahnutí)

 

  Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" (435,6 kB, 34 stiahnutí)
  Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" - Prílohy (9,1 MB, 22 stiahnutí)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 02.06.2021

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná, ktoré sa konalo dňa 02.06.2021.

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (310,9 kB, 70 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (291,9 kB, 25 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020 (37,9 kB, 54 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020 (451,8 kB, 4 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa (82,5 kB, 13 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020 (27,0 kB, 13 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020 (129,9 kB, 18 stiahnutí)
  VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná (155,3 kB, 10 stiahnutí)

 

Zápisnica + uznesenia zo Zasadnutia OZ – 06.05.2021

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021 (308,5 kB, 26 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021 (297,4 kB, 24 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/10 (30,6 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/11 (30,6 kB, 1 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/12 (30,6 kB, 3 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/13 (30,5 kB, 1 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/14 (30,5 kB, 1 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/15 (30,7 kB, 2 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/16 (30,9 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/17 (30,9 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/18 (30,5 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/19 (30,5 kB, 8 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/20 (30,8 kB, 13 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/21 (30,6 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/22 (30,6 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/6 (30,5 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/7 (31,0 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/8 (31,1 kB, 8 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/9 (30,4 kB, 8 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/10 (30,6 kB, 13 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/11 (30,9 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/12 (30,6 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/13 (30,7 kB, 10 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/14 (30,6 kB, 13 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/15 (30,6 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/16 (30,7 kB, 9 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/17 (30,9 kB, 12 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/18 (30,5 kB, 20 stiahnutí)

zápisnica, uznesenia zo Zasadnutia OZ konaného dňa 15.03.2021

  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021 (240,8 kB, 51 stiahnutí)
  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021 (277,1 kB, 57 stiahnutí)
  Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 (27,6 kB, 34 stiahnutí)
  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 (21,6 kB, 34 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2021 - 2023 (52,7 kB, 13 stiahnutí)
  Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmová časť (499,6 kB, 19 stiahnutí)
  Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdavková časť (274,4 kB, 21 stiahnutí)

 

EnglishSlovenčina
Skip to content