Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ÚRADNÁ TABUĽA

Zasadnutie OZ – 18.07.2022

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 18.07.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (259,8 kB, 17 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (246,6 kB, 0 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16 (74,0 kB, 4 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23 (508,8 kB, 3 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24 (509,8 kB, 2 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25 (508,5 kB, 2 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29 (509,2 kB, 5 stiahnutí)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby OSO

 

Zasadnutie OZ – 29.06.2022

Pozvánka na Zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v stredu 29.06.2022 spolu s relevantnými materiálmi :

 

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022 (111,5 kB, 32 stiahnutí)
  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (246,8 kB, 29 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (205,6 kB, 11 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021 (54,2 kB, 6 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 (448,4 kB, 11 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť (29,4 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť (139,7 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa (279,9 kB, 6 stiahnutí)
  plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 (21,8 kB, 5 stiahnutí)
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení (263,6 kB, 5 stiahnutí)

 

 

Návrh – Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021

Návrh záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021 nájdete tu:   Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 (448,8 kB, 9 stiahnutí)

Príloha č. 1 –   Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť (29,4 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť (139,7 kB, 0 stiahnutí)

Príloha č. 2 –   Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa (279,9 kB, 6 stiahnutí)

 

Zasadnutie OZ konané dňa 03.05.2022

Tu si môžete prečítať zápisnicu a uznesenia so Zasadnutia OZ konaného dňa 03.05.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (318,9 kB, 39 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022 (289,2 kB, 35 stiahnutí)

príloha č. 1   Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14 (71,5 kB, 29 stiahnutí)

príloha č. 2   Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022 (29,3 kB, 6 stiahnutí)

príloha č. 3   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024 (52,1 kB, 7 stiahnutí)

príloha č. 4  Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť (480,0 kB, 6 stiahnutí)
  Rozpočet obce 2022 - 2024 - výdavková časť (274,5 kB, 6 stiahnutí)

príloha č. 5   Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth (54,6 kB, 19 stiahnutí)

EnglishSlovenčina
Skip to content