Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Hana Dedáčková

Zápis detí do MŠ Košolná na šk.rok 2022/2023

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka MŠ KOŠOLNÁ v súlade s §59 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom, že  žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Košolná na školský rok 2022/2023 sa podávajú:

  1.   5.  2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod.a potom priebežne do 16. 5. počas prevádzky v MŠ
  Zápis detí do Materskej školy 2022 (42,0 kB, 51 stiahnutí)
  Žiadosť o prijatie do MŠ (37,5 kB, 48 stiahnutí)

Ponuka práce- Zbor väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou hľadá vhodných uchádzačov o prácu v štátnej službe. Záujemci sa môžu hlásiť na pozície samostatný strážny a referent režimu. Uchádzač musí mať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek minimálne 21 rokov.  Úspešným uchádzačom, ktorí prejdú prijímacím konaním sa ponúka stabilná práca príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže a výhodné sociálne zabezpečenie. Bližšie informácie  a kontaktné údaje v priloženom letáku

  Ponuka práce (802,8 kB, 60 stiahnutí)

Zastupiteľstvo 14.03.2022

Zápisnica + uznesenia + príloha zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (223,1 kB, 38 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (61,6 kB, 43 stiahnutí)

Plnenie rozpočtu

  Čerpanie rozpočtu za rok 2021 (27,1 kB, 12 stiahnutí)

Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021

  Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021 (907,9 kB, 9 stiahnutí)
EnglishSlovenčina
Skip to content