Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Hana Dedáčková

Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami

Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami” , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022.
Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami”alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách.
Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.

  Zámer - Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami. (874,5 kB, 16 stiahnutí)

Pozvánka na verejné prerokovanie

  Pozvánka na verejné prerokovanie (195,8 kB, 22 stiahnutí)

Silvestrovský hokej

Pozývame Vás na „ SILVESTROVSKÝ HOKEJ ” – 31.12.2022,  o 10: 00 hod.  na ihrisku v Košolnej. Prihláste sa do 28.12.2022 u pána Jaroslava Klementa – 0917 089 127. Štartovné je  5 €.  Silvestrovský hokej (318,4 kB, 23 stiahnutí)

 

EnglishSlovenčina
Skip to content