Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 193, s celkovou veľkosťou 818,4 MB z toho:


Obecné dokumenty (336)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(7,6 MB - 02.10.2023 - 4x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Košolnej z volieb do NR SR 30.09.2023
Zámer - Zhodnocovanie stavebných odpadov - sprievodný text
(54,1 KB - 27.07.2023 - 25x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(291,2 KB - 14.07.2023 - 0x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(20,7 KB - 14.07.2023 - 13x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
(24,1 KB - 14.07.2023 - 15x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
Príkazná Zmluva č. 217 VO/03/2023/EL - KSVO
(413,7 KB - 10.07.2023 - 13x)
Ponuka práce Kaufland
(12,6 KB - 07.07.2023 - 15x)
Ochrana úrody pred požiarmi
(33,2 KB - 03.07.2023 - 12x)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
(81,4 KB - 27.06.2023 - 40x)
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 22.06.2023
(42,3 KB - 22.06.2023 - 38x)
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(261,2 KB - 20.06.2023 - 17x)
Geometrický plán - Tomašovičová
(592,0 KB - 07.06.2023 - 19x)
Zámer predaja majetku - Tomašovičová
(390,2 KB - 07.06.2023 - 30x)
Geometrický plán - Orlickí
(750,7 KB - 07.06.2023 - 17x)
Zámer predaja majetku - Milan Orlický a Ružena Orlická
(393,4 KB - 07.06.2023 - 31x)
Geometrický plán Ing. Nádašský
(673,5 KB - 07.06.2023 - 16x)
Zámer predaja majetku - Ing. Nádašský
(396,4 KB - 07.06.2023 - 23x)
Geometrický plán - Gajdošíková
(574,2 KB - 07.06.2023 - 12x)
Zámer predaja majetku - Zuzana Gajdošíková
(388,4 KB - 07.06.2023 - 20x)
Geometrický plán Jakabovičoví
(711,0 KB - 07.06.2023 - 11x)
Zámer predaja majetku - Vladimír Jakabovič a Bc. Denisa Jakabovičová
(388,7 KB - 07.06.2023 - 19x)
Geometrický plán Šulekoví
(689,2 KB - 07.06.2023 - 13x)
Zámer predaja majetku - Maroš Šulek a Lucia Šuleková
(392,9 KB - 07.06.2023 - 21x)
pozvnka_25.05.2023.doc
(29,0 KB - 22.05.2023 - 46x)
Jarné obdobie - Rozhlasová relácia
(27,8 KB - 13.04.2023 - 29x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 23.03.2023
(27,5 KB - 15.03.2023 - 37x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Obce Košolná
(41,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Zasadnutie OZ Obce Košolná sa bude konať 16.02.2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 16.02.2023
(41,2 KB - 09.02.2023 - 47x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 08.02.2023 - 0x)
Detský karneval
(638,2 KB - 08.02.2023 - 36x)
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
(81,8 KB - 08.02.2023 - 60x)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri ihrisku
Zámer - Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami.
(874,5 KB - 04.01.2023 - 46x)
Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami" , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022. Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách. Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať
Verejná vyhláška - stavebné povolenie
(987,6 KB - 20.12.2022 - 46x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.12.2022
(28,5 KB - 08.12.2022 - 27x)
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov
(89,0 KB - 06.12.2022 - 19x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 30.11.2022 - 0x)
Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Košolnej
(478,4 KB - 21.11.2022 - 41x)
Ustanovujúce zasadnutie OZ Košolná
(41,1 KB - 21.11.2022 - 47x)
kandidáti - starosta
(185,8 KB - 12.10.2022 - 127x)
zoznam kandidátov - poslanci
(198,5 KB - 12.10.2022 - 0x)
Zoznam kandidátov do obecného zastupiteľstva
(206,1 KB - 04.10.2022 - 119x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstvas v Košolnej
Zoznam kandidátov na starostu obce
(127,1 KB - 04.10.2022 - 95x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Košolná
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia Pri Ihrisku - rekonštrukcia
(1,2 MB - 03.10.2022 - 55x)
Oznámenie o začatí stavebného konania
Hodový program (sobota-nedeľa)
(142,4 KB - 08.09.2022 - 284x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.09.2022
(27,5 KB - 08.09.2022 - 75x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29
(509,2 KB - 26.07.2022 - 40x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25
(508,5 KB - 26.07.2022 - 34x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24
(509,8 KB - 26.07.2022 - 38x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23
(508,8 KB - 26.07.2022 - 30x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16
(74,0 KB - 26.07.2022 - 37x)
Oznámenie - utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ
(1,7 MB - 20.07.2022 - 82x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022
(111,5 KB - 21.06.2022 - 72x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
(21,8 KB - 21.06.2022 - 23x)
Oznámenie o počte obyvateľov obce Košolná
(102,9 KB - 16.06.2022 - 0x)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,5 KB - 16.06.2022 - 52x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy
Informácia o o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,0 KB - 16.06.2022 - 47x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Oznámenie o počte obyvateľov
(15,5 KB - 16.06.2022 - 73x)
Oznámenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022
Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb
(188,8 KB - 16.06.2022 - 147x)
Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
(16,0 KB - 09.05.2022 - 47x)
súhlas so spracovaním osobných údajov
(18,4 KB - 09.05.2022 - 40x)
Vberov_konanie_-_riadite_M.pdf
(3,6 MB - 09.05.2022 - 182x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.05.2022
(27,5 KB - 27.04.2022 - 50x)
Žiadosť o prijatie do MŠ
(37,5 KB - 20.04.2022 - 92x)
Zápis detí do Materskej školy 2022
(42,0 KB - 20.04.2022 - 113x)
zverejnenie údajov o komunálnom odpade - 2021
(6,4 MB - 31.03.2022 - 92x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(305,0 KB - 28.03.2022 - 111x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(949,8 KB - 25.03.2022 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 18.03.2022 - 0x)
Čerpanie rozpočtu za rok 2021
(27,1 KB - 17.03.2022 - 31x)
Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
(907,9 KB - 17.03.2022 - 42x)
Oznámenie o uložení zásielky
(144,6 KB - 15.03.2022 - 174x)
Zápis prvákov do ZŠ
(1,0 MB - 15.03.2022 - 49x)
Zápis prvákov do ZŠ v Suchej nad Parnou bude 6.4.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná
(136,6 KB - 08.03.2022 - 42x)
Zasadnutie OZ - 14.3.2022
Humanitárna zbierka pre Ukrajinu
(11,9 KB - 07.03.2022 - 41x)
Obec Košolná v spolupráci s Arcidiecéznou charitou v Trnave organizuje humanitárnu zbierku na pomoc Ukrajine.
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2021
(21,0 KB - 28.02.2022 - 36x)
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
(16,4 KB - 28.02.2022 - 0x)
Verejná vyhláška - prerokovanie návrhu riešenia - Zmeny a doplnky 03/2021 ÚPNO Košolná
(328,2 KB - 16.02.2022 - 64x)
Oznam občanom
(2,3 MB - 18.01.2022 - 182x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
(41,8 KB - 21.12.2021 - 53x)
Clanok_Vianoce.docx
(66,6 KB - 10.12.2021 - 38x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2021
(27,5 KB - 07.12.2021 - 34x)
Návrh VZN č.3/2021
(18,3 KB - 01.12.2021 - 87x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh VZN č.2/2021
(36,2 KB - 01.12.2021 - 34x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
oznámenie o začatí stavebného konania
(626,8 KB - 26.11.2021 - 48x)
Obecná splašková kanalizácia Košolná - 4.etapa NN prípojka
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
(27,0 KB - 24.11.2021 - 62x)
Verejná vyhláška - Vodovod a kanalizácia Suchá nad Parnou
(9,1 MB - 15.11.2021 - 65x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Vodovod a kanalizácia obce Suchá nad Parnou - 1. etapa
Oznámenie o začatí územného konania.
(1,3 MB - 12.11.2021 - 65x)
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania Bytový dom BD12-1, Bytový dom BD12 - 2, Parkovisko
OÚ v Košolnej-zatvorený
(24,0 KB - 26.10.2021 - 47x)
Záznam z prieskumu trhu - Revitalizácia vnútrobloku
(666,9 KB - 06.10.2021 - 49x)
Poskytnutie vysvetlenia č. 2
(142,6 KB - 06.10.2021 - 48x)
Oprava č.1 - Výzva na predloženie ponuky
(435,9 KB - 17.09.2021 - 65x)
Zákazka s nízkou hodnotou :"Revitalizácia vnúztrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť"_2
Poskytnutie vysvetlenia - č.01
(199,2 KB - 17.09.2021 - 41x)
Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na "REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŚTRUKTÚRY V OBCI KOŠOLNÁ - stavebné práce"_2
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" - Prílohy
(9,1 MB - 07.09.2021 - 34x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(435,6 KB - 07.09.2021 - 78x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.08.2021
(27,5 KB - 25.08.2021 - 63x)
Príloha č. 2 - výsadba vetrolamu
(13,3 KB - 25.08.2021 - 41x)
Príloha č. 1 - Výsadba vetrolamu
(19,6 KB - 25.08.2021 - 43x)
Výzva na predkladanie ponúk "Výsadba vetrolamu"
(4,5 MB - 25.08.2021 - 58x)
Chodník v obci Košolná
(1,8 MB - 05.08.2021 - 64x)
Oznámenie o začatí stavebného konania

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print