Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 332, s celkovou veľkosťou 942,5 MB z toho:


Obecné dokumenty (398)

Pozvánka - Na zhromaždenie vlastníkov Poľovných pozemkov pozemkov
(159,7 KB - 10.07.2024 - 17x)
Obec Dlhá - ponuka práce
(450,7 KB - 10.07.2024 - 15x)
Červeník 2024 - Slávnosti
(7,1 MB - 10.07.2024 - 10x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 08.07.2024 - 0x)
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Košolná
(25,2 KB - 08.07.2024 - 16x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 04.07.2024 - 0x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť
(3,5 MB - 04.07.2024 - 14x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021-2025
(563,4 KB - 03.07.2024 - 11x)
Ochrana úrody pred požiarmi - upozornene
(39,5 KB - 28.06.2024 - 29x)
Zvýšená ochrana majetku počas letných aktivít - výzva
(48,3 KB - 27.06.2024 - 19x)
Ekocharita zber textilu - u p o z o r n e n i e
(520,1 KB - 26.06.2024 - 36x)
Memoriál Pavla Holoviča Zvončín
(339,1 KB - 26.06.2024 - 10x)
Obecná opekačka
(239,3 KB - 24.06.2024 - 11x)
Výstava historických motocyklov - Ružindol
(634,0 KB - 17.06.2024 - 15x)
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava - u p o z o r n e n i e
(1,2 MB - 06.06.2024 - 281x)
Samozber jahôd a hrachu
(1,9 MB - 04.06.2024 - 18x)
Festival remesiel a kultúry - Ostrovské cepy - 08.06.2024
(554,6 KB - 27.05.2024 - 29x)
Burza starožitností - KD Špačince - 25.05.2024
(2,1 MB - 20.05.2024 - 8x)
Pracovná ponuka - hlavný kuchár/kuchárka pre MŠ Zvončín
(592,9 KB - 02.05.2024 - 25x)
Divadelné vystúpenie - Dom kultúry Cífer 08.05.2024
(427,8 KB - 24.04.2024 - 28x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.4.2024
(29,0 KB - 22.04.2024 - 21x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 22.03.2024 - 0x)
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
(31,3 KB - 22.03.2024 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 20.03.2024 - 0x)
Veľtrh práce v Trnave - 16. 04. 2024
(105,5 KB - 20.03.2024 - 59x)
Oznámenie verejnosti PHSR
(201,1 KB - 15.03.2024 - 0x)
Oznámenie o strategickom dokumente
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 12.03.2024 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 12.03.2024 - 0x)
otvracie_hodiny_galria.png
(2,5 MB - 04.03.2024 - 24x)
Jarn_przdniny_Smolenick_zmok_1.pdf
(10,5 MB - 04.03.2024 - 0x)
Jarné prázdniny na smolenickom zámku
(10,5 MB - 04.03.2024 - 24x)
Správa HK z kontroly č. 01/2023
(468,0 KB - 08.02.2024 - 33x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - Oprava miestnej komunikácie
(1,2 MB - 29.01.2024 - 80x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - Oprava miestnej komunikácie
Pozvánka na zasadnutie OZ Košolná - 01.02.2024
(27,2 KB - 29.01.2024 - 38x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Košolná - 01.02.2024
Verejná vyhláška - IBV Košolná - PODBOR
(10,6 MB - 26.01.2024 - 49x)
Návrh VZN o miestnych daniach
(514,7 KB - 29.12.2023 - 98x)
Verejná Vyhláška - Povolenie na užívanie vodnej stavby - BD 12, s.r.o.
(180,8 KB - 20.12.2023 - 43x)
Verejná Vyhláška - Povolenie na užívanie vodnej stavby - BD 12, s.r.o.
(180,8 KB - 20.12.2023 - 0x)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košolná
(216,1 KB - 20.12.2023 - 26x)
Oznam - TAVOS, a.s. - zmena zasielania vyučtujúcich faktúr
(702,4 KB - 12.12.2023 - 30x)
Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2023
(103,4 KB - 08.12.2023 - 69x)
Ako správne triediť obaly od kávy
(886,2 KB - 01.12.2023 - 31x)
Mobilné zariadenie METSO NORDBERG LT 105 - záverčné stanovisko
(2,1 MB - 01.12.2023 - 44x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024
(351,1 KB - 28.11.2023 - 64x)
Verejná vyhláška - územné konanie
(1,2 MB - 24.11.2023 - 0x)
IBV Košolná - Podbor
Vianočné trhy
(1,1 MB - 24.11.2023 - 36x)
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby ...
(291,2 KB - 13.11.2023 - 0x)
Divadelné predstavenie Cífer - 26.11.2023
(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 10.11.2023 - 0x)
Oznam pre seniorov - preventívne opatrenia
(127,8 KB - 09.11.2023 - 38x)
Vodná nádrž Suchá nad Parnou - výrub drevín
(74,7 KB - 25.10.2023 - 105x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 26.10.2023
(108,3 KB - 23.10.2023 - 85x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 23.10.2023 - 0x)
Oznmenie_o_zaat_konania_na_vrub_drevn.pdf
(26,2 KB - 23.10.2023 - 69x)
Country Bál - Suchá nad Parnou
(1,4 MB - 12.10.2023 - 63x)
Country Bál - Suchá nad Parnou - 11.11.2023
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/10 a 304/12 - r. Kocmálová
(75,3 KB - 11.10.2023 - 47x)
Zámer zámeny a predaja majetku - 364/8, 367/11 a 367/14 za 263/2 - p. Drozdová
(78,8 KB - 11.10.2023 - 48x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 364/1, 367/10, 367/12 a 367/13 - p. Krkoš
(76,2 KB - 11.10.2023 - 41x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/8 a 367/9 - r. Myslovičová
(76,3 KB - 11.10.2023 - 39x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/6 a 367/7 - p. Laca
(75,7 KB - 11.10.2023 - 30x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 367/1 a 367/5 - p. Bačík
(75,7 KB - 11.10.2023 - 42x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 09.10.2023
(28,0 KB - 06.10.2023 - 57x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(7,6 MB - 02.10.2023 - 48x)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Košolnej z volieb do NR SR 30.09.2023
Zámer - Zhodnocovanie stavebných odpadov - sprievodný text
(54,1 KB - 27.07.2023 - 49x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(291,2 KB - 14.07.2023 - 0x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
(20,7 KB - 14.07.2023 - 39x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 31.07.2023
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
(24,1 KB - 14.07.2023 - 41x)
Pošta Suchá nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť od 27.07.2023
Príkazná Zmluva č. 217 VO/03/2023/EL - KSVO
(413,7 KB - 10.07.2023 - 37x)
Ponuka práce Kaufland
(12,6 KB - 07.07.2023 - 32x)
Ochrana úrody pred požiarmi
(33,2 KB - 03.07.2023 - 37x)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
(81,4 KB - 27.06.2023 - 76x)
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 22.06.2023
(42,3 KB - 22.06.2023 - 63x)
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(843,7 KB - 20.06.2023 - 56x)
Geometrický plán - Tomašovičová
(592,0 KB - 07.06.2023 - 38x)
Zámer predaja majetku - Tomašovičová
(390,2 KB - 07.06.2023 - 54x)
Geometrický plán - Orlickí
(750,7 KB - 07.06.2023 - 35x)
Zámer predaja majetku - Milan Orlický a Ružena Orlická
(393,4 KB - 07.06.2023 - 57x)
Geometrický plán Ing. Nádašský
(673,5 KB - 07.06.2023 - 37x)
Zámer predaja majetku - Ing. Nádašský
(396,4 KB - 07.06.2023 - 44x)
Geometrický plán - Gajdošíková
(574,2 KB - 07.06.2023 - 29x)
Zámer predaja majetku - Zuzana Gajdošíková
(388,4 KB - 07.06.2023 - 56x)
Geometrický plán Jakabovičoví
(711,0 KB - 07.06.2023 - 29x)
Zámer predaja majetku - Vladimír Jakabovič a Bc. Denisa Jakabovičová
(388,7 KB - 07.06.2023 - 49x)
Geometrický plán Šulekoví
(689,2 KB - 07.06.2023 - 35x)
Zámer predaja majetku - Maroš Šulek a Lucia Šuleková
(392,9 KB - 07.06.2023 - 51x)
pozvnka_25.05.2023.doc
(29,0 KB - 22.05.2023 - 61x)
Jarné obdobie - Rozhlasová relácia
(27,8 KB - 13.04.2023 - 55x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 23.03.2023
(27,5 KB - 15.03.2023 - 51x)
Pozvánka na zasadnutie OZ Obce Košolná
(41,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Zasadnutie OZ Obce Košolná sa bude konať 16.02.2023 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 09.02.2023 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 16.02.2023
(41,2 KB - 09.02.2023 - 75x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 08.02.2023 - 0x)
Detský karneval
(638,2 KB - 08.02.2023 - 52x)
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
(81,8 KB - 08.02.2023 - 95x)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri ihrisku
Zámer - Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami.
(874,5 KB - 04.01.2023 - 79x)
Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami" , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022. Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer "Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách. Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať
Verejná vyhláška - stavebné povolenie
(987,6 KB - 20.12.2022 - 72x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.12.2022
(28,5 KB - 08.12.2022 - 39x)
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov
(89,0 KB - 06.12.2022 - 47x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 KB - 30.11.2022 - 0x)
Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Košolnej
(478,4 KB - 21.11.2022 - 62x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print