Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 904, s celkovou veľkosťou 607,7 MB z toho:


Obecné dokumenty (247)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia
(337,4 kB - 18.03.2020 - 28x)
Čo robiť ak ste chorý
(338,7 kB - 18.03.2020 - 0x)
10 odporúčaní pri COVID - 19
(338,7 kB - 18.03.2020 - 60x)
Úprava hodín pre verejnosť
(461,2 kB - 18.03.2020 - 30x)
Pošta Suchá nad Parnou
Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzky zariadení
(3,8 MB - 16.03.2020 - 32x)
Zákaz prevádzky zariadení
Karanténne opatrenia
(2,1 MB - 16.03.2020 - 29x)
Opatrenie UVZ SR z 12.3.2020 pri ohrození verejného zdravia karanténne opatrenia
Opatrenie UV VZ SR - uzatvorenie prevádzok
(1,4 MB - 16.03.2020 - 27x)
Uzatvorenie prevádzok od 16.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 16.3.2020
(637,4 kB - 16.03.2020 - 97x)
Krízový štáb obce Košolná na svojom zasadnutí 16.3.2020 prijal opatrenia .
Usmernenie hlavného hygienika SR
(229,5 kB - 11.03.2020 - 39x)
Zatvorený obecný úrad v Košolnej
(15,0 kB - 10.03.2020 - 77x)
Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, bude obecný úrad zatvorený
Oznámenie o uložení zásielky - Martinovič
(12,2 kB - 03.03.2020 - 0x)
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Košolná
(917,9 kB - 02.03.2020 - 59x)
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2019
(20,9 kB - 27.02.2020 - 36x)
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO - 2019
(7,2 kB - 27.02.2020 - 120x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
(21,1 kB - 11.02.2020 - 126x)
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
(1,0 MB - 11.02.2020 - 27x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02.2020
(27,0 kB - 11.02.2020 - 64x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019
(105,0 kB - 30.01.2020 - 29x)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(109,9 kB - 08.01.2020 - 69x)
Lenka Škodová
Harmonogram vývozu KO 2020
(594,9 kB - 30.12.2019 - 64x)
Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania
(603,5 kB - 30.12.2019 - 97x)
Oznámenie o začatí územného konania -Chodník v Obci Košolná
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.12.2019
(27,0 kB - 02.12.2019 - 62x)
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
(61,4 kB - 27.11.2019 - 114x)
VZN Obce Košolná o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh VZN Obce Košolná o miestnych daniach
(93,0 kB - 27.11.2019 - 62x)
VZN Obce Košolná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informácia pre voličov
(23,7 kB - 07.11.2019 - 145x)
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4.novembra 2019
(142,7 kB - 07.11.2019 - 30x)
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do do NR SR
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.11.2019
(27,0 kB - 05.11.2019 - 66x)
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
(557,9 kB - 07.10.2019 - 38x)
Dotácia rekonštrukciu kotolne MŠ
Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície
(5,4 MB - 02.10.2019 - 95x)
Návrh uznesení 30.09.2019
(15,8 kB - 27.09.2019 - 66x)
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.09.2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 30x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.06.2019
(27,5 kB - 13.06.2019 - 55x)
Pozvanie na oslavu
(46,8 kB - 07.05.2019 - 171x)
Deň matiek - 12.mája 2019
VZOR - Zásady odmeňovania poslancov
(23,7 kB - 13.03.2019 - 181x)
VZOR - rokovací poriadok
(24,1 kB - 13.03.2019 - 157x)
Žiadoť o osadenie osvetlenia
(268,3 kB - 13.03.2019 - 45x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.03.2019
(13,5 kB - 13.03.2019 - 50x)
Registrácia chovu
(109,0 kB - 07.03.2019 - 79x)
Tabuľka
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(13,9 kB - 07.03.2019 - 74x)
Formulár
Ohlásenie o vzniku odpadu
(752,4 kB - 28.02.2019 - 52x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
(21,1 kB - 30.01.2019 - 221x)
Zámer prenájmu majetku - OZ KROTON Košolná
(144,5 kB - 30.01.2019 - 64x)
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
(29,0 kB - 30.01.2019 - 174x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.02.2019
(13,5 kB - 30.01.2019 - 63x)
Kompostéry pre Malokarpatské Partnerstvo
(59,5 kB - 14.01.2019 - 157x)
Informácia o projekte
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
(8,8 kB - 05.12.2018 - 0x)
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 10.12.2018
Mikuláš 2018
(439,5 kB - 29.11.2018 - 180x)
Tak ako každoročne i tohto roku príde k nám Mikuláš
Oznámenie pre verejnosť
(157,8 kB - 26.11.2018 - 167x)
prerušenie dodávky elektriny
Zápisnica 6/2018
(220,9 kB - 19.11.2018 - 145x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 8.11.2018
Obecná splašková kanalizácia-verejná vyhláška
(1,7 MB - 13.11.2018 - 115x)
Krajský pamiatkový úrad - oznámenie o vydaní rozhodnutia
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
(17,6 kB - 12.11.2018 - 371x)
výsledky volieb konaných dňa 10.11.2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky
(49,7 kB - 31.10.2018 - 0x)
Stanovisko k návrhu č.3 rozpočtu na rok 2018,2019,2020
Správa hlavnej kontrolórky č.4
(32,9 kB - 31.10.2018 - 184x)
Správa č.4 - kontrola zmlúv za I.polrok
Žiadosť OZ KROTON - Košolná
(38,3 kB - 29.10.2018 - 55x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.11.2018
(13,0 kB - 29.10.2018 - 70x)
verejná vyhláška-výrub drevín
(406,7 kB - 22.10.2018 - 51x)
Oznámenie o začatí konania - vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Verejná vyhláška "Obecná splašková kanalizácia"
(602,3 kB - 15.10.2018 - 96x)
Oznámenie o začatí správneho konania - Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 10.11.2018
(324,2 kB - 02.10.2018 - 377x)
zaregistrovaní kandidáti pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
konanie na výrub dreviny
(43,4 kB - 25.09.2018 - 255x)
oznámenie o začatí konania na výrub dreviny
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
(146,2 kB - 14.08.2018 - 170x)
určenie počtu poslancov a volebných obvodov
Oznámenie
(109,2 kB - 14.08.2018 - 152x)
oznámenie počtu obyvateľov
Informácia pre voliča
(561,6 kB - 14.08.2018 - 0x)
Právo voliť a byť volený
Verejná vyhláška SWAN, a.s.
(2,9 MB - 10.08.2018 - 72x)
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby-Optická prístupová sieť
Voľby v samospráva 2018
(47,7 kB - 07.08.2018 - 476x)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko
(740,8 kB - 03.08.2018 - 78x)
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
(21,6 kB - 03.08.2018 - 241x)
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
(19,8 kB - 03.08.2018 - 237x)
Remeselné trhy - Dolné Orešany
(143,5 kB - 10.07.2018 - 270x)
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko
(5,2 MB - 29.06.2018 - 198x)
výzva na zebezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(2,5 MB - 25.06.2018 - 189x)
štrukturovaný rozpočet - tabuľka - KROTON
(9,0 kB - 22.06.2018 - 134x)
Spomaľovací pruh
(1,1 MB - 14.06.2018 - 116x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly č. 3/2018
(55,6 kB - 14.06.2018 - 251x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
(21,0 kB - 14.06.2018 - 152x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.06.2018
(14,0 kB - 14.06.2018 - 42x)
Vyjadrenie obecného úradu k zápisnici č. 2/2018
(27,5 kB - 21.05.2018 - 312x)
Pozvánka na zasadnutie OZ 7.5.2018
(555,1 kB - 30.04.2018 - 102x)
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná dňa 7.5.2018
Plnenie - výdavky 03/2018
(105,2 kB - 30.04.2018 - 27x)
Plnenie výdavkov Obce Košolná za obdobie 1. - 3./2018
Plnenie - príjmy 03/2018
(21,3 kB - 30.04.2018 - 34x)
Plnenie príjmov Obce Košolná za obdobie do 1. - 3.2018
Rozhodnutie Verejné rozvody NN
(1,0 MB - 28.03.2018 - 58x)
Zástavba 10 rodinných domov Verejné rozvody NN
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 07.03.-09.03.
(176,5 kB - 06.03.2018 - 51x)
Poovncke_zdruenie_Dubina_Ruindol.PDF
(190,8 kB - 02.03.2018 - 0x)
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
(25,7 kB - 01.03.2018 - 83x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.03.2018
(13,5 kB - 01.03.2018 - 45x)
PZ Dubina Ružindol
(713,4 kB - 07.02.2018 - 116x)
Verejná vyhláška - Poverenie PZ Dubina Ružindol
karneval 2018
(270,5 kB - 23.01.2018 - 57x)
Rozpočtové opatrenie č. 04/2017
(17,5 kB - 09.01.2018 - 65x)
Rozpočtové opatrenie č. 03/2017
(53,5 kB - 09.01.2018 - 48x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2017
(16,9 kB - 06.12.2017 - 123x)
Verejná vyhláška Gašparík
(3,9 MB - 05.12.2017 - 220x)
Verejná vyhláška - stavebné konanie- Róbert Gašparík
Pozvánka - Vianočné trhy
(248,0 kB - 04.12.2017 - 67x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2017
(13,0 kB - 24.11.2017 - 124x)
mikuláš 2017
(426,0 kB - 22.11.2017 - 104x)
Plán kontrolnej činnosti
(20,9 kB - 15.11.2017 - 86x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na 1. polrok 2018
Oznámenie o začatí konania
(394,5 kB - 14.11.2017 - 52x)
Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Stavebné povolenie
(3,1 MB - 12.10.2017 - 150x)
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom
Pozvánka na zasadnutie OZ
(85,2 kB - 31.08.2017 - 104x)
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
(42,7 kB - 30.08.2017 - 175x)
Žiadosť - Dobrovodská Mária
Žiadosť o odkúpenie pozemku
(242,6 kB - 30.08.2017 - 971x)
Žiadosť - Majkút Vladimír
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(44,0 kB - 31.07.2017 - 184x)
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu "Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná".

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content