Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 190, s celkovou veľkosťou 810,3 MB z toho:


Finančné dokumenty (176)

Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015
(150,9 KB - 31.05.2016 - 141x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015
(148,5 KB - 31.05.2016 - 86x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť
(72,8 KB - 12.04.2016 - 102x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť
(45,5 KB - 12.04.2016 - 66x)
Nariadenie starostu obce - finančné transakcie
(17,5 KB - 07.03.2016 - 195x)
Výročná správa za rok 2013
(160,5 KB - 11.05.2014 - 107x)
Hodnotiaca správa za rok 2013
(195,5 KB - 11.05.2014 - 46x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2013
(192,0 KB - 11.05.2014 - 54x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2012
(180,0 KB - 11.05.2013 - 58x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY
(61,1 KB - 11.02.2013 - 65x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY
(42,8 KB - 11.02.2013 - 59x)

Územné plánovanie (76)

Verejná vyhláška - Oprava miestnej komunikácie
(688,9 KB - 17.07.2023 - 34x)
Verejná vyhláška - Oznámenie - STAVLINE s.r.o.
(893,0 KB - 26.04.2023 - 43x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí konania - Rodinný dom
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Verejná vyhláška
(96,5 KB - 13.04.2023 - 9x)
Obecná splašková kanalizácia - 4. etapa
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - bytový dom - BD 12 - 1, BD - 12- 2
(665,8 KB - 09.02.2023 - 36x)
Stavebné povolenie - Bytový dom BD 12- 1, BD - 12 - 2
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07b
(287,2 KB - 26.01.2023 - 33x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07a
(1,3 MB - 26.01.2023 - 26x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- pôdny fond
(1,5 MB - 26.01.2023 - 22x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- vodné hospodárstvo
(1,0 MB - 26.01.2023 - 16x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- energetika
(1,0 MB - 26.01.2023 - 17x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- doprava
(1,0 MB - 26.01.2023 - 18x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02b
(353,4 KB - 26.01.2023 - 35x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02b
(354,9 KB - 26.01.2023 - 25x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 36x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 24x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-širšie vzťahy 01
(1,5 MB - 26.01.2023 - 26x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-tabuľková časť
(172,2 KB - 26.01.2023 - 19x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-textová časť
(945,6 KB - 26.01.2023 - 19x)
Verejná vyhláška - oznámenie o spojení konania
(877,5 KB - 02.11.2022 - 46x)
Oznámenie o spojení územného a stavebmého konania a začatí spojeného konania - Tomáš Landrišič a Eva Landrišičová
Záväzná časť ZaD 2.2019-čistopis
(445,8 KB - 08.06.2022 - 75x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 obsah
(233,2 KB - 08.06.2022 - 38x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 tabulka
(164,9 KB - 08.06.2022 - 36x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019
Výkresová časť priesvitky
(15,9 MB - 08.06.2022 - 49x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Výkresová časť - čistopis 22019
(890,9 KB - 08.06.2022 - 57x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Textová časť-čistopis 22019
(513,3 KB - 08.06.2022 - 45x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019
Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth
(54,6 KB - 11.05.2022 - 49x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14
(71,5 KB - 10.05.2022 - 49x)
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
(8,6 MB - 03.01.2022 - 111x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko
Oznámenie o strategickom dokumente
(291,2 KB - 17.12.2021 - 113x)
Oznámenie verejnosti
(210,7 KB - 17.12.2021 - 108x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021
Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 139x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 51x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 106x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 KB - 22.04.2020 - 127x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 KB - 10.02.2020 - 144x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 KB - 10.02.2020 - 76x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 KB - 10.02.2020 - 101x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 280x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 KB - 10.02.2020 - 139x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 KB - 10.02.2020 - 101x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 KB - 21.01.2020 - 162x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 KB - 10.12.2019 - 102x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 KB - 13.03.2019 - 128x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 KB - 25.01.2018 - 180x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 KB - 25.01.2018 - 95x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 KB - 25.01.2018 - 94x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 150x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 89x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 89x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 72x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 68x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 82x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 118x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 111x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy
(4,0 MB - 25.01.2018 - 95x)
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením
(4,9 MB - 16.01.2018 - 99x)
Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 KB - 03.11.2017 - 108x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 192x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 KB - 31.03.2017 - 186x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 KB - 28.03.2017 - 141x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 KB - 28.03.2017 - 200x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 KB - 12.10.2016 - 202x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 KB - 12.10.2016 - 288x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 138x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 KB - 21.03.2016 - 187x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 KB - 18.10.2009 - 144x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 KB - 14.10.2009 - 755x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 KB - 13.10.2009 - 96x)
01 Širšie vzťahy
(4,0 MB - 13.10.2009 - 134x)
02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(1,7 MB - 13.10.2009 - 155x)
02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(6,4 MB - 13.10.2009 - 156x)
03 Dopravné vybavenie
(2,9 MB - 13.10.2009 - 130x)
04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje
(2,9 MB - 13.10.2009 - 115x)
05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
(3,1 MB - 13.10.2009 - 118x)
06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES
(5,8 MB - 13.10.2009 - 68x)
07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
(5,7 MB - 13.10.2009 - 105x)
08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb
(3,2 MB - 13.10.2009 - 139x)

Záväzné nariadenia (53)

VZN č. 1/2023 - výška školného od 01.09.2023
(263,2 KB - 03.07.2023 - 13x)
Príloha č. 4 - VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(264,9 KB - 27.06.2023 - 10x)
Návrh VZN - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(127,0 KB - 01.06.2023 - 18x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023
VZN č. 3 /2022
(263,1 KB - 16.12.2022 - 35x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
VZN č.4/2022
(518,3 KB - 16.12.2022 - 72x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č.4/2022
(491,0 KB - 28.11.2022 - 43x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(39,5 KB - 28.11.2022 - 31x)
VZN č. 02/2022 - ÚPNO Košolná
(193,2 KB - 20.09.2022 - 92x)
VZN č. 02/2022 - ÚPNO Košolná
(35,5 KB - 20.09.2022 - 47x)
Príloha č. 3 - VZN č. 02/2022
(285,0 KB - 01.08.2022 - 52x)
Príloha č. 2 - VZN č. 02/2022
(1,3 MB - 01.08.2022 - 101x)
Príloha č. 1 - VZN č. 02/2022
(640,0 KB - 01.08.2022 - 90x)
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022
(193,8 KB - 01.08.2022 - 70x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print