Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Občianska vybavenosť

V obci Košolná je k dispozícii len základná občianska vybavenosť.

Materská škola Košolná

V obci sa nachádza Materská škola na adrese Košolná 160.

Základná škola Suchá nad Parnou

Základné vzdelanie dosiahnu žiaci v Základnej škole s materskou školou v Suchej nad Parnou, ktoré je plno-organizovanu školou so všetkými ročníkmi (1.-9.). Zriaďovateľom školy je obec Suchá nad Parnou. Škola je zároveň spádovou školou aj pre obec Košolná. Prevádzka školy je jednozmenná, popoludní prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť v oddeleniach ŠKD, záujmová činnosť a organizované aktivity.

OBVODNÁ LEKÁRKA
MUDr. Beata Janíková
Tel.: +421 33 5580123

ZUBNÁ LEKÁRKA
MUDr. Anna Kadlicová
Tel.: +421 33 5580186

DETSKÁ LEKÁRKA
MUDr. Lívia Korčeková
Tel.: +421 33 5580139
https://www.pediatersucha.sk/

Pravidelné omše

v UTOROK o 16:00 hodine
v NEDEĽU o 09:00 hodine

Kontaktné informácie

JCLic. Peter Škultéty
Tel.: +421 949 658641

ADRESA
Suchá nad Parnou 431
SK-919 01 Suchá nad Parnou
Tel. č. fara: +421 33 5580144
E-mail: farnost.suchanadparnou@abu.sk

Už z najstarších dochovaných písomných nálezov sa dozvedáme, že Košolná tvorila fíliu suchovskej farnosti. Vznik fary je treba datovať do roku 1240. Terajší kostol Sv. Martina bol dokončený v roku 1710. Farskú budovu dal postaviť v rokoch 1871 – 1872 na vlastné náklady patrón kostola gróf Ján Pálfy. Zoznam kňazov pôsobiacich v suchovskej farnosti je pomerne dlhý a začína rokmi 1332 – 1335, keď na fare pôsobil kňaz Jacobus sacerdos de Soch. V obci sa v dochovaných pamiatkach objavujú demografické údaje o veriacich vo fílii Košolná, ktoré dokumentujú, že na území Košolnej žili veriaci rímsko-katolíckeho vyznania, evanjelického augsburského vyznania a židovského vierovyznania.
Najvýznamnejšou miestnou cirkevnou pamiatkou je filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža. Postaviť ho dal miestny roľník Andrej Štrbík, o čom dodnes svedčí nápis nad oltárom:

IN HONOREM EXALTATATES S: CRUCIS EX VOTO CURAVIT DNUS: ANDREAS STRBIK. ANO 1732. RENOV 1803.

Z miestnych sakrálnych pamiatok je nutné spomenúť ešte štyri kamenné a dva drevené kríže.

ZLOŽENIE FARSKEJ RADY KOŠOLNÁ
– Jozef Ševčík
– Agneša Behúlová

V druhej polovici dvadsiatych rokov sa začalo s hromadným zakladaním verejných obecných knižníc. Tento proces sa nevyhol ani našej obci. Umiestnená bola v dome Ignáca Tajcnára, neskôr v škole. Knihy potom už požičiavali učitelia. Okrem obecnej knižnice tu bola aj žiacka a učiteľská knižnica. V roku 1958 tu bolo 463 a neskôr 600 zväzkov. Podľa záznamov ju navštevovalo 31 čitateľov.
Od roku 1983 prevzala vedenie knižnice v Košolnej Mária Liptáková. V roku 1984 sa adaptovala miestnosť v kultúrnom dome, kam sa knižnica presťahovala.

Obec Košolná nemá zberný dvor. Likvidáciu odpadov zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., ktorá na Slovensku poskytujeme široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor.
Harmonogram vývozu je rozpracovaný v rubrike Udalosti a na stiahnutie ho nájdete v dokumentoch v časti Obecné dokumenty.

image_pdfimage_print