Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Spolky a združenia

Poľovnícke združenie Dolina

VÝBOR PZ DOLINA
Predseda PZ – Roman Volek
Tajomník PZ – Dezider Mekký
Poľov. hospodár – Ján Krčula ml.
Finančný hospodár – Ivan Izakovič
Strelecký a kynologický referent – Milan Mekký
Kontrolór PZ – Matej Krčula

ZISTITE ČO VRAVÍ ZÁKON O PYTLIACTVE

§ 310 Pytliactvo 1
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo ich ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 2, Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) hromadne účinným alebo zavrhnutia hodným spôsobom, b) V rozsahu malom, alebo c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. 3, Odňatie slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ak už bol za taký čin odsúdený, b) vo väčšom rozsahu, c) závažným spôsobom konania 4, Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 5, Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu

image_pdfimage_print

Správy o činnosti

  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008 (27,0 KB, 132 stiahnutí)
  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009 (26,0 KB, 212 stiahnutí)

Dobrovoľný hasičský zbor

Zloženie výboru DHZ Košolná
Predseda – Mgr. Igor Rábara
Veliteľ – Ing. Ľubomír Tollarovič
Tajomník – Mgr. Veronika Kramárová
Strojník – Mgr. Marán Mihok
Organizačný referent –Soňa Hornáková
Referent mládeže – Marek Jakubčík
Člen výboru – Ľubomír Tollarovič, st.
Revízor – Jozef Vachan
Revízor – Patrik Daniš

Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk

Hodnotiace správy

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 KB, 89 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 KB, 90 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 KB, 155 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 KB, 152 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 KB, 139 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 KB, 75 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 KB, 123 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 KB, 187 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 KB, 131 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 KB, 99 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019 (105,0 KB, 62 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ za rok 2020 (84,0 KB, 30 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ za rok 2021 (86,5 KB, 33 stiahnutí)
  Správa o činnosti DHZ za rok 2022 (83,5 KB, 20 stiahnutí)

MO Jednoty Dôchodcov Slovenska

VÝBOR MO JDS KOŠOLNÁ
Predseda: Lýdia Hudeková
Tajomník: Jozef Lapšanský
Pokladník: Agneša Behúlová
Členovia: Mária Hrčková, Miroslav Kurňava, Gabriela Mihoková, Anna Poláčková a Emília Voleková.

Čestný predseda: Milan Greguš

REVÍZNA KOMISIA
Predseda: Ivan Halaksa
Členovia: Ľudmila Bačíková a Vlasta Behúlová

Výročné správy

Sakrálny zbor NOE

Pod taktovkou Lenky Zacharovej (prvá zľava) účinkuje v Košolnej sakrálny zbor Noe, založený v decembri 2010.

Folklórna formácia TADEMA

Husle, violončelo a akordeón – to je nástrojové zloženie rodinného hudobného zoskupenia Mazúrovcov z Košolnej. Vzniklo pred 15 rokmi, takpovediac na objednávku – v obci sa konala prvýkrát akcia Košolná sa baví a vyzvali obyvateľov, aby sa predstavili svojimi talentmi. U Mazúrovcov sa občas podomácky muzicírovalo, a tak mama Mária rozhodla, že to ukážu aj verejnosti.
Mazúrovci sú pre svoj kvalitný repertoár a jeho interpretáciu pozývaní pravidelne na rôzne podujatia v regióne, ale pozvanie dostali aj do Francúzska na Deň hudby, a to dokonca opakovane. Deti medzitým vyrástli a odišli z domu, no folklór je súčasťou ich života naďalej. Je však už ťažšie navzájom zosúladiť termíny na vystúpenia vrátane tých vianočných. “Snažíme sa o piesne z rôznych častí Slovenska, neorientujeme sa iba na náš región, Terchová je naša srdcovka. Často dostávame objednávky s tým, že chcú od nás počuť práve toto,” doplnil kapelník. Rodina vystupuje v krojoch, ktoré sú blízke kroju z Košolnej. Zvýraznila ich rovnakými červenými vestami.

Spolok Svätého Vojtecha

Popri rôznych náboženských modlitebných spolkoch, ktoré v obci existovali pred mnohými desaťročiami, tu malo veľký vplyv pôsobenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Tento spolok označovaný skratkou SVV existuje v obci dodnes. K vonkajším prejavom spolku patrila najmä pravidelná účasť na pútiach a procesiách, najmä v Šaštíne.

image_pdfimage_print