Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

PhDr. Martin Halaksa

Starosta obce

Martin Halaksa

Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu (starostky).
Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Prehľad starostov
2018 – 2022 PhDr. Martin Halaksa, PhD.
2014 – 2018 PhDr. Martin Halaksa, PhD.
2010 – 2014 PhDr. Martin Halaksa, PhD.
2006 – 2010 PhDr. Martin Halaksa, PhD.