Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnice a uznesenia


Celkový počet súborov na stránke 213, s celkovou veľkosťou 61,9 MB z toho:


Zápisnice a uznesenia (213)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 01.02.2024
(192,9 KB - 08.02.2024 - 15x)
Zápisnica so zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 01.02.2024
(220,2 KB - 08.02.2024 - 27x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.12.2023
(198,8 KB - 20.12.2023 - 22x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.12.2023
(220,9 KB - 20.12.2023 - 34x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 26.10.2023
(234,7 KB - 13.11.2023 - 34x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 26.10.2023
(244,0 KB - 13.11.2023 - 32x)
Príloha č. 1 - Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
(145,0 KB - 23.10.2023 - 18x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 09.10.2023
(254,8 KB - 23.10.2023 - 24x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 09.10.2023
(270,2 KB - 23.10.2023 - 35x)
Uznesenia zo zasadnutia Obceného zastupiteľstva 05.09.2023
(197,7 KB - 18.09.2023 - 76x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košolná 05.09.2023
(218,1 KB - 18.09.2023 - 64x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 17.07.2023
(208,6 KB - 20.07.2023 - 69x)
Zápisnica zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 17.07.2023
(223,4 KB - 20.07.2023 - 37x)
Príloha č. 5 - príloha k uzneseniu č. 48/2023
(96,3 KB - 27.06.2023 - 47x)
Príloha č. 3 - Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023
(40,0 KB - 27.06.2023 - 18x)
Príloha č. 1 - Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Košolná za rok 2022
(92,7 KB - 27.06.2023 - 28x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 22.06.2023
(256,0 KB - 27.06.2023 - 48x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 22.06.2023
(279,3 KB - 27.06.2023 - 52x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ obce Košolná 25.05.2023
(234,4 KB - 06.06.2023 - 37x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ obce Košolná 25.05.2023
(254,6 KB - 06.06.2023 - 46x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 23.03.2023
(212,1 KB - 31.03.2023 - 53x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 23.03.2023
(235,7 KB - 31.03.2023 - 85x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2023
(214,0 KB - 27.02.2023 - 60x)
Príloha č. 1 - Sprava o kontrolnej činnosti HK za rok 2022
(443,4 KB - 27.02.2023 - 32x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.02.2023
(248,6 KB - 27.02.2023 - 70x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.12.2022
(236,2 KB - 08.02.2023 - 75x)
Uznesenia zo zasadnutia dňa 13.12.2022
(455,5 KB - 21.12.2022 - 55x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 13.12.2022
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia dňa 24.112022
(423,4 KB - 07.12.2022 - 47x)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 24.11.2022
(440,6 KB - 07.12.2022 - 51x)
Príloha č. 2 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022
(252,8 KB - 28.09.2022 - 61x)
Príloha č. 1 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022
(283,0 KB - 28.09.2022 - 55x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022
(237,4 KB - 28.09.2022 - 67x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022
(247,4 KB - 28.09.2022 - 91x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(246,6 KB - 26.07.2022 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(259,8 KB - 26.07.2022 - 105x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(205,6 KB - 30.06.2022 - 53x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(246,8 KB - 30.06.2022 - 72x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(289,2 KB - 11.05.2022 - 99x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(318,9 KB - 11.05.2022 - 145x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(61,6 KB - 24.03.2022 - 88x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(223,1 KB - 24.03.2022 - 96x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(200,6 KB - 21.12.2021 - 86x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(218,6 KB - 21.12.2021 - 127x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 30.11.2021
(187,8 KB - 14.12.2021 - 79x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(218,2 KB - 29.09.2021 - 110x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(234,3 KB - 29.09.2021 - 72x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(291,9 KB - 11.06.2021 - 73x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(310,9 KB - 11.06.2021 - 189x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(297,4 KB - 19.05.2021 - 82x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(308,5 KB - 19.05.2021 - 78x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(104,5 KB - 13.04.2021 - 83x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(88,0 KB - 13.04.2021 - 78x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(240,8 KB - 24.03.2021 - 99x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(277,1 KB - 24.03.2021 - 126x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(89,9 KB - 30.10.2020 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(324,5 KB - 30.10.2020 - 160x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(85,1 KB - 03.09.2020 - 117x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(245,0 KB - 03.09.2020 - 139x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2020
(271,8 KB - 20.07.2020 - 121x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 06. 2020
(246,5 KB - 07.07.2020 - 136x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(394,4 KB - 11.06.2020 - 131x)
Uznesenia zo obecného zastupiteľstva 24.4.2020
(200,5 KB - 12.05.2020 - 100x)
Zápisnica zo zastupiteľstva 24.04.2020
(219,3 KB - 12.05.2020 - 110x)
Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(19,8 KB - 27.03.2020 - 97x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(48,5 KB - 27.03.2020 - 116x)
Uznesenia zo 20.2.2020
(22,6 KB - 02.03.2020 - 137x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(16,5 KB - 20.12.2019 - 130x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(64,0 KB - 20.12.2019 - 125x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 11.11.2019
(210,9 KB - 26.11.2019 - 123x)
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva 11.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.11.2019
(237,4 KB - 26.11.2019 - 132x)
Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva
Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 KB - 09.10.2019 - 0x)
Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 KB - 09.10.2019 - 0x)
Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 KB - 09.10.2019 - 0x)
uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019
(497,0 KB - 09.10.2019 - 173x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019
(258,0 KB - 09.10.2019 - 124x)
uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(59,5 KB - 02.10.2019 - 89x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(204,2 KB - 02.10.2019 - 163x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(204,2 KB - 02.10.2019 - 0x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019
(19,5 KB - 28.06.2019 - 145x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019
(68,0 KB - 28.06.2019 - 155x)
Uznesenie z 3.5.2019
(18,0 KB - 07.05.2019 - 143x)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
Zápisnica z 3.5.2019
(37,5 KB - 07.05.2019 - 121x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019
(65,5 KB - 29.03.2019 - 154x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.03.2019
(17,5 KB - 29.03.2019 - 144x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.02.2019
(19,0 KB - 22.02.2019 - 137x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019
(50,5 KB - 22.02.2019 - 138x)
Návrh uznesení - 06.02.2019
(14,8 KB - 30.01.2019 - 118x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018
(118,4 KB - 29.01.2019 - 82x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018
(53,0 KB - 29.01.2019 - 185x)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
(2,2 MB - 22.01.2019 - 168x)
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2018
uznesenia zo zasadnutia 10.12.2018
(867,1 KB - 04.01.2019 - 220x)
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva
(300,0 KB - 13.08.2018 - 165x)
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 9.8.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2018
(612,4 KB - 13.08.2018 - 164x)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.8.2018
uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 9.7.2018
(264,2 KB - 09.08.2018 - 109x)
Uznesenia č. 4_2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 9.7.2018
(766,3 KB - 09.08.2018 - 119x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018
(4,4 MB - 02.07.2018 - 210x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2018
(321,5 KB - 02.07.2018 - 145x)
Príloha č. 2 - Poskytnutie informácie OÚ ŽP
(897,8 KB - 02.07.2018 - 78x)
Príloha č. 1 - Stanovisko okresného prokurátora
(245,1 KB - 02.07.2018 - 127x)
uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva7.5.2018
(1,3 MB - 29.05.2018 - 216x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  » 
image_pdfimage_print