Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Insígnie a história obce

Obecné zastupiteľstvo v minulosti overovalo listy pečaťou. Sú známe 3 pečate, ktoré sa zachovali v listoch v archívoch. Na obrázku vidíte vyobrazenie historických pečatí.

Platným erbom obce Košolná je v zelenom štíte strieborný vinohradnícky nôž, sprevádzaný dvomi zlatými strapcami hrozna. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách – zelenej, bielej, zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená 3 cípmi, t.j. troma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

    

História obce Košolná

PRVÁ ZMIENKA O OBCI

Pri predstavení obce Košolná a jej histórie nemôžeme hovoriť o vzniku ale o prvej písomnej zmienke. Prvý písomný záznam nehovorí o vzniku ale o existencii a teda to znamená že obec už nejakú históriu za sebou mala. V každom prípade týmto písomne preukázateľným medzníkom je rok 1296. Obec vystupuje v dokumentoch pod rôznymi názvami. Z názvov obce je vidieť vplyv jednako maďarskej ale i nemeckej kolonizácie.

DÁVNA MINULOSŤ

Prítomnosť človeka na území obce je doložená archeologickým nálezom piatich bielo patinovaných pazúrikových čepeľových škrabadiel s retušovanými hranami v polohe Pod borom. Tento nález patrí do obdobia gravettskej kultúry mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, približne 23000 – 15000 rokov pred Kristom.
Skončenie poslednej doby ľadovej okolo 10000 rokov pred Kristom spôsobilo, že človek prestal migrovať a začal sa usadzovať. Doba, ktorá nastala je nazývaná historikmi mladšia doba kamenná – neolit. Pri hranici s katastrom Suchej nad Parnou sa našiel zlomok ženskej plastiky a lichobežníková kamenná sekierka s asymetrickým zbrúsením datovaná do obdobia 3800 až 2900 pred Kristom.
Záverom možno povedať, že obec Košolná patrí do miesta, kde bola silná koncentrácia osídlenia v mladšej a neskorej dobe kamennej.

NEDÁVNA MINULOSŤ

Nedávna minulosť je obdobie v 13. storočí keď obec Košolná bola bezprostredne pri vnútornej hranici obranného pásu kmeňa Sikulov a Pečencov, ktorí nedôverovali príslušníkom staro-usadlému obyvateľstva. Košolná bola kráľovským majetkom včasno-feudálneho uhorského štátu. Táto história obce sa spája s hradom Červený kameň a jeho majiteľmi najmä rodmi Fuggerovcov a Pálfyovcov. Ďalším medzníkom v dejinách obce Košolná je cholerový rok 1831, keď si cholera aj v obci Košolná vyžiadala mnoho životov.

vyznamenavanieNepochybne veľmi tragickým dňom pre obec bol 3. september 1663, keď do obce vtrhli Turci v čase medzi 10. a 11. hodinou. Podľa habánskeho kronikára povraždili alebo odvliekli do zajatia 46 osôb a čo nevládali odniesť, spálili.

Na histórií obce sa podpísali aj obidve svetové vojny a Slovenské národné povstanie, na ktorom sa zúčastnili aj rodáci z Košolnej. (Na obrázku Cisár Karol I. vyznamenáva Jána Viskupiča z Košolnej v roku 1918).

CHRONOLÓGIA OBCE

Chronológia dejín obce Košolná v časovom slede podľa zdokumentovaných artefaktov a písomností:

1996  – 700 rokov od prvej písomnej zmienky o existencii obce
1993  – vznik samostatnosti SR
1992  – vyhlásenie zvrchovanosti SR
1990  – voľby do NZ a SNR
1977  – do užívania odovzdaná materská škôlka
1971  – dokončená a odovzdaná nová budova MNV (dnes sídlo OÚ)
1961  – obec mala 734 obyvateľov a 136 domov
1957  – založenie JRD
1945  – oslobodenie obce
1932  – začalo sa vyučovanie v druhej, novopostavenej škole
1930  – obec mala 646 obyvateľov a 106 domov
1908  – založený hasičský zbor
1902  – postavená prvá školská budova


1880  – obec mala 469 obyvateľov a 84 domov
1831  – cholerová epidémia si vyžiadala v obci 43 obetí
1787  – Košolná mala 544 obyvateľov, ktorí bývali v 99 domoch
1732  – postavený filiálny kostolík Povýšenia sv. Kríža
1663  – turecký vpád
1598  – obec mala 87 usadlostí, prvá známa pečať
1543  – z 30 usadlostí je osídlených iba 8
1332 – 1335  – najstarší známy kňaz vo farnosti – Jakub
1296  – brat Marek, prior konventu križiakov vydáva listinu, kde sa medzi dejinami patriacimi k hradu Červený Kameň spomína aj Košolná – prvá písomná zmienka


3 000 p.n.l.  – prítomnosť roľníckych komunít v strednej a neskorej dobe kamennej
20 000 p.n.l.  – archeologické nálezy zo staršej doby kamennej dokazujúce prítomnosť človeka

Informácie o histórii obce čerpané z knihy Košolná vydanej roku 1996 pri príležitosti 700 výročia obce.

image_pdfimage_print