Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Financovanie obce


Celkový počet súborov na stránke 187, s celkovou veľkosťou 30,2 MB z toho:


Finančné dokumenty (187)

Rozpočet 2024 - 2026 - výdavková časť
(279,8 KB - 20.05.2024 - 27x)
Rozpočet 2024 - 2026 - príjmová časť
(245,8 KB - 20.05.2024 - 26x)
Správa HK z kontroly č. 02/2024
(555,5 KB - 22.04.2024 - 23x)
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na roky 2024-2026
(753,2 KB - 22.04.2024 - 27x)
Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2023
(1,0 MB - 22.04.2024 - 20x)
Príloha č. 2 - Záverečný účet obce Košolná za rok 2023
(279,8 KB - 10.04.2024 - 41x)
Príloha č. 1 - Záverečný účet obce Košolná za rok 2023
(71,8 KB - 10.04.2024 - 21x)
Návrh - Záverečný účet obce Košolná za rok 2023
(531,9 KB - 10.04.2024 - 49x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026 - výdavková časť
(279,8 KB - 02.04.2024 - 23x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026 - príjmová časť
(245,8 KB - 02.04.2024 - 0x)
Rozpočtové opatrenia č. 01-07/2023
(1,5 MB - 20.12.2023 - 30x)
Príloha č. 2 - Záverečný účet obce Košolná za rok 2022
(487,1 KB - 27.06.2023 - 40x)
Hodnotiaca správa 2022 - Príloha č. 2 Záverečného účtu obce
(274,0 KB - 31.05.2023 - 49x)
Plnenie výdavkov 2022
(143,4 KB - 31.05.2023 - 51x)
Plnenie príjmov - 2022
(27,7 KB - 31.05.2023 - 52x)
Návrh - Záverečný účet obce Košolná za rok 2022
(447,0 KB - 31.05.2023 - 74x)
Rozpočet 2023 - 2025 - výdavková časť
(277,2 KB - 31.03.2023 - 0x)
Rozpočet 2023 - 2025 - príjmová časť
(481,0 KB - 31.03.2023 - 0x)
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
(55,2 KB - 15.03.2023 - 36x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2023, 2024, 2025 - výdavková časť
(277,2 KB - 06.03.2023 - 75x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2023, 2024, 2025 - príjmová časť
(481,0 KB - 06.03.2023 - 66x)
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
(39,0 KB - 08.12.2022 - 38x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
(33,5 KB - 08.12.2022 - 28x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
(28,5 KB - 08.12.2022 - 30x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
(39,0 KB - 08.12.2022 - 33x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
(448,4 KB - 30.06.2022 - 79x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021
(54,2 KB - 21.06.2022 - 49x)
Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť
(139,7 KB - 07.06.2022 - 0x)
Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť
(29,4 KB - 07.06.2022 - 0x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa
(279,9 KB - 07.06.2022 - 69x)
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(263,2 KB - 06.06.2022 - 50x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
(448,8 KB - 06.06.2022 - 64x)
Rozpočet obce 2022 - 2024 - výdavková časť
(274,5 KB - 11.05.2022 - 108x)
Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť
(480,0 KB - 11.05.2022 - 93x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024
(52,1 KB - 27.04.2022 - 44x)
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022
(29,3 KB - 27.04.2022 - 32x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - výdavková časť
(274,5 KB - 13.04.2022 - 72x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - príjmová časť
(480,0 KB - 13.04.2022 - 0x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
(40,5 KB - 07.12.2021 - 49x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
(32,5 KB - 07.12.2021 - 38x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
(26,0 KB - 07.12.2021 - 54x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
(37,5 KB - 07.12.2021 - 67x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(451,8 KB - 11.06.2021 - 65x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020
(37,9 KB - 27.05.2021 - 156x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020
(27,0 KB - 11.05.2021 - 86x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 KB - 11.05.2021 - 51x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(204,0 KB - 11.05.2021 - 58x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmová časť
(499,6 KB - 24.03.2021 - 96x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdavková časť
(274,4 KB - 24.03.2021 - 84x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2021 - 2023
(52,7 KB - 15.03.2021 - 39x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - výdavková časť
(274,4 KB - 26.02.2021 - 72x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - príjmová časť
(499,6 KB - 26.02.2021 - 96x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
(28,5 KB - 03.12.2020 - 51x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
(31,5 KB - 03.12.2020 - 55x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
(28,0 KB - 03.12.2020 - 49x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
(38,0 KB - 03.12.2020 - 54x)
schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52
(321,5 KB - 29.06.2020 - 103x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019
(53,4 KB - 24.06.2020 - 58x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 KB - 10.06.2020 - 52x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019
(201,0 KB - 10.06.2020 - 60x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022
(43,0 KB - 14.02.2020 - 66x)
Plnenie výdavkov 2019
(144,3 KB - 11.02.2020 - 85x)
Plnenie príjmov 2019
(26,7 KB - 11.02.2020 - 94x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť
(259,5 KB - 04.02.2020 - 96x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť
(238,0 KB - 04.02.2020 - 93x)
rozpočtové opatrenie č. 10/2019
(26,5 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 9/2019
(29,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 8/2019
(25,5 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 7/2019
(29,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 6/2019
(28,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2019
(27,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
RO 10/2019
(26,0 KB - 09.12.2019 - 74x)
RO 9/2019
(29,0 KB - 09.12.2019 - 66x)
RO 8/2019
(25,0 KB - 09.12.2019 - 70x)
RO 7/2019
(29,0 KB - 09.12.2019 - 65x)
RO 6/2019
(28,5 KB - 09.12.2019 - 78x)
RO 5/2019
(27,0 KB - 09.12.2019 - 60x)
Audítorská správa za rok 2018
(212,6 KB - 09.10.2019 - 100x)
Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(27,0 KB - 09.10.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 KB - 23.09.2019 - 83x)
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 KB - 23.09.2019 - 89x)
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 KB - 23.09.2019 - 89x)
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(26,0 KB - 23.09.2019 - 69x)
Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka
(21,8 KB - 23.09.2019 - 59x)
plnenie výdavkov 08/2019
(138,9 KB - 23.09.2019 - 84x)
plnenie príjmov 08/2019
(25,9 KB - 23.09.2019 - 91x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 KB - 28.06.2019 - 56x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018
(4,6 MB - 13.06.2019 - 91x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018
(85,5 KB - 15.05.2019 - 71x)
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018
(146,1 KB - 15.05.2019 - 82x)
Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018
(23,2 KB - 15.05.2019 - 90x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 KB - 15.05.2019 - 59x)
zámer predaja majetku
(75,5 KB - 03.04.2019 - 202x)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná
(25,2 KB - 29.03.2019 - 141x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(44,0 KB - 29.03.2019 - 0x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(55,5 KB - 29.03.2019 - 0x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021
(28,7 KB - 29.03.2019 - 77x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021
(36,1 KB - 14.03.2019 - 101x)
Žiadosť o odpredaj pozemku
(67,3 KB - 13.03.2019 - 102x)
Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol
(107,6 KB - 13.03.2019 - 91x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 2  1  2  » 
image_pdfimage_print