Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Financovanie obce


Celkový počet súborov na stránke 169, s celkovou veľkosťou 22,5 MB z toho:


Finančné dokumenty (169)

Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na roky 2023-2025
(55,2 kB - 15.03.2023 - 10x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2023, 2024, 2025 - výdavková časť
(277,2 kB - 06.03.2023 - 10x)
Návrh - Rozpočet obce na rok 2023, 2024, 2025 - príjmová časť
(481,0 kB - 06.03.2023 - 9x)
Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
(39,0 kB - 08.12.2022 - 19x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
(33,5 kB - 08.12.2022 - 10x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
(28,5 kB - 08.12.2022 - 9x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
(39,0 kB - 08.12.2022 - 13x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
(448,4 kB - 30.06.2022 - 30x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021
(54,2 kB - 21.06.2022 - 17x)
Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť
(139,7 kB - 07.06.2022 - 0x)
Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť
(29,4 kB - 07.06.2022 - 0x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa
(279,9 kB - 07.06.2022 - 26x)
Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení
(263,2 kB - 06.06.2022 - 16x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021
(448,8 kB - 06.06.2022 - 23x)
Rozpočet obce 2022 - 2024 - výdavková časť
(274,5 kB - 11.05.2022 - 24x)
Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť
(480,0 kB - 11.05.2022 - 25x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024
(52,1 kB - 27.04.2022 - 20x)
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022
(29,3 kB - 27.04.2022 - 13x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - výdavková časť
(274,5 kB - 13.04.2022 - 30x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - príjmová časť
(480,0 kB - 13.04.2022 - 0x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
(40,5 kB - 07.12.2021 - 30x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
(32,5 kB - 07.12.2021 - 17x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
(26,0 kB - 07.12.2021 - 26x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
(37,5 kB - 07.12.2021 - 28x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(451,8 kB - 11.06.2021 - 32x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020
(37,9 kB - 27.05.2021 - 122x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020
(27,0 kB - 11.05.2021 - 44x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 11.05.2021 - 33x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(204,0 kB - 11.05.2021 - 41x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 24.03.2021 - 50x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 24.03.2021 - 43x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2021 - 2023
(52,7 kB - 15.03.2021 - 25x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 26.02.2021 - 42x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 26.02.2021 - 44x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
(28,5 kB - 03.12.2020 - 34x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
(31,5 kB - 03.12.2020 - 39x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
(28,0 kB - 03.12.2020 - 33x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
(38,0 kB - 03.12.2020 - 37x)
schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52
(321,5 kB - 29.06.2020 - 52x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019
(53,4 kB - 24.06.2020 - 41x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 10.06.2020 - 36x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019
(201,0 kB - 10.06.2020 - 42x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022
(43,0 kB - 14.02.2020 - 44x)
Plnenie výdavkov 2019
(144,3 kB - 11.02.2020 - 52x)
Plnenie príjmov 2019
(26,7 kB - 11.02.2020 - 58x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť
(259,5 kB - 04.02.2020 - 57x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť
(238,0 kB - 04.02.2020 - 58x)
rozpočtové opatrenie č. 10/2019
(26,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 9/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 8/2019
(25,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 7/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 6/2019
(28,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2019
(27,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
RO 10/2019
(26,0 kB - 09.12.2019 - 52x)
RO 9/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 48x)
RO 8/2019
(25,0 kB - 09.12.2019 - 41x)
RO 7/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 48x)
RO 6/2019
(28,5 kB - 09.12.2019 - 58x)
RO 5/2019
(27,0 kB - 09.12.2019 - 32x)
Audítorská správa za rok 2018
(212,6 kB - 09.10.2019 - 55x)
Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(27,0 kB - 09.10.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 57x)
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 kB - 23.09.2019 - 40x)
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 51x)
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(26,0 kB - 23.09.2019 - 52x)
Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka
(21,8 kB - 23.09.2019 - 42x)
plnenie výdavkov 08/2019
(138,9 kB - 23.09.2019 - 35x)
plnenie príjmov 08/2019
(25,9 kB - 23.09.2019 - 41x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 28.06.2019 - 37x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018
(4,6 MB - 13.06.2019 - 52x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018
(85,5 kB - 15.05.2019 - 53x)
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018
(146,1 kB - 15.05.2019 - 43x)
Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018
(23,2 kB - 15.05.2019 - 37x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 15.05.2019 - 44x)
zámer predaja majetku
(75,5 kB - 03.04.2019 - 163x)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná
(25,2 kB - 29.03.2019 - 81x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(44,0 kB - 29.03.2019 - 0x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(55,5 kB - 29.03.2019 - 0x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021
(28,7 kB - 29.03.2019 - 59x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021
(36,1 kB - 14.03.2019 - 72x)
Žiadosť o odpredaj pozemku
(67,3 kB - 13.03.2019 - 59x)
Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol
(107,6 kB - 13.03.2019 - 45x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(35,5 kB - 27.02.2019 - 84x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(20,5 kB - 27.02.2019 - 68x)
Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(327,5 kB - 21.12.2018 - 86x)
Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(48,5 kB - 21.12.2018 - 87x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020
(323,5 kB - 24.10.2018 - 63x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020
(69,7 kB - 24.10.2018 - 109x)
Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020
(48,0 kB - 24.10.2018 - 55x)
Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet
(23,0 kB - 03.08.2018 - 91x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený
(139,5 kB - 02.07.2018 - 79x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020
(45,7 kB - 14.06.2018 - 310x)
Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície
(29,4 kB - 14.06.2018 - 239x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017
(50,9 kB - 14.06.2018 - 59x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -
(324,0 kB - 06.06.2018 - 58x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(69,9 kB - 06.06.2018 - 134x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(47,5 kB - 06.06.2018 - 49x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017
(192,4 kB - 01.06.2018 - 52x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017
(23,8 kB - 01.06.2018 - 50x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017
(185,5 kB - 01.06.2018 - 54x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 2  1  2  » 
image_pdfimage_print