1

Spolky a združenia

VÝBOR PZ DOLINA
Predseda PZ – Roman Volek
Tajomník PZ – Dezider Mekký
Poľov. hospodár – Ján Krčula ml.
Finančný hospodár – Ivan Izakovič
Strelecký a kynologický referent – Milan Mekký
Kontrolór PZ – Matej Krčula

§ 310 Pytliactvo 1
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo ich ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 2, Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) hromadne účinným alebo zavrhnutia hodným spôsobom, b) V rozsahu malom, alebo c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. 3, Odňatie slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ak už bol za taký čin odsúdený, b) vo väčšom rozsahu, c) závažným spôsobom konania 4, Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu. 5, Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu

  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009 (26,0 kB, 181 stiahnutí)

  Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008 (27,0 kB, 91 stiahnutí)
Zloženie výboru DHZ Košolná
Predseda – Mgr. Igor Rábara
Veliteľ – Ing. Ľubomír Tollarovič
Tajomník – Mgr. Veronika Kramárová
Strojník – Mgr. Marán Mihok
Organizačný referent –Soňa Hornáková
Referent mládeže – Ing. Matúš Štefanovič
Člen výboru – Ľubomír Tollarovič, st.
Revízor – Jozef Vachan
Revízor – Patrik Daniš

Oficiálnu stránku Dobrovoľného hasičského zboru obce Košolná nájdete tu : http://www.dhzkosolna.sk  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019 (105,0 kB, 29 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2018 (94,0 kB, 59 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2017 (103,0 kB, 105 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016 (358,2 kB, 110 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015 (87,5 kB, 97 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014 (93,0 kB, 49 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013 (28,5 kB, 98 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012 (33,1 kB, 89 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011 (35,6 kB, 93 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010 (30,0 kB, 50 stiahnutí)

  Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009 (31,5 kB, 50 stiahnutí)
VÝBOR MO JDS KOŠOLNÁ
Predseda: Lýdia Hudeková
Tajomník: Jozef Lapšanský
Pokladník: Agneša Behúlová
Členovia: Mária Hrčková, Miroslav Kurňava, Gabriela Mihoková, Anna Poláčková a Emília Voleková.

Čestný predseda: Milan Greguš

REVÍZNA KOMISIA
Predseda: Ivan Halaksa
Členovia: Ľudmila Bačíková a Vlasta Behúlová  Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2010 (27,0 kB, 65 stiahnutí)

  Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2009 (29,0 kB, 70 stiahnutí)

Pod taktovkou Lenky Zacharovej (prvá zľava) účinkuje v Košolnej sakrálny zbor Noe, založený v decembri 2010.

Husle, violončelo a akordeón – to je nástrojové zloženie rodinného hudobného zoskupenia Mazúrovcov z Košolnej. Vzniklo pred 15 rokmi, takpovediac na objednávku – v obci sa konala prvýkrát akcia Košolná sa baví a vyzvali obyvateľov, aby sa predstavili svojimi talentmi. U Mazúrovcov sa občas podomácky muzicírovalo, a tak mama Mária rozhodla, že to ukážu aj verejnosti.
Mazúrovci sú pre svoj kvalitný repertoár a jeho interpretáciu pozývaní pravidelne na rôzne podujatia v regióne, ale pozvanie dostali aj do Francúzska na Deň hudby, a to dokonca opakovane. Deti medzitým vyrástli a odišli z domu, no folklór je súčasťou ich života naďalej. Je však už ťažšie navzájom zosúladiť termíny na vystúpenia vrátane tých vianočných. “Snažíme sa o piesne z rôznych častí Slovenska, neorientujeme sa iba na náš región, Terchová je naša srdcovka. Často dostávame objednávky s tým, že chcú od nás počuť práve toto,” doplnil kapelník. Rodina vystupuje v krojoch, ktoré sú blízke kroju z Košolnej. Zvýraznila ich rovnakými červenými vestami.

Popri rôznych náboženských modlitebných spolkoch, ktoré v obci existovali pred mnohými desaťročiami, tu malo veľký vplyv pôsobenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Tento spolok označovaný skratkou SVV existuje v obci dodnes. K vonkajším prejavom spolku patrila najmä pravidelná účasť na pútiach a procesiách, najmä v Šaštíne.