Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 904, s celkovou veľkosťou 607,7 MB z toho:


Ostatné dokumenty (232)

Vystúpenie - Miro Jaroš
(1,3 MB - 26.09.2017 - 71x)
Rozhodnutie predsedu NR SR
(158,6 kB - 22.09.2017 - 40x)
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(424,3 kB - 22.09.2017 - 171x)
Informácie pre voliča
Pracovná ponuka ŽOS
(362,3 kB - 12.07.2017 - 133x)
Upozornenie hlavnej kontrolórky uložené obecným zastupiteľstvom
(342,6 kB - 07.07.2017 - 69x)
cyklistické preteky 1
(1,8 MB - 06.06.2017 - 144x)
cyklistické preteky
(2,0 MB - 06.06.2017 - 127x)
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(1,3 MB - 06.06.2017 - 98x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM - 31.05.2017
(7,4 MB - 29.05.2017 - 102x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM - 30.05.2017
(5,9 MB - 29.05.2017 - 76x)
pozvánka "Deň matiek"
(108,0 kB - 28.04.2017 - 88x)
Ochrana lesov pred požiarmi
(124,0 kB - 30.03.2017 - 44x)
Zápis žiakov do 1. ročníka 2017/2018
(65,6 kB - 22.03.2017 - 40x)
Odstávka elektrickej energie 4
(153,1 kB - 14.02.2017 - 75x)
Odstávka elektrickej energie 3
(154,4 kB - 14.02.2017 - 83x)
Odstávka elektrickej energie 2
(156,1 kB - 14.02.2017 - 112x)
Odstávka elektrickej energie 1
(156,2 kB - 14.02.2017 - 145x)
Výkup papiera
(1,7 MB - 14.02.2017 - 121x)
Správa o činnosti - Posilňovňa - začiatok 2017
(24,3 kB - 13.02.2017 - 442x)
Karneval 2017
(269,0 kB - 30.01.2017 - 82x)
pozvánka na ples
(258,9 kB - 10.01.2017 - 69x)
pozvánka na Tradičný mužácky ples - 2017
(23,0 kB - 10.01.2017 - 58x)
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017
(29,5 kB - 04.01.2017 - 152x)
Správa o činnosti - Posilňovňa - december
(28,2 kB - 04.01.2017 - 0x)
Správa o činnosti - Posilňovňa - december
(28,2 kB - 04.01.2017 - 138x)
Návrh veliteľa DHZ Košolná
(35,1 kB - 04.01.2017 - 76x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016
(358,2 kB - 04.01.2017 - 110x)
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017
(47,6 kB - 30.12.2016 - 254x)
Správa o činnosti - Posilňovňa
(30,8 kB - 07.12.2016 - 508x)
MŠ Svätý Kríž
(824,9 kB - 07.12.2016 - 81x)
Mikuláš 16´
(425,5 kB - 21.11.2016 - 89x)
Vianočné trhy
(248,5 kB - 21.11.2016 - 111x)
pracovná ponuka - vodič autobusu - ARRIVA trnava, a.s.
(36,0 kB - 16.11.2016 - 46x)
leták - CITY PARK
(609,6 kB - 16.11.2016 - 262x)
leták - Dolné Orešany
(247,3 kB - 16.11.2016 - 100x)
Posedenie pre dôchodcov
(42,0 kB - 10.10.2016 - 33x)
Žiadosť o odkúpenie pozemku
(94,2 kB - 23.09.2016 - 98x)
Žiadosť o zriadenie VO
(68,9 kB - 23.09.2016 - 53x)
Štatút obecnej knižnice
(22,5 kB - 23.09.2016 - 47x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM
(2,3 MB - 26.08.2016 - 64x)
HASIČI DEŤOM - 2016
(4,1 MB - 15.08.2016 - 59x)
Ochotnícke divadlo Špačince
(248,6 kB - 03.08.2016 - 33x)
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(383,5 kB - 19.07.2016 - 118x)
OPEKAČKA
(170,1 kB - 20.06.2016 - 100x)
Predpokladané náklady - cyklotrasa
(32,5 kB - 08.06.2016 - 50x)
Technický popis
(135,7 kB - 08.06.2016 - 68x)
Ponuka - verejné osvetlenie 2
(23,0 kB - 08.06.2016 - 154x)
Ponuka - verejné osvetlenie
(399,5 kB - 08.06.2016 - 68x)
Noc Kostolov
(336,4 kB - 07.06.2016 - 121x)
Leták - sedmokráska - kvetinár/ka
(653,4 kB - 01.06.2016 - 354x)
Hasičská súťaž 2016
(343,0 kB - 25.05.2016 - 46x)
pozvánka "Deň matiek"
(69,5 kB - 11.05.2016 - 29x)
„Májový koncert“ skupiny Progres
(182,1 kB - 05.05.2016 - 122x)
Pracovná ponuka - LARGO EU s.r.o.
(999,5 kB - 28.04.2016 - 998x)
Zápis do MŠ - 2016/2017
(27,5 kB - 27.04.2016 - 115x)
leták - Budiš
(5,7 MB - 26.04.2016 - 90x)
leták - INDEX NOSLUŠ
(1,9 MB - 22.04.2016 - 49x)
Zápis žiakov do 1. ročníka
(5,0 MB - 04.04.2016 - 40x)
leták
(180,0 kB - 31.03.2016 - 276x)
Žiadosť TAVOS, a.s. o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd
(504,1 kB - 22.03.2016 - 67x)
Prísediaci pre Okresný súd Trnava
(47,8 kB - 22.03.2016 - 139x)
Pracovná ponuka - Trnava
(5,3 MB - 18.03.2016 - 111x)
2. ročník Veľkonočných trhov - Zvončín
(10,4 MB - 16.03.2016 - 64x)
PONUKA - vypracovanie projektovej dokumentácie - zatepľovanie
(7,3 MB - 16.03.2016 - 73x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2015
(87,5 kB - 24.02.2016 - 97x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2014
(93,0 kB - 24.02.2016 - 49x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2013
(28,5 kB - 24.02.2016 - 98x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2012
(33,1 kB - 24.02.2016 - 89x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2011
(35,6 kB - 24.02.2016 - 93x)
Informácie o ochrane obyvateľov - skladačka
(3,2 MB - 11.02.2014 - 24x)
Informácie o ochrane obyvateľov - prospekt
(75,0 kB - 11.02.2013 - 111x)
Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2010
(27,0 kB - 11.03.2011 - 65x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2010
(30,0 kB - 11.02.2011 - 50x)
Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2009
(26,0 kB - 16.05.2010 - 181x)
Správa o činnosti MO JDS Košolná za rok 2009
(29,0 kB - 11.03.2010 - 70x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2009
(31,5 kB - 11.02.2010 - 50x)
Správa o činnosti PZ Dolina za rok 2008
(27,0 kB - 11.04.2009 - 91x)

Tlačivá a formuláre (21)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zar., funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 kB - 11.06.2016 - 89x)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
(69,5 kB - 28.04.2016 - 438x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 kB - 11.06.2015 - 43x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.
(38,0 kB - 11.06.2015 - 52x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 kB - 11.06.2015 - 38x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 kB - 11.06.2015 - 36x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 kB - 11.06.2015 - 24x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 kB - 11.06.2015 - 64x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 kB - 11.06.2015 - 42x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 kB - 11.06.2015 - 31x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 kB - 11.06.2015 - 28x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 kB - 11.06.2015 - 36x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 kB - 11.06.2015 - 36x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 kB - 11.06.2015 - 40x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 kB - 11.06.2015 - 42x)
Vyhlásenie stavebného dozoru
(30,0 kB - 11.06.2015 - 43x)
Oznámenie o výrube
(34,0 kB - 11.06.2015 - 38x)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(45,5 kB - 11.06.2015 - 37x)
Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 kB - 11.06.2015 - 121x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 kB - 11.06.2015 - 35x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 kB - 11.06.2015 - 45x)

Tlač a periodiká (6)

Obecný spravodaj 2014-01
(2,0 MB - 20.07.2014 - 141x)
Obecný spravodaj 2013-02
(826,8 kB - 06.02.2014 - 188x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content