Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 247, s celkovou veľkosťou 184,5 MB z toho:


Obecné dokumenty (247)

Záznam z prieskumu trhu - Revitalizácia vnútrobloku
(666,9 kB - 06.10.2021 - 10x)
Poskytnutie vysvetlenia č. 2
(142,6 kB - 06.10.2021 - 7x)
Oprava č.1 - Výzva na predloženie ponuky
(435,9 kB - 17.09.2021 - 14x)
Zákazka s nízkou hodnotou :"Revitalizácia vnúztrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť"_2
Poskytnutie vysvetlenia - č.01
(199,2 kB - 17.09.2021 - 3x)
Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na "REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŚTRUKTÚRY V OBCI KOŠOLNÁ - stavebné práce"_2
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" - Prílohy
(9,1 MB - 07.09.2021 - 23x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(435,6 kB - 07.09.2021 - 36x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.08.2021
(27,5 kB - 25.08.2021 - 25x)
Príloha č. 2 - výsadba vetrolamu
(13,3 kB - 25.08.2021 - 8x)
Príloha č. 1 - Výsadba vetrolamu
(19,6 kB - 25.08.2021 - 8x)
Výzva na predkladanie ponúk "Výsadba vetrolamu"
(4,5 MB - 25.08.2021 - 23x)
Chodník v obci Košolná
(1,8 MB - 05.08.2021 - 25x)
Oznámenie o začatí stavebného konania
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
(70,3 kB - 12.07.2021 - 9x)
Upozornenie
(205,3 kB - 04.06.2021 - 93x)
Pozor na streľbu medzi domami...
Benefičný zápas
(143,7 kB - 03.06.2021 - 40x)
Harmonogram vývozu KO a SZ pre rok 2021
(530,8 kB - 26.05.2021 - 100x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.06.2021
(27,5 kB - 25.05.2021 - 6x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/18
(30,5 kB - 12.05.2021 - 21x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/17
(30,9 kB - 12.05.2021 - 12x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/16
(30,7 kB - 12.05.2021 - 9x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/15
(30,6 kB - 12.05.2021 - 9x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/14
(30,6 kB - 12.05.2021 - 14x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/13
(30,7 kB - 12.05.2021 - 12x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/12
(30,6 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/11
(30,9 kB - 12.05.2021 - 9x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/10
(30,6 kB - 12.05.2021 - 14x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/9
(30,4 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/8
(31,1 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/7
(31,0 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/6
(30,5 kB - 12.05.2021 - 11x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/22
(30,6 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/21
(30,6 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/20
(30,8 kB - 12.05.2021 - 15x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/19
(30,5 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/18
(30,5 kB - 12.05.2021 - 10x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/17
(30,9 kB - 12.05.2021 - 12x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/16
(30,9 kB - 12.05.2021 - 11x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/15
(30,7 kB - 12.05.2021 - 3x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/14
(30,5 kB - 12.05.2021 - 1x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/13
(30,5 kB - 12.05.2021 - 3x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/12
(30,6 kB - 12.05.2021 - 4x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/11
(30,6 kB - 12.05.2021 - 1x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/10
(30,6 kB - 12.05.2021 - 13x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020
(129,9 kB - 11.05.2021 - 19x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.05.2021
(27,5 kB - 06.05.2021 - 21x)
Zámer prenájmu majetku - p. Gromová
(214,6 kB - 24.03.2021 - 23x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.03.2021
(28,0 kB - 10.03.2021 - 55x)
Protipožiarna prevencia
(13,7 kB - 08.03.2021 - 28x)
Upozornenie občanov
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020
(27,6 kB - 26.02.2021 - 34x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021
(21,6 kB - 26.02.2021 - 34x)
Upozornenie - pozor na podvodné konanie
(64,8 kB - 25.02.2021 - 75x)
Upozornenie policajného zboru
oznámenie o uložení zásielky - A. Rakický
(2,0 MB - 23.02.2021 - 22x)
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2020
(20,9 kB - 23.02.2021 - 33x)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
(16,4 kB - 23.02.2021 - 40x)
Čo bude platiť od 8. februára 2021
(68,5 kB - 05.02.2021 - 122x)
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie
(10,2 MB - 04.02.2021 - 69x)
Stavebné povolenie na stavbu Rozšírenie NN rozvodov
Plošné testovanie - COVID 19 - 06.02.2021
(24,1 kB - 04.02.2021 - 509x)
Sčítanie obyvateľov 2021
(79,4 kB - 03.02.2021 - 29x)
Plošné testovanie - 30.1.2021
(694,2 kB - 28.01.2021 - 359x)
Časové pásma testovania 30.01.2021
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(111,9 kB - 26.01.2021 - 60x)
Plošné testovanie - COVID 19
(701,0 kB - 21.01.2021 - 301x)
Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v Košolnej nasledovne :
oznámenie o uložení zásielky - Kobza
(2,2 MB - 18.01.2021 - 133x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností 2
(27,9 kB - 21.12.2020 - 134x)
Geometrický plán - Zámer zámeny a kúpy nehnuteľností - p. gašparíková
(1,5 MB - 21.12.2020 - 99x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností
(31,2 kB - 21.12.2020 - 73x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(1,3 MB - 21.12.2020 - 55x)
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2020
(760,4 kB - 01.12.2020 - 87x)
uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom
(37,0 kB - 20.11.2020 - 64x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
(257,3 kB - 16.10.2020 - 130x)
22.10.2020 sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Rozšírenie NN rozvodov
(8,5 MB - 16.10.2020 - 47x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
Vykurovacie obdobie
(472,8 kB - 08.10.2020 - 37x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(239,6 kB - 23.09.2020 - 74x)
Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície s TAVOS a.s.
(544,5 kB - 03.09.2020 - 36x)
Zuzana Gromová
(7,8 MB - 03.09.2020 - 53x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 25.08.2020 - 68x)
Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou
(91,8 kB - 25.08.2020 - 42x)
Vnútroblok - stavebná časť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
(27,0 kB - 17.08.2020 - 0x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(172,7 kB - 17.08.2020 - 50x)
Vokounová Jana
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(173,1 kB - 17.08.2020 - 48x)
Rakický Adam
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(170,2 kB - 17.08.2020 - 53x)
Halaksa Andrej
Zrušenie trvalého pobytu
(578,1 kB - 12.08.2020 - 0x)
Kobra Marián, Kobza Roman, Kobzová Zuzana
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 06.08.2020 - 34x)
Zámer predaja_pozemky_bytovky 50,51,52
(340,6 kB - 21.07.2020 - 70x)
Rozhodnutie - verejná vyhláška OSK 3. etapa
(116,3 kB - 15.07.2020 - 36x)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(95,0 kB - 26.06.2020 - 47x)
Zrušený trvalý pobyt občanovi Trníkovi Bohuslavovi
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 01/2020
(34,6 kB - 24.06.2020 - 67x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
(21,0 kB - 24.06.2020 - 57x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2020
(27,5 kB - 24.06.2020 - 29x)
Výzva na predkladanie ponúk "Oprava miestnej komunikácie k ihrisku v obci Košolná"
(216,0 kB - 24.06.2020 - 61x)
Verejná vyhláška - kanalizácia - 3. etapa
(83,2 kB - 18.06.2020 - 37x)
Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky v MŠ
(1,7 MB - 10.06.2020 - 34x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2020
(27,0 kB - 01.06.2020 - 33x)
Zámer predaja majetku - Hrubalová
(223,0 kB - 21.05.2020 - 65x)
Dezinfekcia verejných priestorov
(170,2 kB - 04.05.2020 - 29x)
Prihláška
(68,9 kB - 29.04.2020 - 55x)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Zápis do MŠ na šk.rok 2020/2021
(95,3 kB - 29.04.2020 - 0x)
Územné rozhodnutie
(9,4 MB - 29.04.2020 - 58x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Chodník v obci Košolná"
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.04.2020
(26,5 kB - 17.04.2020 - 0x)
pokyny pre preladenie "Cez anténu"
(7,8 MB - 17.04.2020 - 24x)
Otváracie hodiny - Pošta
(36,3 kB - 24.03.2020 - 0x)
pomoc sebe a druhým
(287,3 kB - 18.03.2020 - 35x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  » 
image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content