Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 300, s celkovou veľkosťou 219,7 MB z toho:


Obecné dokumenty (300)

00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 kB - 30.11.2022 - 0x)
Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Košolnej
(478,4 kB - 21.11.2022 - 2x)
Ustanovujúce zasadnutie OZ Košolná
(41,1 kB - 21.11.2022 - 28x)
kandidáti - starosta
(185,8 kB - 12.10.2022 - 97x)
zoznam kandidátov - poslanci
(198,5 kB - 12.10.2022 - 0x)
Zoznam kandidátov do obecného zastupiteľstva
(206,1 kB - 04.10.2022 - 103x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstvas v Košolnej
Zoznam kandidátov na starostu obce
(127,1 kB - 04.10.2022 - 80x)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Košolná
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia Pri Ihrisku - rekonštrukcia
(1,2 MB - 03.10.2022 - 33x)
Oznámenie o začatí stavebného konania
Hodový program (sobota-nedeľa)
(142,4 kB - 08.09.2022 - 267x)
Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.09.2022
(27,5 kB - 08.09.2022 - 55x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29
(509,2 kB - 26.07.2022 - 18x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25
(508,5 kB - 26.07.2022 - 12x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24
(509,8 kB - 26.07.2022 - 13x)
zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23
(508,8 kB - 26.07.2022 - 15x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16
(74,0 kB - 26.07.2022 - 20x)
Oznámenie - utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OZ
(1,7 MB - 20.07.2022 - 62x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022
(111,5 kB - 21.06.2022 - 45x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
(21,8 kB - 21.06.2022 - 11x)
Oznámenie o počte obyvateľov obce Košolná
(102,9 kB - 16.06.2022 - 0x)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,5 kB - 16.06.2022 - 23x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy
Informácia o o podmienkach práva voliť a byť volený
(138,0 kB - 16.06.2022 - 21x)
Právo voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Oznámenie o počte obyvateľov
(15,5 kB - 16.06.2022 - 54x)
Oznámenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022
Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb
(188,8 kB - 16.06.2022 - 82x)
Rozhodnutie predsedu NR SR z 8.júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
(16,0 kB - 09.05.2022 - 35x)
súhlas so spracovaním osobných údajov
(18,4 kB - 09.05.2022 - 28x)
Vberov_konanie_-_riadite_M.pdf
(3,6 MB - 09.05.2022 - 167x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.05.2022
(27,5 kB - 27.04.2022 - 30x)
Žiadosť o prijatie do MŠ
(37,5 kB - 20.04.2022 - 55x)
Zápis detí do Materskej školy 2022
(42,0 kB - 20.04.2022 - 61x)
zverejnenie údajov o komunálnom odpade - 2021
(6,4 MB - 31.03.2022 - 57x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(305,0 kB - 28.03.2022 - 71x)
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(949,8 kB - 25.03.2022 - 0x)
00a_Oznmenie_o_strategickom_dokumente.pdf
(291,2 kB - 18.03.2022 - 0x)
Čerpanie rozpočtu za rok 2021
(27,1 kB - 17.03.2022 - 19x)
Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
(907,9 kB - 17.03.2022 - 17x)
Oznámenie o uložení zásielky
(144,6 kB - 15.03.2022 - 124x)
Zápis prvákov do ZŠ
(1,0 MB - 15.03.2022 - 26x)
Zápis prvákov do ZŠ v Suchej nad Parnou bude 6.4.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná
(136,6 kB - 08.03.2022 - 22x)
Zasadnutie OZ - 14.3.2022
Humanitárna zbierka pre Ukrajinu
(11,9 kB - 07.03.2022 - 25x)
Obec Košolná v spolupráci s Arcidiecéznou charitou v Trnave organizuje humanitárnu zbierku na pomoc Ukrajine.
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2021
(21,0 kB - 28.02.2022 - 26x)
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
(16,4 kB - 28.02.2022 - 0x)
Verejná vyhláška - prerokovanie návrhu riešenia - Zmeny a doplnky 03/2021 ÚPNO Košolná
(328,2 kB - 16.02.2022 - 43x)
Oznam občanom
(2,3 MB - 18.01.2022 - 136x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
(41,8 kB - 21.12.2021 - 23x)
Clanok_Vianoce.docx
(66,6 kB - 10.12.2021 - 25x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2021
(27,5 kB - 07.12.2021 - 21x)
Návrh VZN č.3/2021
(18,3 kB - 01.12.2021 - 51x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh VZN č.2/2021
(36,2 kB - 01.12.2021 - 22x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
oznámenie o začatí stavebného konania
(626,8 kB - 26.11.2021 - 28x)
Obecná splašková kanalizácia Košolná - 4.etapa NN prípojka
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
(27,0 kB - 24.11.2021 - 47x)
Verejná vyhláška - Vodovod a kanalizácia Suchá nad Parnou
(9,1 MB - 15.11.2021 - 40x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Vodovod a kanalizácia obce Suchá nad Parnou - 1. etapa
Oznámenie o začatí územného konania.
(1,3 MB - 12.11.2021 - 49x)
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania Bytový dom BD12-1, Bytový dom BD12 - 2, Parkovisko
OÚ v Košolnej-zatvorený
(24,0 kB - 26.10.2021 - 28x)
Záznam z prieskumu trhu - Revitalizácia vnútrobloku
(666,9 kB - 06.10.2021 - 32x)
Poskytnutie vysvetlenia č. 2
(142,6 kB - 06.10.2021 - 32x)
Oprava č.1 - Výzva na predloženie ponuky
(435,9 kB - 17.09.2021 - 41x)
Zákazka s nízkou hodnotou :"Revitalizácia vnúztrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť"_2
Poskytnutie vysvetlenia - č.01
(199,2 kB - 17.09.2021 - 23x)
Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na "REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŚTRUKTÚRY V OBCI KOŠOLNÁ - stavebné práce"_2
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku" - Prílohy
(9,1 MB - 07.09.2021 - 30x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(435,6 kB - 07.09.2021 - 56x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.08.2021
(27,5 kB - 25.08.2021 - 47x)
Príloha č. 2 - výsadba vetrolamu
(13,3 kB - 25.08.2021 - 25x)
Príloha č. 1 - Výsadba vetrolamu
(19,6 kB - 25.08.2021 - 30x)
Výzva na predkladanie ponúk "Výsadba vetrolamu"
(4,5 MB - 25.08.2021 - 37x)
Chodník v obci Košolná
(1,8 MB - 05.08.2021 - 48x)
Oznámenie o začatí stavebného konania
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
(70,3 kB - 12.07.2021 - 24x)
Upozornenie
(205,3 kB - 04.06.2021 - 119x)
Pozor na streľbu medzi domami...
Benefičný zápas
(143,7 kB - 03.06.2021 - 57x)
Harmonogram vývozu KO a SZ pre rok 2021
(530,8 kB - 26.05.2021 - 130x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.06.2021
(27,5 kB - 25.05.2021 - 21x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/18
(30,5 kB - 12.05.2021 - 47x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/17
(30,9 kB - 12.05.2021 - 35x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/16
(30,7 kB - 12.05.2021 - 28x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/15
(30,6 kB - 12.05.2021 - 27x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/14
(30,6 kB - 12.05.2021 - 32x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/13
(30,7 kB - 12.05.2021 - 32x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/12
(30,6 kB - 12.05.2021 - 32x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/11
(30,9 kB - 12.05.2021 - 33x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/10
(30,6 kB - 12.05.2021 - 40x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/9
(30,4 kB - 12.05.2021 - 33x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/8
(31,1 kB - 12.05.2021 - 35x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/7
(31,0 kB - 12.05.2021 - 34x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/6
(30,5 kB - 12.05.2021 - 36x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/22
(30,6 kB - 12.05.2021 - 30x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/21
(30,6 kB - 12.05.2021 - 30x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/20
(30,8 kB - 12.05.2021 - 35x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/19
(30,5 kB - 12.05.2021 - 30x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/18
(30,5 kB - 12.05.2021 - 31x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/17
(30,9 kB - 12.05.2021 - 36x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/16
(30,9 kB - 12.05.2021 - 37x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/15
(30,7 kB - 12.05.2021 - 25x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/14
(30,5 kB - 12.05.2021 - 22x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/13
(30,5 kB - 12.05.2021 - 33x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/12
(30,6 kB - 12.05.2021 - 31x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/11
(30,6 kB - 12.05.2021 - 22x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/10
(30,6 kB - 12.05.2021 - 34x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020
(129,9 kB - 11.05.2021 - 40x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.05.2021
(27,5 kB - 06.05.2021 - 31x)
Zámer prenájmu majetku - p. Gromová
(214,6 kB - 24.03.2021 - 39x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.03.2021
(28,0 kB - 10.03.2021 - 69x)
Protipožiarna prevencia
(13,7 kB - 08.03.2021 - 45x)
Upozornenie občanov

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  » 
image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content