Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 292, s celkovou veľkosťou 217,0 MB z toho:


Obecné dokumenty (292)

verejná vyhláška-výrub drevín
(406,7 kB - 22.10.2018 - 56x)
Oznámenie o začatí konania - vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Verejná vyhláška "Obecná splašková kanalizácia"
(602,3 kB - 15.10.2018 - 101x)
Oznámenie o začatí správneho konania - Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 10.11.2018
(324,2 kB - 02.10.2018 - 383x)
zaregistrovaní kandidáti pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
konanie na výrub dreviny
(43,4 kB - 25.09.2018 - 263x)
oznámenie o začatí konania na výrub dreviny
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
(146,2 kB - 14.08.2018 - 176x)
určenie počtu poslancov a volebných obvodov
Oznámenie
(109,2 kB - 14.08.2018 - 239x)
oznámenie počtu obyvateľov
Informácia pre voliča
(561,6 kB - 14.08.2018 - 0x)
Právo voliť a byť volený
Verejná vyhláška SWAN, a.s.
(2,9 MB - 10.08.2018 - 77x)
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby-Optická prístupová sieť
Voľby v samospráva 2018
(47,7 kB - 07.08.2018 - 483x)
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko
(740,8 kB - 03.08.2018 - 88x)
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
(21,6 kB - 03.08.2018 - 256x)
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
(19,8 kB - 03.08.2018 - 252x)
Remeselné trhy - Dolné Orešany
(143,5 kB - 10.07.2018 - 271x)
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko
(5,2 MB - 29.06.2018 - 210x)
výzva na zebezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(2,5 MB - 25.06.2018 - 199x)
štrukturovaný rozpočet - tabuľka - KROTON
(9,0 kB - 22.06.2018 - 141x)
Spomaľovací pruh
(1,1 MB - 14.06.2018 - 122x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly č. 3/2018
(55,6 kB - 14.06.2018 - 257x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
(21,0 kB - 14.06.2018 - 157x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.06.2018
(14,0 kB - 14.06.2018 - 48x)
Vyjadrenie obecného úradu k zápisnici č. 2/2018
(27,5 kB - 21.05.2018 - 326x)
Pozvánka na zasadnutie OZ 7.5.2018
(555,1 kB - 30.04.2018 - 109x)
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košolná dňa 7.5.2018
Plnenie - výdavky 03/2018
(105,2 kB - 30.04.2018 - 34x)
Plnenie výdavkov Obce Košolná za obdobie 1. - 3./2018
Plnenie - príjmy 03/2018
(21,3 kB - 30.04.2018 - 40x)
Plnenie príjmov Obce Košolná za obdobie do 1. - 3.2018
Rozhodnutie Verejné rozvody NN
(1,0 MB - 28.03.2018 - 64x)
Zástavba 10 rodinných domov Verejné rozvody NN
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 07.03.-09.03.
(176,5 kB - 06.03.2018 - 55x)
Poovncke_zdruenie_Dubina_Ruindol.PDF
(190,8 kB - 02.03.2018 - 0x)
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
(25,7 kB - 01.03.2018 - 93x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.03.2018
(13,5 kB - 01.03.2018 - 50x)
PZ Dubina Ružindol
(713,4 kB - 07.02.2018 - 121x)
Verejná vyhláška - Poverenie PZ Dubina Ružindol
karneval 2018
(270,5 kB - 23.01.2018 - 62x)
Rozpočtové opatrenie č. 04/2017
(17,5 kB - 09.01.2018 - 68x)
Rozpočtové opatrenie č. 03/2017
(53,5 kB - 09.01.2018 - 51x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2017
(16,9 kB - 06.12.2017 - 133x)
Verejná vyhláška Gašparík
(3,9 MB - 05.12.2017 - 228x)
Verejná vyhláška - stavebné konanie- Róbert Gašparík
Pozvánka - Vianočné trhy
(248,0 kB - 04.12.2017 - 72x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2017
(13,0 kB - 24.11.2017 - 129x)
mikuláš 2017
(426,0 kB - 22.11.2017 - 109x)
Plán kontrolnej činnosti
(20,9 kB - 15.11.2017 - 95x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Košolná na 1. polrok 2018
Oznámenie o začatí konania
(394,5 kB - 14.11.2017 - 58x)
Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
Stavebné povolenie
(3,1 MB - 12.10.2017 - 156x)
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom
Pozvánka na zasadnutie OZ
(85,2 kB - 31.08.2017 - 108x)
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
(42,7 kB - 30.08.2017 - 181x)
Žiadosť - Dobrovodská Mária
Žiadosť o odkúpenie pozemku
(242,6 kB - 30.08.2017 - 977x)
Žiadosť - Majkút Vladimír
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(44,0 kB - 31.07.2017 - 191x)
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu "Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná".
Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Košolná
(84,6 kB - 28.07.2017 - 101x)
Odpoveď hlavnej kontrolórky
(12,0 kB - 12.07.2017 - 151x)
Výzva - ochrana úrody pred požiarmi
(1,3 MB - 06.07.2017 - 133x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol na rok 2017
(15,0 kB - 26.06.2017 - 119x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ - zverejňovanie
(16,4 kB - 26.06.2017 - 85x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2017
(14,0 kB - 20.06.2017 - 86x)
Zhromaždenie občanov
(25,0 kB - 02.06.2017 - 79x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM 25.05.17
(6,6 MB - 23.05.2017 - 111x)
Pošta Suchá nad Parnou - OZNAM
(6,2 MB - 23.05.2017 - 67x)
Oznámenie o zatvorení pošty
(6,9 MB - 10.05.2017 - 92x)
meranie zrakovej ostrosti
(15,8 kB - 25.04.2017 - 111x)
Ponuka - horizontálne pretláčanie
(2,6 MB - 25.04.2017 - 162x)
Zápis žiakov do MŠ 2017/2018
(1,6 MB - 25.04.2017 - 149x)
prianie 2
(431,3 kB - 12.04.2017 - 0x)
prianie
(520,2 kB - 12.04.2017 - 310x)
Zisťovanie SILC
(75,3 kB - 12.04.2017 - 156x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017 - text.súbor
(15,7 kB - 04.04.2017 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.04.2017
(24,2 kB - 04.04.2017 - 71x)
Kontrola dodržiavania obsahu a zákonnej lehoty na zverejňovanie objednávok a faktúr
(1,5 MB - 31.03.2017 - 125x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.04.2017
(18,7 kB - 28.03.2017 - 95x)
zámer predaja majetku
(158,5 kB - 21.03.2017 - 171x)
verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť
(1,5 MB - 28.02.2017 - 195x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017
(14,0 kB - 10.01.2017 - 0x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.01.2017
(18,1 kB - 04.01.2017 - 196x)
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017
(1,4 MB - 04.01.2017 - 71x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.01.2017
(13,5 kB - 28.12.2016 - 0x)
Vianočný pozdrav
(81,5 kB - 19.12.2016 - 598x)
Plnenie rozpočtu - november 2016 - príjmová časť
(23,7 kB - 14.12.2016 - 66x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.12.2016
(13,5 kB - 14.12.2016 - 186x)
kontroly uložené OZ hlavnej kontrolórke
(582,8 kB - 10.10.2016 - 100x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.09.2016
(18,0 kB - 23.09.2016 - 122x)
pozvnka_na_zasadnutie_OZ.PDF
(191,5 kB - 02.09.2016 - 101x)
Dňa 12.9.2016 sa uskutoční zasadnutie OZ obce Košolná
Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(92,6 kB - 19.08.2016 - 83x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2016
(17,2 kB - 08.06.2016 - 113x)
oznam - nájomníci bytových domov
(785,8 kB - 02.05.2016 - 114x)
Pozvánka na Zasadnutie OZ dňa 02.05.2016
(24,8 kB - 28.04.2016 - 63x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.03.2016
(16,9 kB - 22.03.2016 - 106x)
Zmluva o dielo - výrub stromov
(26,2 kB - 16.03.2016 - 96x)
Výsledky volieb do Národnej rady SR - 05.03.2016
(79,6 kB - 07.03.2016 - 122x)
Príloha č. 1 a príloha č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ KROTON
(46,2 kB - 04.03.2016 - 136x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2016
(18,6 kB - 24.02.2016 - 401x)
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2016
(255,0 kB - 18.02.2016 - 52x)
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015
(302,9 kB - 12.02.2016 - 103x)
Návrh VZN č.1/2016 o financovaní originálnych komptencií obce na úseku školstva
(26,5 kB - 04.02.2016 - 91x)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košolná 2015 - 2020
(2,7 MB - 21.12.2015 - 246x)
Smernica č. 1/2014 - upravujúca zásady zverejňovania informácií obce
(16,2 kB - 11.02.2014 - 70x)
Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Košolná
(67,5 kB - 18.08.2009 - 68x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 3 z 3  «  1  2  3 
image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content