Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty

Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami” , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022.
Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami”alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách.
Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.


Celkový počet súborov na stránke 274, s celkovou veľkosťou 265,8 MB z toho:


Ostatné dokumenty (274)

Africký mor ošípaných - odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovu ošípaných
(1,5 MB - 25.01.2023 - 5x)
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
(343,6 kB - 23.01.2023 - 6x)
vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smrek , 2 ks borovica
Pozvánka na verejné prerokovanie
(195,8 kB - 11.01.2023 - 22x)
Verejné prerokovanie zámeru"Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"
Tradičný mužácky ples 2023
(173,1 kB - 09.01.2023 - 44x)
Harmonogram vývozu KO a SZ pre rok 2023
(467,4 kB - 30.12.2022 - 11x)
Rozhodnutie - JOMA Skalica, s.r.o.
(828,5 kB - 21.12.2022 - 22x)
"Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami"
Silvestrovský hokej
(318,4 kB - 19.12.2022 - 23x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2023
(22,3 kB - 08.12.2022 - 5x)
Šťastné a vytriedené vianoce
(131,4 kB - 06.12.2022 - 5x)
Návod na správne triedenie odpadu
Bezpečne pri adventnom venci
(451,4 kB - 06.12.2022 - 4x)
zverejnenie e-mailovej adresy pre podávanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
(34,7 kB - 05.12.2022 - 3x)
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
(1 017,9 kB - 29.11.2022 - 7x)
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
(568,9 kB - 29.11.2022 - 2x)
Verejná vyhláška - Bytový dom - BD 12
(186,6 kB - 25.11.2022 - 4x)
e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
(384,0 kB - 14.11.2022 - 9x)
e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
(214,0 kB - 14.11.2022 - 8x)
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti
(180,1 kB - 11.11.2022 - 13x)
Referendum - Informacia pre voliča
(272,5 kB - 09.11.2022 - 18x)
Referendum - 21.01.2023 od 07:00 - 22:00 hod.
Pavol Kovačovský - zrušenie trvalého pobytu
(141,9 kB - 07.11.2022 - 16x)
oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ochranné pásma a katastrálne územia
(1,1 MB - 02.11.2022 - 6x)
Situácia ochranných pásiem
(18,3 MB - 02.11.2022 - 3x)
Situácia ochranných pásiem letiska
(4,2 MB - 02.11.2022 - 5x)
Textová časť - ochranné pásma letiska
(1,7 MB - 02.11.2022 - 29x)
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Letisko Boleráz
(555,8 kB - 02.11.2022 - 13x)
MV SR vyhovuje a určuje ochranné pásma Lestiska Boleráz/Štefan Banič
Srdečne Vás pozývame:
(520,9 kB - 14.10.2022 - 22x)
14:00 hod. - Deň úcty k starším 16:00 hod. - Divadelná komédia
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami - zámer a upovedomenie o začatí konania
(738,4 kB - 27.09.2022 - 16x)
Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilných zariadení určených na zhodnocovanie stavebného odpadu ...
Odovzdávanie kandidátnych listín
(436,8 kB - 03.08.2022 - 86x)
Odovzdávanie kandidátnych listín
(13,8 kB - 03.08.2022 - 41x)
Kontaktný formulár - príloha č. 1
(24,4 kB - 03.08.2022 - 12x)
Verejná vyhláška - oznámenie - ochranné pásma Letiska Boleráz/Štefan Banič
(401,3 kB - 15.06.2022 - 46x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - bytový dom BD 12 - 1, BD 12 - 2
(178,7 kB - 13.06.2022 - 31x)
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rodinný dom
(861,3 kB - 13.06.2022 - 61x)
Oznámenie o uložení zásielky
(394,0 kB - 02.05.2022 - 0x)
Ochrana lesov pred požiarmi
(78,2 kB - 18.03.2022 - 11x)
Ponuka práce
(802,8 kB - 18.03.2022 - 76x)
Ústav väzenskej a justičnej stráže hľadá zamestnancov...
Správa o činnosti DHZ za rok 2021
(86,5 kB - 28.01.2022 - 13x)
Správa o činnosti DHZ za rok 2020
(84,0 kB - 28.01.2022 - 9x)
Harmonogram vývozu KO a TZ pre rok 2022
(42,1 kB - 27.12.2021 - 148x)
Harmonogram vývozu KO a TZ pre rok 2021
(530,8 kB - 27.12.2021 - 0x)
Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem
(1,4 MB - 10.12.2021 - 30x)
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.
Domy seniorov
(643,3 kB - 28.10.2021 - 46x)
Prijímajú nových klientov. Ponúkajú profesionálne služby, komfortné ubytovanie ľudský prístup.
Pošta Suchá nad Parnou
(460,9 kB - 26.10.2021 - 18x)
Otváracie hodiny
RE-PLAST, s.r.o. - Ponuka práce
(327,3 kB - 18.08.2021 - 263x)
Pracovná pozícia: operátor vo výrobe - obsluha strojov
Nariadenie pre chovateľov ošípaných
(366,4 kB - 09.08.2021 - 105x)
Informácia pre chovateľov zmysle prípisu č.j. 7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava zo dňa 2.8.2021, o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania.
Verejná vyhláška - Pozvánka
(918,4 kB - 16.07.2021 - 60x)
Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Dolné Orešany
Ochrana pred požiarmi
(401,7 kB - 17.06.2021 - 24x)
Upozornenie - zvýšená opatrnosť na cestách
(496,6 kB - 17.06.2021 - 16x)
Tlačivo - žiadosť o prijatie dieťaťa
(134,6 kB - 28.04.2021 - 50x)
Oznámenie o podávaní žiadostí - MŠ
(79,6 kB - 28.04.2021 - 37x)
Oznámenie o zápise
(90,4 kB - 28.04.2021 - 39x)
zmena cestovných poriadkov 2
(35,0 kB - 23.04.2021 - 37x)
zmena cestovných poriadkov
(37,5 kB - 23.04.2021 - 37x)
nábor - Futbalová mládež
(43,1 kB - 21.04.2021 - 29x)
oznámenie o uložení zásielky - A. Halaksa
(1,6 MB - 19.04.2021 - 97x)
TAVOS - generálny pardon
(729,7 kB - 12.04.2021 - 48x)
TAVOS, a.s. predlžuje lehotu na podanie generálneho pardonu do 30. júna 2021 . umožňuje, aby si obyvatelia oficiálne zlegalizovali napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky.
Oznámenie o uložení zásielky - p. Hrabáriková
(47,3 kB - 11.03.2021 - 44x)
Sčítanie 2021
(153,6 kB - 03.02.2021 - 86x)
Ako sa sčítať
(44,6 MB - 03.02.2021 - 45x)
Vyhláška RÚVZ Trnava
(207,0 kB - 03.02.2021 - 40x)
Nariadenia prevádzkovateľom zariadení
Oznámenie o uložení zásielky - Rakický
(453,4 kB - 15.12.2020 - 40x)
Upozornenie - Adventný čas
(88,7 kB - 27.11.2020 - 61x)
Celoplošné testovanie - 31.10.2020 a 01.11.2020
(190,0 kB - 29.10.2020 - 175x)
Oznam k odpočtu vodomerov - TAVOS, a.s.
(12,7 kB - 26.10.2020 - 74x)
Oznam o generálnom pardone - TAVOS, a.s.
(14,0 kB - 26.10.2020 - 81x)
Výberové konanie - MŠ Zvončín
(502,2 kB - 19.10.2020 - 49x)
Obec Zvončín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy
Veľkokapacitné kontajnery
(17,0 kB - 15.10.2020 - 46x)
Verejná vyhláška - výzva / oznámenie o vstupe
(2,0 MB - 15.10.2020 - 84x)
Hodová zábava Košolná
(61,0 kB - 08.09.2020 - 61x)
Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva
(1,1 MB - 13.08.2020 - 38x)
Pošta - zmena otváracích hodín
(75,5 kB - 16.07.2020 - 47x)
ochrana úrody pred požiarmi
(275,5 kB - 24.06.2020 - 41x)
často kladené otázky - TAVOS, a.s.
(1,1 MB - 16.06.2020 - 68x)
oprávnenie
(1,8 MB - 10.06.2020 - 38x)
oznámenie
(368,9 kB - 10.06.2020 - 50x)
vyhlásenie
(14,6 kB - 10.06.2020 - 66x)
Tavos - odpočet meradiel
(425,0 kB - 01.06.2020 - 59x)
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požarov
(2,6 MB - 26.05.2020 - 43x)
Základné školy - podmienky otvorenia od1.6.2020
(705,9 kB - 20.05.2020 - 33x)
Materské školy - podmienky otvorenia od 1.6.20
(699,8 kB - 20.05.2020 - 31x)
Otvorenie prevádzok - opatrenie z 19.5.2020
(146,5 kB - 20.05.2020 - 29x)
Hromadné podujatia - opatrenie 19.5.2020
(117,6 kB - 20.05.2020 - 30x)
Nosenie rúšok-opatrenie z 19.5.2020
(107,9 kB - 20.05.2020 - 26x)
Rozhodnutie - OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor
(2,3 MB - 18.05.2020 - 0x)
OÚ Trnava poveruje Poľovnícke združenie Zelený háj vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Zelený háj Suchá
základné informácie o dedení
(1,4 MB - 18.05.2020 - 96x)
Otváracie hodiny - Pošta Suchá nad Parnou
(3,8 MB - 12.05.2020 - 34x)
Opatrenie - prevádzky
(127,1 kB - 06.05.2020 - 45x)
Opatrenie z 5.5.2020
(107,8 kB - 06.05.2020 - 38x)
Pošta Suchá n/P-Máj
(572,8 kB - 24.04.2020 - 44x)
Úprava hodín pre verejnosť
Pošta Suchá nad Parnou-apríl
(410,4 kB - 24.04.2020 - 43x)
oznámenie o úprave otváracích hodín
výberové konanie - riaditeľ/ka - Zvončín
(476,5 kB - 22.04.2020 - 48x)
FCC -usmernenie - likvidácia hygienických pomôcok
(191,7 kB - 20.04.2020 - 55x)
Ako správne likvidovať použité rúška, rukavice ....
vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
(273,1 kB - 17.04.2020 - 31x)
Odporúčania pre seniorov
(1,2 MB - 02.04.2020 - 43x)
Prevencia kriminality
Ochrana lesov pred požiarmi
(212,6 kB - 01.04.2020 - 49x)
Zber elektro odpadov
(680,2 kB - 31.03.2020 - 50x)
Separovaný zber elektronického odpadu
Zber odpadov
(576,7 kB - 31.03.2020 - 97x)
Veľkokapacitné kontajnery a drvenie haluzoviny
Pošta - zmena úradných hodín
(36,7 kB - 24.03.2020 - 60x)
Pošta v Suchej nad Parnou - úprava hodín pre verejnosť
(36,3 kB - 24.03.2020 - 0x)
Dovoz nákupu
(13,9 kB - 23.03.2020 - 121x)
Predajňa "môj obchod" Košolná poskytuje službu ....
Ako znížiť riziko vzniku infekcie
(232,7 kB - 10.03.2020 - 39x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  » 
image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content