Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 78, s celkovou veľkosťou 160,7 MB z toho:


Územné plánovanie (78)

Geometrický plán č. 124/2023
(5,2 MB - 11.10.2023 - 21x)
Geometrický plán č. 79/2020
(4,3 MB - 11.10.2023 - 13x)
Verejná vyhláška - Oprava miestnej komunikácie
(688,9 KB - 17.07.2023 - 49x)
Verejná vyhláška - Oznámenie - STAVLINE s.r.o.
(893,0 KB - 26.04.2023 - 46x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí konania - Rodinný dom
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Verejná vyhláška
(96,5 KB - 13.04.2023 - 15x)
Obecná splašková kanalizácia - 4. etapa
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - bytový dom - BD 12 - 1, BD - 12- 2
(665,8 KB - 09.02.2023 - 39x)
Stavebné povolenie - Bytový dom BD 12- 1, BD - 12 - 2
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07b
(287,2 KB - 26.01.2023 - 43x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- schéma záväzných častí 07a
(1,3 MB - 26.01.2023 - 36x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- pôdny fond
(1,5 MB - 26.01.2023 - 30x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- vodné hospodárstvo
(1,0 MB - 26.01.2023 - 26x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- energetika
(1,0 MB - 26.01.2023 - 24x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- doprava
(1,0 MB - 26.01.2023 - 27x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02b
(353,4 KB - 26.01.2023 - 49x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02b
(354,9 KB - 26.01.2023 - 31x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplexný výkres 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 50x)
čistopis - ÚPNO-03/2021- komplex 02a
(1,5 MB - 26.01.2023 - 30x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-širšie vzťahy 01
(1,5 MB - 26.01.2023 - 36x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-tabuľková časť
(172,2 KB - 26.01.2023 - 22x)
čistopis - ÚPNO-03/2021-textová časť
(945,6 KB - 26.01.2023 - 24x)
Verejná vyhláška - oznámenie o spojení konania
(877,5 KB - 02.11.2022 - 54x)
Oznámenie o spojení územného a stavebmého konania a začatí spojeného konania - Tomáš Landrišič a Eva Landrišičová
Záväzná časť ZaD 2.2019-čistopis
(445,8 KB - 08.06.2022 - 82x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 obsah
(233,2 KB - 08.06.2022 - 41x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 tabulka
(164,9 KB - 08.06.2022 - 42x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019
Výkresová časť priesvitky
(15,9 MB - 08.06.2022 - 57x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Výkresová časť - čistopis 22019
(890,9 KB - 08.06.2022 - 64x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Textová časť-čistopis 22019
(513,3 KB - 08.06.2022 - 50x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019
Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth
(54,6 KB - 11.05.2022 - 57x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14
(71,5 KB - 10.05.2022 - 63x)
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
(8,6 MB - 03.01.2022 - 115x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko
Oznámenie o strategickom dokumente
(291,2 KB - 17.12.2021 - 136x)
Oznámenie verejnosti
(210,7 KB - 17.12.2021 - 121x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021
Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 144x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 61x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 111x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 KB - 22.04.2020 - 134x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 KB - 10.02.2020 - 149x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 KB - 10.02.2020 - 81x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 KB - 10.02.2020 - 106x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 305x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 KB - 10.02.2020 - 145x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 KB - 10.02.2020 - 108x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 KB - 21.01.2020 - 173x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 KB - 10.12.2019 - 106x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 KB - 13.03.2019 - 137x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 KB - 25.01.2018 - 187x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 KB - 25.01.2018 - 100x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 KB - 25.01.2018 - 100x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 157x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 99x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 95x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 88x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 75x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 87x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 133x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 123x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy
(4,0 MB - 25.01.2018 - 102x)
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením
(4,9 MB - 16.01.2018 - 106x)
Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 KB - 03.11.2017 - 121x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 210x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 KB - 31.03.2017 - 191x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 KB - 28.03.2017 - 146x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 KB - 28.03.2017 - 205x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 KB - 12.10.2016 - 209x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 KB - 12.10.2016 - 295x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 144x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 KB - 21.03.2016 - 192x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 KB - 18.10.2009 - 148x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 KB - 14.10.2009 - 762x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 KB - 13.10.2009 - 102x)
01 Širšie vzťahy
(4,0 MB - 13.10.2009 - 158x)
02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(1,7 MB - 13.10.2009 - 164x)
02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(6,4 MB - 13.10.2009 - 160x)
03 Dopravné vybavenie
(2,9 MB - 13.10.2009 - 135x)
04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje
(2,9 MB - 13.10.2009 - 120x)
05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
(3,1 MB - 13.10.2009 - 125x)
06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES
(5,8 MB - 13.10.2009 - 74x)
07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
(5,7 MB - 13.10.2009 - 109x)
08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb
(3,2 MB - 13.10.2009 - 145x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print