Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 47, s celkovou veľkosťou 108,5 MB z toho:


Územné plánovanie (47)

Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 54x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 11x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 62x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 kB - 22.04.2020 - 76x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 kB - 10.02.2020 - 86x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 kB - 10.02.2020 - 40x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 kB - 10.02.2020 - 58x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 188x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 kB - 10.02.2020 - 94x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 kB - 10.02.2020 - 64x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 kB - 21.01.2020 - 119x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 kB - 10.12.2019 - 72x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 kB - 13.03.2019 - 77x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 kB - 25.01.2018 - 142x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 kB - 25.01.2018 - 50x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 kB - 25.01.2018 - 61x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 116x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 60x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 63x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 31x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 40x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 56x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 67x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 80x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Širšie vzťahy
(4,0 MB - 25.01.2018 - 63x)
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred dokončením
(4,9 MB - 16.01.2018 - 70x)
Verejná vyhláška - oznámenie -o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - parc. č. 1086-23
(137,0 kB - 03.11.2017 - 77x)
Verejná Vyhláška
(1,2 MB - 12.07.2017 - 114x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania
Žiadosť o zmenu územného plánu
(56,0 kB - 31.03.2017 - 144x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu č. 2
(27,2 kB - 28.03.2017 - 108x)
Žiadosť o zmenu územného plánu č. 1
(21,2 kB - 28.03.2017 - 158x)
Príloha č. 1 - súhlas so spolu financovaním
(12,0 kB - 12.10.2016 - 156x)
Otvorenie ÚPNO Košolná
(17,8 kB - 12.10.2016 - 247x)
Žiadosť - zmena ÚPNO Košolná
(1,1 MB - 23.09.2016 - 90x)
Verejná vyhláška - oznámenie - Marek a Barbora Melkneroví
(106,8 kB - 21.03.2016 - 139x)
Záväzná časť ÚPN obce Košolná
(137,5 kB - 18.10.2009 - 109x)
ÚPN obce Košolná - textová časť
(502,3 kB - 14.10.2009 - 675x)
ÚPN obce Košolná - tabuľková časť
(21,1 kB - 13.10.2009 - 67x)
01 Širšie vzťahy
(4,0 MB - 13.10.2009 - 99x)
02 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(1,7 MB - 13.10.2009 - 125x)
02a Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(6,4 MB - 13.10.2009 - 105x)
03 Dopravné vybavenie
(2,9 MB - 13.10.2009 - 100x)
04 Verejno-technické vybavenie - Energetika a spoje
(2,9 MB - 13.10.2009 - 90x)
05 Verejno-technické vybavenie - Vodné hospodárstvo
(3,1 MB - 13.10.2009 - 93x)
06 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES
(5,8 MB - 13.10.2009 - 41x)
07 Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
(5,7 MB - 13.10.2009 - 82x)
08 Schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb
(3,2 MB - 13.10.2009 - 113x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content