Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Hana Dedáčková

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – Suchá nad Parnou

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.12.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-149/2021 o vydanie súhlasu na výrub 13 ks tuje , rastúcich na pozemkoch parc. č. 69/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou z dôvodu “Dreviny požadované k výrubu nespĺňajú pôvodnú požiadavku”.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

 

Domy seniorov Hrnčiarovce n./Parnou – Šelpice – Horné Orešany

Domy seniorov prijímajú nových klientov. V zariadeniach poskytujú profesionálne sociálne, opatrovateľské, ubytovacie a stravovacie služby pre seniorov odkázaných na pomoc iných.

Pokora n.o. do týchto svojich zariadení hľadá zamestnancov na pozície opatrovateľ/opatrovateľka ( s praxou i bez praxe) a zdravotná sestra.

  Domy seniorov (643,3 kB, 33 stiahnutí)

Ponuka hydiny a zemiakov

Hydinárska farma ponúka 7-mesačné nosnice 4,50 € a 5,50€ za kus; 17-týždňové mládky nosnice pred znáškou; zemiaky na zimné uskladnenie v 50 kg balení. Objednávky prijímajú na t.č. 0908 582 295. Objednaná hydina a zemiaky budú zákazníkom dovezené domov 28.10.2021.

EnglishSlovenčina
Skip to content