Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

BEŽNÉ OZNAMY

Zápis detí do MŠ Košolná na šk.rok 2022/2023

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka MŠ KOŠOLNÁ v súlade s §59 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom, že  žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Košolná na školský rok 2022/2023 sa podávajú:

  1.   5.  2022 v čase od 15:00 do 16:30 hod.a potom priebežne do 16. 5. počas prevádzky v MŠ
  Zápis detí do Materskej školy 2022 (42,0 kB, 51 stiahnutí)
  Žiadosť o prijatie do MŠ (37,5 kB, 48 stiahnutí)

Ponuka práce- Zbor väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou hľadá vhodných uchádzačov o prácu v štátnej službe. Záujemci sa môžu hlásiť na pozície samostatný strážny a referent režimu. Uchádzač musí mať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek minimálne 21 rokov.  Úspešným uchádzačom, ktorí prejdú prijímacím konaním sa ponúka stabilná práca príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže a výhodné sociálne zabezpečenie. Bližšie informácie  a kontaktné údaje v priloženom letáku

  Ponuka práce (802,8 kB, 60 stiahnutí)

Zastupiteľstvo 14.03.2022

Zápisnica + uznesenia + príloha zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (223,1 kB, 38 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022 (61,6 kB, 43 stiahnutí)

Plnenie rozpočtu

  Čerpanie rozpočtu za rok 2021 (27,1 kB, 12 stiahnutí)

Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021

  Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021 (907,9 kB, 8 stiahnutí)

Domy seniorov Hrnčiarovce n./Parnou – Šelpice – Horné Orešany

Domy seniorov prijímajú nových klientov. V zariadeniach poskytujú profesionálne sociálne, opatrovateľské, ubytovacie a stravovacie služby pre seniorov odkázaných na pomoc iných.

Pokora n.o. do týchto svojich zariadení hľadá zamestnancov na pozície opatrovateľ/opatrovateľka ( s praxou i bez praxe) a zdravotná sestra.

  Domy seniorov (643,3 kB, 27 stiahnutí)

Ponuka hydiny a zemiakov

Hydinárska farma ponúka 7-mesačné nosnice 4,50 € a 5,50€ za kus; 17-týždňové mládky nosnice pred znáškou; zemiaky na zimné uskladnenie v 50 kg balení. Objednávky prijímajú na t.č. 0908 582 295. Objednaná hydina a zemiaky budú zákazníkom dovezené domov 28.10.2021.

EnglishSlovenčina
Skip to content