Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

BEŽNÉ OZNAMY

Nariadenie pre chovateľov ošípaných

Informácia o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach v zmysle prípisu č.j. 7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava zo dňa 2.8.2021 zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021. Mimoriadne núdzové opatrenia zostávajú v platnosti do odvolania

  Nariadenie pre chovateľov ošípaných (366,4 kB, 80 stiahnutí)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 02.06.2021

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná, ktoré sa konalo dňa 02.06.2021.

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (310,9 kB, 81 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (291,9 kB, 28 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020 (37,9 kB, 66 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020 (451,8 kB, 6 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa (82,5 kB, 13 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020 (27,0 kB, 14 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020 (129,9 kB, 19 stiahnutí)
  VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná (155,3 kB, 17 stiahnutí)

 

Obec Dlhá – brigáda

Obec Dlhá hľadá brigádnikov na zabezpečenie údržby verejnej zelene a drobné obecné práce formou brigádnickej činnosti počas letnej sezóny 2021.

Odmena 5,50 Euro brutto za hodinu práce.

Pre bližšie informácie kontaktujte starostu obce na tel. čísle 0903/709965

 

EnglishSlovenčina
Skip to content