Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Lea Loučková

Stretnutie s Mikulášom

Obecný úrad v Košolnej

pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktorý príde dňa 4.12.2022 /v nedeľu/ o 16:00 hod. do kostola v Košolnej. Mikuláš a jeho pomocníci sa už tešia na všetky deti !

Referendum 21.01.2023

Oznamujeme občanom, že prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

REFERENDUM sa bude v Obci Košolná konať v sobotu 21. januára 2023 v sále kultúrneho domu v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

  Referendum - Informacia pre voliča (272,5 kB, 10 stiahnutí)
  Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti (180,9 kB, 3 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK (214,0 kB, 5 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (384,0 kB, 4 stiahnutí)

 

 

REFERENDUM 21.01.2023

Oznamujeme občanom, že prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

REFERENDUM sa bude v Obci Košolná konať v sobotu 21. januára 2023 v sále kultúrneho domu v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

  Referendum - Informacia pre voliča (272,5 kB, 10 stiahnutí)
  Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti (180,9 kB, 3 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK (214,0 kB, 5 stiahnutí)
  e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (384,0 kB, 4 stiahnutí)

 

Zasadnutie OZ

Dňa 14. septembra 2022 o 18:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie OZ v Zasadačke obecného úradu Košolná.

Pozvánka –   Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.09.2022 (27,5 kB, 55 stiahnutí)
  Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022 (247,4 kB, 36 stiahnutí)
  Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná zo dňa 14.09.2022 (237,4 kB, 15 stiahnutí)
  Príloha č. 1 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022 (283,0 kB, 16 stiahnutí)
  Príloha č. 2 k uzneseniu č. 46/2022 - 14.09.2022 (252,8 kB, 31 stiahnutí)

VZN č. 02/2022 – ÚPNO Košolná – https://www.kosolna.eu.sk/upno-kosolna/

 

 

Zasadnutie OZ – 18.07.2022

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 18.07.2022:

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (259,8 kB, 50 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 (246,6 kB, 0 stiahnutí)
  Zámer predaja majetku - parc. č. 304/15 a 304/16 (74,0 kB, 20 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/23 (508,8 kB, 15 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/24 (509,8 kB, 13 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/25 (508,5 kB, 12 stiahnutí)
  zámer prevodu majetku - parc. č. 1107/29 (509,2 kB, 18 stiahnutí)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby OSO

EnglishSlovenčina
Skip to content