1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 030, s celkovou veľkosťou 694,8 MB z toho:


Finančné dokumenty (162)

Záverečný účet Obce Košolná za rok 2016 - schválený
(142,0 kB - 07.07.2017 - 49x)
Plnenie rozpočtu - máj 2017 - výdavková časť
(159,1 kB - 20.06.2017 - 49x)
Plnenie rozpočtu - máj 2017 - príjmová časť
(21,2 kB - 20.06.2017 - 58x)
Plnenie rozpočtu - 2016 - výdavková časť
(198,5 kB - 20.06.2017 - 48x)
Plnenie rozpočtu - 2016 - príjmová časť
(24,0 kB - 20.06.2017 - 41x)
návrh kúpnej zmluvy
(34,5 kB - 20.06.2017 - 108x)
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2016
(17,3 kB - 20.06.2017 - 109x)
Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2016
(81,5 kB - 13.06.2017 - 78x)
Návrh Záverečného účtu obce Košolná za rok 2016
(137,5 kB - 13.06.2017 - 71x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
(14,2 kB - 12.04.2017 - 58x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol za rok 2016
(17,8 kB - 12.04.2017 - 49x)
Žiadosť o zníženie poplatku za KO
(21,7 kB - 28.03.2017 - 94x)
žiadosť o informáciu + odpoveď - predčasné vyplatenie úveru zo ŠFRB
(121,6 kB - 28.03.2017 - 160x)
Rozpočet na rok 2017 - final
(143,0 kB - 19.01.2017 - 86x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ
(34,3 kB - 19.01.2017 - 0x)
Rozpočet na rok 2017
(71,6 kB - 19.01.2017 - 115x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ
(32,5 kB - 04.01.2017 - 62x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2017
(26,9 kB - 04.01.2017 - 55x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
(12,6 kB - 30.12.2016 - 110x)
Plnenie rozpočtu - november 2016 - výdavková časť
(194,3 kB - 14.12.2016 - 47x)
Rozpočtové opatrenie č. 09/2016
(14,0 kB - 14.12.2016 - 47x)
Rozpočtové opatrenie č. 08/2016
(22,0 kB - 14.12.2016 - 49x)
Rozpočtové opatrenie č. 07/2016
(26,5 kB - 14.12.2016 - 53x)
Rozpočtové opatrenie č. 06/2016
(21,5 kB - 14.12.2016 - 61x)
Správa hlavnej kontrolórky z uloženej kontroly
(71,3 kB - 14.12.2016 - 61x)
NÁVRH ROZPOČTU - výdavková časť 2017, 2018, 2019
(72,3 kB - 02.12.2016 - 154x)
NÁVRH ROZPOČTU - príjmová časť 2017, 2018, 2019
(23,5 kB - 02.12.2016 - 84x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2016
(14,5 kB - 10.10.2016 - 0x)
Návrh kúpnej zmluvy
(113,3 kB - 23.09.2016 - 90x)
žiadosť FK Sparta Košolná o navýšenie dotácií
(157,2 kB - 23.09.2016 - 65x)
Odvolanie voči rozhodnutiu 47/8/2016 za komunálne odpady
(53,0 kB - 23.09.2016 - 64x)
Plnenie rozpočtu - august 2016 - príjmová časť
(22,4 kB - 23.09.2016 - 32x)
Plnenie rozpočtu - august 2016 - výdavková časť
(189,3 kB - 23.09.2016 - 28x)
Rozpočtové opatrenie č. 05/2016
(15,0 kB - 23.09.2016 - 67x)
Rozpočtové opatrenie č. 04/2016
(19,0 kB - 23.09.2016 - 53x)
Rozpočtové opatrenie č. 03/2016
(15,0 kB - 23.09.2016 - 56x)
Rozpočtové opatrenie č. 02/2016
(17,0 kB - 23.09.2016 - 38x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015 - schválený
(151,0 kB - 23.06.2016 - 0x)
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2015
(53,7 kB - 08.06.2016 - 56x)
Plnenie rozpočtu - máj 2016 - výdavková časť
(156,0 kB - 08.06.2016 - 65x)
Plnenie rozpočtu - máj 2016 - príjmová časť
(21,0 kB - 08.06.2016 - 57x)
Plnenie rozpočtu - rok 2015 - príjmová časť
(24,4 kB - 31.05.2016 - 40x)
Plnenie rozpočtu - rok 2015 - výdavková časť
(1 002,3 kB - 31.05.2016 - 123x)
Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2015
(150,9 kB - 31.05.2016 - 130x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2015
(148,5 kB - 31.05.2016 - 74x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - výdavková časť
(72,8 kB - 12.04.2016 - 96x)
Schválený rozpočet na rok 2016 - príjmová časť
(45,5 kB - 12.04.2016 - 60x)
Nariadenie starostu obce - finančné transakcie
(17,5 kB - 07.03.2016 - 179x)
Výročná správa za rok 2013
(160,5 kB - 11.05.2014 - 101x)
Hodnotiaca správa za rok 2013
(195,5 kB - 11.05.2014 - 41x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2013
(192,0 kB - 11.05.2014 - 45x)
Záverečný účet obce Košolná za rok 2012
(180,0 kB - 11.05.2013 - 50x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - VÝDAVKY
(61,1 kB - 11.02.2013 - 53x)
Rozpočet obce Košolná na roky 2012-2014 - PRÍJMY
(42,8 kB - 11.02.2013 - 50x)

Územné plánovanie (69)

Záväzná časť ZaD 2.2019-čistopis
(445,8 kB - 08.06.2022 - 39x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 obsah
(233,2 kB - 08.06.2022 - 9x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
ZaD 2.2019 tabulka
(164,9 kB - 08.06.2022 - 7x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019
Výkresová časť priesvitky
(15,9 MB - 08.06.2022 - 22x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Výkresová časť - čistopis 22019
(890,9 kB - 08.06.2022 - 19x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019
Textová časť-čistopis 22019
(513,3 kB - 08.06.2022 - 16x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019
Príloha č. 5 - Námietka voči ÚPNO Košolná - p. Kormúth
(54,6 kB - 11.05.2022 - 22x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 304/13 a 304/14
(71,5 kB - 10.05.2022 - 32x)
UPNO Košolná 3/2021 - 11
(283,9 kB - 16.02.2022 - 65x)
UPNO Košolná 3/2021 - 10
(1,3 MB - 16.02.2022 - 44x)
UPNO Košolná 3/2021 - 9
(1,5 MB - 16.02.2022 - 31x)
UPNO Košolná 3/2021 - 8
(1,0 MB - 16.02.2022 - 30x)
UPNO Košolná 3/2021 - 7
(1,0 MB - 16.02.2022 - 24x)
UPNO Košolná 3/2021 - 6
(1,0 MB - 16.02.2022 - 31x)
UPNO Košolná 3/2021 - 5
(352,0 kB - 16.02.2022 - 25x)
UPNO Košolná 3/2021 - 4
(1,5 MB - 16.02.2022 - 34x)
UPNO Košolná 3/2021 - 3
(1,5 MB - 16.02.2022 - 34x)
UPNO Košolná 3/2021 - 2
(172,4 kB - 16.02.2022 - 33x)
UPNO Košolná 3/2021 - 1
(492,4 kB - 16.02.2022 - 66x)
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
(8,6 MB - 03.01.2022 - 86x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko
Oznámenie o strategickom dokumente
(291,2 kB - 17.12.2021 - 53x)
Oznámenie verejnosti
(210,7 kB - 17.12.2021 - 56x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021
Spojené územné a stavebné konanie-rodinný dom
(2,4 MB - 10.08.2021 - 103x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba
Územné rozhodnutie - Obecná kanalizácia
(9,7 MB - 05.08.2021 - 28x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná
Verejná vyhláška - NN rozvody
(1,4 MB - 11.12.2020 - 81x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov
Zámer prenájmu majetku - p. Majkút
(501,5 kB - 22.04.2020 - 98x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - textová časť
(213,5 kB - 10.02.2020 - 119x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - tabuľka
(44,0 kB - 10.02.2020 - 58x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - záväzná časť
(205,0 kB - 10.02.2020 - 85x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - výkresy
(12,7 MB - 10.02.2020 - 218x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019 - navrhované zmeny
(807,1 kB - 10.02.2020 - 109x)
Verejná vyhláška - zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 02/2019
(30,5 kB - 10.02.2020 - 84x)
zámer predaja majetku obce
(500,9 kB - 21.01.2020 - 143x)
Verejná vyhláška - strategický dokument
(37,0 kB - 10.12.2019 - 84x)
Petícia obyvateľov "Habánskeho dvora"
(93,1 kB - 13.03.2019 - 93x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - záväzná časť - čistopis
(135,3 kB - 25.01.2018 - 163x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - tabuľka PPF
(15,9 kB - 25.01.2018 - 64x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Správa - čistopis
(500,2 kB - 25.01.2018 - 72x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Schéma záväznej časti
(3,2 MB - 25.01.2018 - 132x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - perspektívne použitie
(5,6 MB - 25.01.2018 - 70x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - ochrana prírody a tvorba krajiny
(5,7 MB - 25.01.2018 - 69x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 2
(3,0 MB - 25.01.2018 - 38x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - verejné technické vybavenie 1
(2,9 MB - 25.01.2018 - 49x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - dopravné vybavenie
(2,8 MB - 25.01.2018 - 66x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori 02a
(6,2 MB - 25.01.2018 - 78x)
ÚPNO Košolná 03/2011 - Komplexné priestorové uspori
(1,8 MB - 25.01.2018 - 90x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)