1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 226, s celkovou veľkosťou 838,5 MB z toho:


Finančné dokumenty (176)

schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52
(321,5 KB - 29.06.2020 - 70x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019
(53,4 KB - 24.06.2020 - 52x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 KB - 10.06.2020 - 47x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019
(201,0 KB - 10.06.2020 - 51x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022
(43,0 KB - 14.02.2020 - 53x)
Plnenie výdavkov 2019
(144,3 KB - 11.02.2020 - 68x)
Plnenie príjmov 2019
(26,7 KB - 11.02.2020 - 75x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť
(259,5 KB - 04.02.2020 - 75x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť
(238,0 KB - 04.02.2020 - 76x)
rozpočtové opatrenie č. 10/2019
(26,5 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 9/2019
(29,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 8/2019
(25,5 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 7/2019
(29,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 6/2019
(28,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2019
(27,0 KB - 20.12.2019 - 0x)
RO 10/2019
(26,0 KB - 09.12.2019 - 64x)
RO 9/2019
(29,0 KB - 09.12.2019 - 57x)
RO 8/2019
(25,0 KB - 09.12.2019 - 56x)
RO 7/2019
(29,0 KB - 09.12.2019 - 57x)
RO 6/2019
(28,5 KB - 09.12.2019 - 68x)
RO 5/2019
(27,0 KB - 09.12.2019 - 45x)
Audítorská správa za rok 2018
(212,6 KB - 09.10.2019 - 81x)
Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(27,0 KB - 09.10.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 KB - 23.09.2019 - 72x)
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 KB - 23.09.2019 - 60x)
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 KB - 23.09.2019 - 71x)
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(26,0 KB - 23.09.2019 - 61x)
Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka
(21,8 KB - 23.09.2019 - 53x)
plnenie výdavkov 08/2019
(138,9 KB - 23.09.2019 - 60x)
plnenie príjmov 08/2019
(25,9 KB - 23.09.2019 - 69x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 KB - 28.06.2019 - 48x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018
(4,6 MB - 13.06.2019 - 67x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018
(85,5 KB - 15.05.2019 - 60x)
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018
(146,1 KB - 15.05.2019 - 67x)
Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018
(23,2 KB - 15.05.2019 - 55x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 KB - 15.05.2019 - 54x)
zámer predaja majetku
(75,5 KB - 03.04.2019 - 181x)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná
(25,2 KB - 29.03.2019 - 113x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(44,0 KB - 29.03.2019 - 0x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(55,5 KB - 29.03.2019 - 0x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021
(28,7 KB - 29.03.2019 - 71x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021
(36,1 KB - 14.03.2019 - 84x)
Žiadosť o odpredaj pozemku
(67,3 KB - 13.03.2019 - 76x)
Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol
(107,6 KB - 13.03.2019 - 69x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(35,5 KB - 27.02.2019 - 91x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(20,5 KB - 27.02.2019 - 75x)
Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(327,5 KB - 21.12.2018 - 95x)
Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(48,5 KB - 21.12.2018 - 95x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020
(323,5 KB - 24.10.2018 - 74x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020
(69,7 KB - 24.10.2018 - 126x)
Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020
(48,0 KB - 24.10.2018 - 63x)
Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet
(23,0 KB - 03.08.2018 - 108x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený
(139,5 KB - 02.07.2018 - 91x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020
(45,7 KB - 14.06.2018 - 320x)
Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície
(29,4 KB - 14.06.2018 - 248x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017
(50,9 KB - 14.06.2018 - 69x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -
(324,0 KB - 06.06.2018 - 67x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(69,9 KB - 06.06.2018 - 149x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(47,5 KB - 06.06.2018 - 55x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017
(192,4 KB - 01.06.2018 - 65x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017
(23,8 KB - 01.06.2018 - 60x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017
(185,5 KB - 01.06.2018 - 63x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017
(133,0 KB - 01.06.2018 - 73x)
Rozpočtové opatrenie č. 02/2017
(33,5 KB - 09.01.2018 - 70x)
Rozpočtové opatrenie č. 01/2017 - navýšenie dotácie FK Sparta Košolná
(12,0 KB - 09.01.2018 - 61x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018
(33,1 KB - 06.12.2017 - 110x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
(19,5 KB - 06.12.2017 - 80x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
(56,5 KB - 06.12.2017 - 60x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
(33,5 KB - 06.12.2017 - 77x)
Plnenie rozpočtu - 11-2017 - výdavková časť
(182,6 KB - 06.12.2017 - 57x)
Plnenie rozpočtu - 11-2017 - príjmová časť
(23,1 KB - 06.12.2017 - 44x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky - príloha
(22,4 KB - 06.12.2017 - 130x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
(25,2 KB - 06.12.2017 - 114x)
Auditorská správa Obce Košolná za rok 2016
(205,0 KB - 06.12.2017 - 60x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(205,1 KB - 28.11.2017 - 99x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(79,8 KB - 28.11.2017 - 80x)
kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
(39,0 KB - 07.07.2017 - 146x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2016 - schválený
(142,0 KB - 07.07.2017 - 61x)
Plnenie rozpočtu - máj 2017 - výdavková časť
(159,1 KB - 20.06.2017 - 67x)
Plnenie rozpočtu - máj 2017 - príjmová časť
(21,2 KB - 20.06.2017 - 68x)
Plnenie rozpočtu - 2016 - výdavková časť
(198,5 KB - 20.06.2017 - 63x)
Plnenie rozpočtu - 2016 - príjmová časť
(24,0 KB - 20.06.2017 - 58x)
návrh kúpnej zmluvy
(34,5 KB - 20.06.2017 - 114x)
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2016
(17,3 KB - 20.06.2017 - 123x)
Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2016
(81,5 KB - 13.06.2017 - 89x)
Návrh Záverečného účtu obce Košolná za rok 2016
(137,5 KB - 13.06.2017 - 82x)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
(14,2 KB - 12.04.2017 - 78x)
Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol za rok 2016
(17,8 KB - 12.04.2017 - 66x)
Žiadosť o zníženie poplatku za KO
(21,7 KB - 28.03.2017 - 109x)
žiadosť o informáciu + odpoveď - predčasné vyplatenie úveru zo ŠFRB
(121,6 KB - 28.03.2017 - 180x)
Rozpočet na rok 2017 - final
(143,0 KB - 19.01.2017 - 91x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ
(34,3 KB - 19.01.2017 - 0x)
Rozpočet na rok 2017
(71,6 KB - 19.01.2017 - 132x)
Správa hlavnej kontrolórky na výzvu OZ
(32,5 KB - 04.01.2017 - 82x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2017
(26,9 KB - 04.01.2017 - 73x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
(12,6 KB - 30.12.2016 - 121x)
Plnenie rozpočtu - november 2016 - výdavková časť
(194,3 KB - 14.12.2016 - 64x)
Rozpočtové opatrenie č. 09/2016
(14,0 KB - 14.12.2016 - 56x)
Rozpočtové opatrenie č. 08/2016
(22,0 KB - 14.12.2016 - 61x)
Rozpočtové opatrenie č. 07/2016
(26,5 KB - 14.12.2016 - 65x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)