1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 030, s celkovou veľkosťou 694,8 MB z toho:


Finančné dokumenty (162)

Rozpočet obce 2022 - 2024 - príjmová časť
(480,0 kB - 11.05.2022 - 11x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2022 - 2024
(52,1 kB - 27.04.2022 - 12x)
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 1/2022
(29,3 kB - 27.04.2022 - 8x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - výdavková časť
(274,5 kB - 13.04.2022 - 22x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 - príjmová časť
(480,0 kB - 13.04.2022 - 0x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
(40,5 kB - 07.12.2021 - 21x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
(32,5 kB - 07.12.2021 - 11x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
(26,0 kB - 07.12.2021 - 15x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
(37,5 kB - 07.12.2021 - 21x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(451,8 kB - 11.06.2021 - 24x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020
(37,9 kB - 27.05.2021 - 110x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020
(27,0 kB - 11.05.2021 - 30x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 11.05.2021 - 23x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020
(204,0 kB - 11.05.2021 - 30x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 24.03.2021 - 38x)
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 24.03.2021 - 35x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2021 - 2023
(52,7 kB - 15.03.2021 - 21x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - výdavková časť
(274,4 kB - 26.02.2021 - 30x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2021,2022, 2023 - príjmová časť
(499,6 kB - 26.02.2021 - 39x)
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
(28,5 kB - 03.12.2020 - 29x)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
(31,5 kB - 03.12.2020 - 32x)
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
(28,0 kB - 03.12.2020 - 28x)
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
(38,0 kB - 03.12.2020 - 29x)
schválené - zámer predaja majetku - pozemky pod bytovými domami s. č. 50, 51, 52
(321,5 kB - 29.06.2020 - 45x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2019
(53,4 kB - 24.06.2020 - 35x)
Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa
(82,5 kB - 10.06.2020 - 27x)
Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2019
(201,0 kB - 10.06.2020 - 31x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2020-2022
(43,0 kB - 14.02.2020 - 39x)
Plnenie výdavkov 2019
(144,3 kB - 11.02.2020 - 40x)
Plnenie príjmov 2019
(26,7 kB - 11.02.2020 - 42x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - výdavková časť
(259,5 kB - 04.02.2020 - 49x)
NÁVRH - Rozpočet na roky 2020,2021,2022 - príjmová časť
(238,0 kB - 04.02.2020 - 49x)
rozpočtové opatrenie č. 10/2019
(26,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 9/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 8/2019
(25,5 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 7/2019
(29,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 6/2019
(28,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 5/2019
(27,0 kB - 20.12.2019 - 0x)
RO 10/2019
(26,0 kB - 09.12.2019 - 44x)
RO 9/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 40x)
RO 8/2019
(25,0 kB - 09.12.2019 - 31x)
RO 7/2019
(29,0 kB - 09.12.2019 - 41x)
RO 6/2019
(28,5 kB - 09.12.2019 - 51x)
RO 5/2019
(27,0 kB - 09.12.2019 - 24x)
Audítorská správa za rok 2018
(212,6 kB - 09.10.2019 - 43x)
Final rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(27,0 kB - 09.10.2019 - 0x)
rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 51x)
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 kB - 23.09.2019 - 34x)
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 44x)
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
(26,0 kB - 23.09.2019 - 44x)
Infirmácia o čerpaní rozpočtu - hlavná kontrolórka
(21,8 kB - 23.09.2019 - 34x)
plnenie výdavkov 08/2019
(138,9 kB - 23.09.2019 - 24x)
plnenie príjmov 08/2019
(25,9 kB - 23.09.2019 - 27x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 28.06.2019 - 27x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2018
(4,6 MB - 13.06.2019 - 42x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2018
(85,5 kB - 15.05.2019 - 49x)
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Košolná - Plnenie výdavkov rok 2018
(146,1 kB - 15.05.2019 - 34x)
Príloha č. 1 Záverečného účtu Obce Košolná - Plnenie príjmov rok 2018
(23,2 kB - 15.05.2019 - 27x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2018
(179,0 kB - 15.05.2019 - 38x)
zámer predaja majetku
(75,5 kB - 03.04.2019 - 155x)
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Košolná
(25,2 kB - 29.03.2019 - 74x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(44,0 kB - 29.03.2019 - 0x)
Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(55,5 kB - 29.03.2019 - 0x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019,2020,2021
(28,7 kB - 29.03.2019 - 54x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2019-2021
(36,1 kB - 14.03.2019 - 64x)
Žiadosť o odpredaj pozemku
(67,3 kB - 13.03.2019 - 49x)
Žiadosť veriacich o prístrešok na kostol
(107,6 kB - 13.03.2019 - 33x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť
(35,5 kB - 27.02.2019 - 78x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť
(20,5 kB - 27.02.2019 - 58x)
Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(327,5 kB - 21.12.2018 - 78x)
Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(48,5 kB - 21.12.2018 - 78x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov pre roky 2018 - 2020
(323,5 kB - 24.10.2018 - 55x)
Návrh č. 3 - rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020
(69,7 kB - 24.10.2018 - 96x)
Návrh č. 3 - rozpočet príjmov na roky 2018-2020
(48,0 kB - 24.10.2018 - 46x)
Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet
(23,0 kB - 03.08.2018 - 81x)
Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017 - schválený
(139,5 kB - 02.07.2018 - 72x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018, 2019, 2020
(45,7 kB - 14.06.2018 - 306x)
Návrh - zmluva o spolupráci pri realizácii investície
(29,4 kB - 14.06.2018 - 234x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2017
(50,9 kB - 14.06.2018 - 54x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť -
(324,0 kB - 06.06.2018 - 50x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(69,9 kB - 06.06.2018 - 122x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(47,5 kB - 06.06.2018 - 42x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť - rok 2017
(192,4 kB - 01.06.2018 - 39x)
Plnenie rozpočtu - príjmová časť - rok 2017
(23,8 kB - 01.06.2018 - 36x)
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu - rok 2017
(185,5 kB - 01.06.2018 - 49x)
NÁVRH - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2017
(133,0 kB - 01.06.2018 - 58x)
Rozpočtové opatrenie č. 02/2017
(33,5 kB - 09.01.2018 - 56x)
Rozpočtové opatrenie č. 01/2017 - navýšenie dotácie FK Sparta Košolná
(12,0 kB - 09.01.2018 - 47x)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu - 2018
(33,1 kB - 06.12.2017 - 92x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
(19,5 kB - 06.12.2017 - 67x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
(56,5 kB - 06.12.2017 - 51x)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
(33,5 kB - 06.12.2017 - 66x)
Plnenie rozpočtu - 11-2017 - výdavková časť
(182,6 kB - 06.12.2017 - 35x)
Plnenie rozpočtu - 11-2017 - príjmová časť
(23,1 kB - 06.12.2017 - 27x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky - príloha
(22,4 kB - 06.12.2017 - 115x)
Správa z kontroly hlavnej kontrolórky
(25,2 kB - 06.12.2017 - 100x)
Auditorská správa Obce Košolná za rok 2016
(205,0 kB - 06.12.2017 - 42x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - výdavková časť
(205,1 kB - 28.11.2017 - 81x)
NÁVRH - Rozpočet na rok 2018 - príjmová časť
(79,8 kB - 28.11.2017 - 64x)
kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
(39,0 kB - 07.07.2017 - 130x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)