1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 030, s celkovou veľkosťou 694,8 MB z toho:


Obecné dokumenty (292)

Plošné testovanie - COVID 19 - 06.02.2021
(24,1 kB - 04.02.2021 - 526x)
Sčítanie obyvateľov 2021
(79,4 kB - 03.02.2021 - 42x)
Plošné testovanie - 30.1.2021
(694,2 kB - 28.01.2021 - 373x)
Časové pásma testovania 30.01.2021
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(111,9 kB - 26.01.2021 - 76x)
Plošné testovanie - COVID 19
(701,0 kB - 21.01.2021 - 315x)
Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v Košolnej nasledovne :
oznámenie o uložení zásielky - Kobza
(2,2 MB - 18.01.2021 - 156x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností 2
(27,9 kB - 21.12.2020 - 160x)
Geometrický plán - Zámer zámeny a kúpy nehnuteľností - p. gašparíková
(1,5 MB - 21.12.2020 - 117x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností
(31,2 kB - 21.12.2020 - 98x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(1,3 MB - 21.12.2020 - 64x)
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2020
(760,4 kB - 01.12.2020 - 96x)
uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom
(37,0 kB - 20.11.2020 - 70x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
(257,3 kB - 16.10.2020 - 147x)
22.10.2020 sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Rozšírenie NN rozvodov
(8,5 MB - 16.10.2020 - 55x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
Vykurovacie obdobie
(472,8 kB - 08.10.2020 - 48x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(239,6 kB - 23.09.2020 - 84x)
Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície s TAVOS a.s.
(544,5 kB - 03.09.2020 - 44x)
Zuzana Gromová
(7,8 MB - 03.09.2020 - 62x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 25.08.2020 - 72x)
Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou
(91,8 kB - 25.08.2020 - 50x)
Vnútroblok - stavebná časť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
(27,0 kB - 17.08.2020 - 0x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(172,7 kB - 17.08.2020 - 59x)
Vokounová Jana
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(173,1 kB - 17.08.2020 - 55x)
Rakický Adam
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(170,2 kB - 17.08.2020 - 63x)
Halaksa Andrej
Zrušenie trvalého pobytu
(578,1 kB - 12.08.2020 - 0x)
Kobra Marián, Kobza Roman, Kobzová Zuzana
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 06.08.2020 - 40x)
Zámer predaja_pozemky_bytovky 50,51,52
(340,6 kB - 21.07.2020 - 86x)
Rozhodnutie - verejná vyhláška OSK 3. etapa
(116,3 kB - 15.07.2020 - 46x)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(95,0 kB - 26.06.2020 - 56x)
Zrušený trvalý pobyt občanovi Trníkovi Bohuslavovi
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 01/2020
(34,6 kB - 24.06.2020 - 75x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
(21,0 kB - 24.06.2020 - 66x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2020
(27,5 kB - 24.06.2020 - 35x)
Výzva na predkladanie ponúk "Oprava miestnej komunikácie k ihrisku v obci Košolná"
(216,0 kB - 24.06.2020 - 69x)
Verejná vyhláška - kanalizácia - 3. etapa
(83,2 kB - 18.06.2020 - 45x)
Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky v MŠ
(1,7 MB - 10.06.2020 - 51x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2020
(27,0 kB - 01.06.2020 - 39x)
Zámer predaja majetku - Hrubalová
(223,0 kB - 21.05.2020 - 72x)
Dezinfekcia verejných priestorov
(170,2 kB - 04.05.2020 - 37x)
Prihláška
(68,9 kB - 29.04.2020 - 65x)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Zápis do MŠ na šk.rok 2020/2021
(95,3 kB - 29.04.2020 - 0x)
Územné rozhodnutie
(9,4 MB - 29.04.2020 - 66x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Chodník v obci Košolná"
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.04.2020
(26,5 kB - 17.04.2020 - 0x)
pokyny pre preladenie "Cez anténu"
(7,8 MB - 17.04.2020 - 30x)
Otváracie hodiny - Pošta
(36,3 kB - 24.03.2020 - 0x)
pomoc sebe a druhým
(287,3 kB - 18.03.2020 - 43x)
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
(337,4 kB - 18.03.2020 - 33x)
Čo robiť ak ste chorý
(338,7 kB - 18.03.2020 - 0x)
10 odporúčaní pri COVID - 19
(338,7 kB - 18.03.2020 - 67x)
Úprava hodín pre verejnosť
(461,2 kB - 18.03.2020 - 35x)
Pošta Suchá nad Parnou
Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzky zariadení
(3,8 MB - 16.03.2020 - 36x)
Zákaz prevádzky zariadení
Karanténne opatrenia
(2,1 MB - 16.03.2020 - 34x)
Opatrenie UVZ SR z 12.3.2020 pri ohrození verejného zdravia karanténne opatrenia
Opatrenie UV VZ SR - uzatvorenie prevádzok
(1,4 MB - 16.03.2020 - 32x)
Uzatvorenie prevádzok od 16.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 16.3.2020
(637,4 kB - 16.03.2020 - 106x)
Krízový štáb obce Košolná na svojom zasadnutí 16.3.2020 prijal opatrenia .
Usmernenie hlavného hygienika SR
(229,5 kB - 11.03.2020 - 44x)
Zatvorený obecný úrad v Košolnej
(15,0 kB - 10.03.2020 - 82x)
Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, bude obecný úrad zatvorený
Oznámenie o uložení zásielky - Martinovič
(12,2 kB - 03.03.2020 - 0x)
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Košolná
(917,9 kB - 02.03.2020 - 72x)
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2019
(20,9 kB - 27.02.2020 - 46x)
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO - 2019
(7,2 kB - 27.02.2020 - 149x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
(21,1 kB - 11.02.2020 - 130x)
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
(1,0 MB - 11.02.2020 - 32x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02.2020
(27,0 kB - 11.02.2020 - 70x)
Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2019
(105,0 kB - 30.01.2020 - 35x)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(109,9 kB - 08.01.2020 - 77x)
Lenka Škodová
Harmonogram vývozu KO 2020
(594,9 kB - 30.12.2019 - 69x)
Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania
(603,5 kB - 30.12.2019 - 102x)
Oznámenie o začatí územného konania -Chodník v Obci Košolná
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.12.2019
(27,0 kB - 02.12.2019 - 67x)
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
(61,4 kB - 27.11.2019 - 121x)
VZN Obce Košolná o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh VZN Obce Košolná o miestnych daniach
(93,0 kB - 27.11.2019 - 67x)
VZN Obce Košolná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Informácia pre voličov
(23,7 kB - 07.11.2019 - 151x)
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Rozhodnutie predsedu NR SR zo 4.novembra 2019
(142,7 kB - 07.11.2019 - 35x)
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do do NR SR
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11.11.2019
(27,0 kB - 05.11.2019 - 71x)
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
(557,9 kB - 07.10.2019 - 43x)
Dotácia rekonštrukciu kotolne MŠ
Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície
(5,4 MB - 02.10.2019 - 102x)
Návrh uznesení 30.09.2019
(15,8 kB - 27.09.2019 - 74x)
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.09.2019
(27,5 kB - 23.09.2019 - 35x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.06.2019
(27,5 kB - 13.06.2019 - 60x)
Pozvanie na oslavu
(46,8 kB - 07.05.2019 - 177x)
Deň matiek - 12.mája 2019
VZOR - Zásady odmeňovania poslancov
(23,7 kB - 13.03.2019 - 190x)
VZOR - rokovací poriadok
(24,1 kB - 13.03.2019 - 161x)
Žiadoť o osadenie osvetlenia
(268,3 kB - 13.03.2019 - 50x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.03.2019
(13,5 kB - 13.03.2019 - 55x)
Registrácia chovu
(109,0 kB - 07.03.2019 - 84x)
Tabuľka
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(13,9 kB - 07.03.2019 - 82x)
Formulár
Ohlásenie o vzniku odpadu
(752,4 kB - 28.02.2019 - 58x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
(21,1 kB - 30.01.2019 - 228x)
Zámer prenájmu majetku - OZ KROTON Košolná
(144,5 kB - 30.01.2019 - 69x)
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
(29,0 kB - 30.01.2019 - 183x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.02.2019
(13,5 kB - 30.01.2019 - 68x)
Kompostéry pre Malokarpatské Partnerstvo
(59,5 kB - 14.01.2019 - 169x)
Informácia o projekte
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
(8,8 kB - 05.12.2018 - 0x)
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 10.12.2018
Mikuláš 2018
(439,5 kB - 29.11.2018 - 185x)
Tak ako každoročne i tohto roku príde k nám Mikuláš
Oznámenie pre verejnosť
(157,8 kB - 26.11.2018 - 170x)
prerušenie dodávky elektriny
Zápisnica 6/2018
(220,9 kB - 19.11.2018 - 152x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 8.11.2018
Obecná splašková kanalizácia-verejná vyhláška
(1,7 MB - 13.11.2018 - 118x)
Krajský pamiatkový úrad - oznámenie o vydaní rozhodnutia
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
(17,6 kB - 12.11.2018 - 381x)
výsledky volieb konaných dňa 10.11.2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky
(49,7 kB - 31.10.2018 - 0x)
Stanovisko k návrhu č.3 rozpočtu na rok 2018,2019,2020
Správa hlavnej kontrolórky č.4
(32,9 kB - 31.10.2018 - 190x)
Správa č.4 - kontrola zmlúv za I.polrok
Žiadosť OZ KROTON - Košolná
(38,3 kB - 29.10.2018 - 61x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.11.2018
(13,0 kB - 29.10.2018 - 75x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)