1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 1 190, s celkovou veľkosťou 810,3 MB z toho:


Obecné dokumenty (335)

Upozornenie
(205,3 KB - 04.06.2021 - 140x)
Pozor na streľbu medzi domami...
Benefičný zápas
(143,7 KB - 03.06.2021 - 68x)
Harmonogram vývozu KO a SZ pre rok 2021
(530,8 KB - 26.05.2021 - 153x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.06.2021
(27,5 KB - 25.05.2021 - 38x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/18
(30,5 KB - 12.05.2021 - 63x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/17
(30,9 KB - 12.05.2021 - 45x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/16
(30,7 KB - 12.05.2021 - 46x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/15
(30,6 KB - 12.05.2021 - 41x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/14
(30,6 KB - 12.05.2021 - 42x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/13
(30,7 KB - 12.05.2021 - 54x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/12
(30,6 KB - 12.05.2021 - 48x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/11
(30,9 KB - 12.05.2021 - 51x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/10
(30,6 KB - 12.05.2021 - 58x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/9
(30,4 KB - 12.05.2021 - 47x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/8
(31,1 KB - 12.05.2021 - 54x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/7
(31,0 KB - 12.05.2021 - 47x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1110/6
(30,5 KB - 12.05.2021 - 47x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/22
(30,6 KB - 12.05.2021 - 44x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/21
(30,6 KB - 12.05.2021 - 42x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/20
(30,8 KB - 12.05.2021 - 51x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/19
(30,5 KB - 12.05.2021 - 42x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/18
(30,5 KB - 12.05.2021 - 44x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/17
(30,9 KB - 12.05.2021 - 52x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/16
(30,9 KB - 12.05.2021 - 90x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/15
(30,7 KB - 12.05.2021 - 37x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/14
(30,5 KB - 12.05.2021 - 34x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/13
(30,5 KB - 12.05.2021 - 46x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/12
(30,6 KB - 12.05.2021 - 40x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/11
(30,6 KB - 12.05.2021 - 29x)
Zámer predaja majetku - parc. č. 1107/10
(30,6 KB - 12.05.2021 - 48x)
Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020
(129,9 KB - 11.05.2021 - 55x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.05.2021
(27,5 KB - 06.05.2021 - 38x)
Zámer prenájmu majetku - p. Gromová
(214,6 KB - 24.03.2021 - 53x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.03.2021
(28,0 KB - 10.03.2021 - 79x)
Protipožiarna prevencia
(13,7 KB - 08.03.2021 - 55x)
Upozornenie občanov
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020
(27,6 KB - 26.02.2021 - 53x)
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021
(21,6 KB - 26.02.2021 - 59x)
Upozornenie - pozor na podvodné konanie
(64,8 KB - 25.02.2021 - 113x)
Upozornenie policajného zboru
oznámenie o uložení zásielky - A. Rakický
(2,0 MB - 23.02.2021 - 48x)
Výpočet úrovne vytriedenia KO - 2020
(20,9 KB - 23.02.2021 - 53x)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
(16,4 KB - 23.02.2021 - 77x)
Čo bude platiť od 8. februára 2021
(68,5 KB - 05.02.2021 - 144x)
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie
(10,2 MB - 04.02.2021 - 103x)
Stavebné povolenie na stavbu Rozšírenie NN rozvodov
Plošné testovanie - COVID 19 - 06.02.2021
(24,1 KB - 04.02.2021 - 535x)
Sčítanie obyvateľov 2021
(79,4 KB - 03.02.2021 - 56x)
Plošné testovanie - 30.1.2021
(694,2 KB - 28.01.2021 - 388x)
Časové pásma testovania 30.01.2021
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná
(111,9 KB - 26.01.2021 - 92x)
Plošné testovanie - COVID 19
(701,0 KB - 21.01.2021 - 326x)
Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v Košolnej nasledovne :
oznámenie o uložení zásielky - Kobza
(2,2 MB - 18.01.2021 - 176x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností 2
(27,9 KB - 21.12.2020 - 177x)
Geometrický plán - Zámer zámeny a kúpy nehnuteľností - p. gašparíková
(1,5 MB - 21.12.2020 - 131x)
zámer zámeny a kúpy nehnuteľností
(31,2 KB - 21.12.2020 - 108x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(1,3 MB - 21.12.2020 - 64x)
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2020
(760,4 KB - 01.12.2020 - 104x)
uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom
(37,0 KB - 20.11.2020 - 80x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
(257,3 KB - 16.10.2020 - 158x)
22.10.2020 sa uskutoční riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Rozšírenie NN rozvodov
(8,5 MB - 16.10.2020 - 60x)
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
Vykurovacie obdobie
(472,8 KB - 08.10.2020 - 61x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(239,6 KB - 23.09.2020 - 98x)
Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície s TAVOS a.s.
(544,5 KB - 03.09.2020 - 53x)
Zuzana Gromová
(7,8 MB - 03.09.2020 - 73x)
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 25.08.2020 - 73x)
Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou
(91,8 KB - 25.08.2020 - 57x)
Vnútroblok - stavebná časť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
(27,0 KB - 17.08.2020 - 0x)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.8.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(172,7 KB - 17.08.2020 - 62x)
Vokounová Jana
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(173,1 KB - 17.08.2020 - 58x)
Rakický Adam
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 17.8.2020
(170,2 KB - 17.08.2020 - 66x)
Halaksa Andrej
Zrušenie trvalého pobytu
(578,1 KB - 12.08.2020 - 0x)
Kobra Marián, Kobza Roman, Kobzová Zuzana
Výzva na predkladanie ponúk "Revitalizácia vnútrobloku"
(9,5 MB - 06.08.2020 - 40x)
Zámer predaja_pozemky_bytovky 50,51,52
(340,6 KB - 21.07.2020 - 97x)
Rozhodnutie - verejná vyhláška OSK 3. etapa
(116,3 KB - 15.07.2020 - 51x)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
(95,0 KB - 26.06.2020 - 59x)
Zrušený trvalý pobyt občanovi Trníkovi Bohuslavovi
Správa HK o výsledkoch kontroly č. 01/2020
(34,6 KB - 24.06.2020 - 78x)
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
(21,0 KB - 24.06.2020 - 76x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2020
(27,5 KB - 24.06.2020 - 39x)
Výzva na predkladanie ponúk "Oprava miestnej komunikácie k ihrisku v obci Košolná"
(216,0 KB - 24.06.2020 - 77x)
Verejná vyhláška - kanalizácia - 3. etapa
(83,2 KB - 18.06.2020 - 50x)
Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky v MŠ
(1,7 MB - 10.06.2020 - 65x)
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.06.2020
(27,0 KB - 01.06.2020 - 48x)
Zámer predaja majetku - Hrubalová
(223,0 KB - 21.05.2020 - 81x)
Dezinfekcia verejných priestorov
(170,2 KB - 04.05.2020 - 44x)
Prihláška
(68,9 KB - 29.04.2020 - 75x)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Zápis do MŠ na šk.rok 2020/2021
(95,3 KB - 29.04.2020 - 0x)
Územné rozhodnutie
(9,4 MB - 29.04.2020 - 69x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Chodník v obci Košolná"
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.04.2020
(26,5 KB - 17.04.2020 - 0x)
pokyny pre preladenie "Cez anténu"
(7,8 MB - 17.04.2020 - 40x)
Otváracie hodiny - Pošta
(36,3 KB - 24.03.2020 - 0x)
pomoc sebe a druhým
(287,3 KB - 18.03.2020 - 60x)
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
(337,4 KB - 18.03.2020 - 43x)
Čo robiť ak ste chorý
(338,7 KB - 18.03.2020 - 0x)
10 odporúčaní pri COVID - 19
(338,7 KB - 18.03.2020 - 75x)
Úprava hodín pre verejnosť
(461,2 KB - 18.03.2020 - 45x)
Pošta Suchá nad Parnou
Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzky zariadení
(3,8 MB - 16.03.2020 - 47x)
Zákaz prevádzky zariadení
Karanténne opatrenia
(2,1 MB - 16.03.2020 - 47x)
Opatrenie UVZ SR z 12.3.2020 pri ohrození verejného zdravia karanténne opatrenia
Opatrenie UV VZ SR - uzatvorenie prevádzok
(1,4 MB - 16.03.2020 - 47x)
Uzatvorenie prevádzok od 16.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu 16.3.2020
(637,4 KB - 16.03.2020 - 116x)
Krízový štáb obce Košolná na svojom zasadnutí 16.3.2020 prijal opatrenia .
Usmernenie hlavného hygienika SR
(229,5 KB - 11.03.2020 - 53x)
Zatvorený obecný úrad v Košolnej
(15,0 KB - 10.03.2020 - 87x)
Z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, bude obecný úrad zatvorený
Oznámenie o uložení zásielky - Martinovič
(12,2 KB - 03.03.2020 - 0x)
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Košolná
(917,9 KB - 02.03.2020 - 78x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)