Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami

Aktualizácia: 11.01.2023 o 15:34

Obec Košolná, týmto zverejňuje v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami” , ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 10341/2022-11.1/sm zo dňa 13.12.2022.
Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer “Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami”alebo na Obecnom úrade Košolná v stránkových hodinách.
Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia zámeru na Obecný úrad Košolná.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.

  Zámer - Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami. (874,5 KB, 66 stiahnutí)

Pozvánka na verejné prerokovanie

  Pozvánka na verejné prerokovanie (195,8 KB, 63 stiahnutí)
image_pdfimage_print