Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – 29.06.2022

Pozvánka na Zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať v stredu 29.06.2022 spolu s relevantnými materiálmi :

 

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2022 (111,5 kB, 45 stiahnutí)
  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (246,8 kB, 35 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022 (205,6 kB, 19 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2021 (54,2 kB, 11 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 (448,4 kB, 24 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť (29,4 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť (139,7 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa (279,9 kB, 20 stiahnutí)
  plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 (21,8 kB, 11 stiahnutí)
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení (263,6 kB, 10 stiahnutí)

 

 

Posledná aktualizácia: 30.06.2022 o 13:31

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content