Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 02.06.2021

Zápisnica, uznesenia a prílohy zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná, ktoré sa konalo dňa 02.06.2021.

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (310,9 kB, 97 stiahnutí)
  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021 (291,9 kB, 38 stiahnutí)
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Košolná za rok 2020 (37,9 kB, 107 stiahnutí)
  Záverečný účet Obce Košolná za rok 2020 (451,8 kB, 21 stiahnutí)
  Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa (82,5 kB, 19 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - príjmová časť 12-2020 (27,0 kB, 26 stiahnutí)
  Plnenie rozpočtu - výdavková časť 12-2020 (129,9 kB, 33 stiahnutí)
  VZN č. 01/2021 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Košolná (155,3 kB, 87 stiahnutí)

 

Posledná aktualizácia: 11.06.2021 o 8:29

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content