Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa12.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KOS-137/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha, rastúceho na pozemku parc. č. 1113/9 v  k. ú. Košolná z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Košolná.

 

(Tento príspevok bude odstránený 02.11.2021 08:16)

Posledná aktualizácia: 13.10.2021 o 8:17

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content