Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 29.09.2020 začala na základe žiadosti Obce
Suchá nad Parnou konanie č. KOS-87/2020 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
tuje, rastúcich na pozemku parc. č. 69/1 v  k. ú. Suchá nad Parnou z
dôvodu poškodzovania pomníka.
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Košolná.

Posledná aktualizácia: 29.09.2020 o 12:47

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content