Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2016 začala na základe žiadosti obce
Suchá nad Parnou konanie č. KOS-69/2016 a KOS-34/2016 o vydanie súhlasu
na výrub drevín - 4 ks lipy malolistej, 2 ks smreka obyčajného, 2 ks
agáta bieleho, 3 ks borovice čiernej, 3 ks brezy previsnute,j
rastúcich na pozemkoch parc. č.170, 63/1, 69/1, 1774/1, 63/5 v k. ú 
Suchá nad Parnou vo vlastníctve žiadateľa z zdôvodu zlého zdravotného
stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Posledná aktualizácia: 23.09.2016 o 13:49

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content