Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Verejnosť môže stanoviská k „ Plánu rozvoja verejných vodovodov……”  v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií : Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybr. zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

 

  Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 - 2027 (1 013,5 KB, 31 stiahnutí)
image_pdfimage_print