Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Referendum 2015

Počet oprávnených voličov – 611
Volieb sa zúčastnilo – 164 voličov
Počet voličov ktorý odovzdali obálku – 164
Počet platných hlasov – 164

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Otázky predložené v referende:

Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledky hlasovania v Košolnej

Číslo otázky Odpoveď ÁNO Odpoveď NIE
1 158 6
2 155 8
3 155 8

Výsledky volieb v rámci SR

Po spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41 %, čím bolo referendum neplatné, pretože účasť nedosiahla 50%.

Prvá otázka
Na prvú otázku „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ odpovedalo kladne 94,50 % voličov, záporne 4,13% a neplatných hlasov bolo 1,36%. Najvyšší podiel kladných odpovedí bol v obvodoch Námestovo: 97,67 %, Stará Ľubovňa 97,32 %, Vranov nad Topľou 96,92 %, Bardejov 96,84 %, Stropkov 96,69 %. Najviac záporných odpovedí v obvodoch: Dunajská Streda 11,52 %, Komárno 9,97 %, Rimavská Sobota 9,01 %, Rožňava 8,43 % a Lučenec 7,47 %.

Druhá otázka
Na druhú otázku „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ odpovedalo kladne 92,43 %, záporne 5,54 % a neplatných hlasov bolo 2,01 %. Najvyšší podiel kladných odpovedí bol v obvodoch Námestovo: 96,99%, Stará Ľubovňa 96,12%, Vranov nad Topľou 95,73%, Stropkov 95,06% a Dolný Kubín 95,04%. Najviac záporných odpovedí v obvodoch: Dunajská Streda 13,12%, Rimavská Sobota 12,67%, Rožňava 11,62%, Komárno 11,59% a Lučenec 10,23%.

Tretia otázka
Na tretiu otázku „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ odpovedalo kladne 90,32 %, negatívne 7,34 % a neplatných hlasov bolo 2,33 %. Najvyšší podiel kladných odpovedí bol v obvodoch Námestovo: 96,35%, Stará Ľubovňa 95,04%, Vranov nad Topľou 94,61%, Dolný Kubín 94,06% a Bardejov 93,77%. Najviac záporných odpovedí v obvodoch: Rimavská Sobota 16,13%, Rožňava 15,84%, Dunajská Streda 15,83%, Komárno 13,87% a Lučenec 12,84%.

EnglishSlovenčina
Skip to content