1

Dokumenty


Celkový počet súborov na stránke 180, s celkovou veľkosťou 54,1 MB z toho:


Zápisnice a uznesenia (180)

Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(246,6 kB - 26.07.2022 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022
(259,8 kB - 26.07.2022 - 32x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(205,6 kB - 30.06.2022 - 14x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2022
(246,8 kB - 30.06.2022 - 32x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(289,2 kB - 11.05.2022 - 39x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2022
(318,9 kB - 11.05.2022 - 44x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(61,6 kB - 24.03.2022 - 46x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
(223,1 kB - 24.03.2022 - 48x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(200,6 kB - 21.12.2021 - 41x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
(218,6 kB - 21.12.2021 - 86x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 30.11.2021
(187,8 kB - 14.12.2021 - 38x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(218,2 kB - 29.09.2021 - 61x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2021
(234,3 kB - 29.09.2021 - 26x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(291,9 kB - 11.06.2021 - 41x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.06.2021
(310,9 kB - 11.06.2021 - 102x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(297,4 kB - 19.05.2021 - 37x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2021
(308,5 kB - 19.05.2021 - 45x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(104,5 kB - 13.04.2021 - 55x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
(88,0 kB - 13.04.2021 - 34x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(240,8 kB - 24.03.2021 - 68x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2021
(277,1 kB - 24.03.2021 - 76x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(89,9 kB - 30.10.2020 - 0x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.10.2020
(324,5 kB - 30.10.2020 - 125x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(85,1 kB - 03.09.2020 - 85x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2020
(245,0 kB - 03.09.2020 - 93x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2020
(271,8 kB - 20.07.2020 - 55x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26. 06. 2020
(246,5 kB - 07.07.2020 - 84x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.06.2020
(394,4 kB - 11.06.2020 - 92x)
Uznesenia zo obecného zastupiteľstva 24.4.2020
(200,5 kB - 12.05.2020 - 58x)
Zápisnica zo zastupiteľstva 24.04.2020
(219,3 kB - 12.05.2020 - 65x)
Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(19,8 kB - 27.03.2020 - 64x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2020
(48,5 kB - 27.03.2020 - 75x)
Uznesenia zo 20.2.2020
(22,6 kB - 02.03.2020 - 99x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020
uznesenia zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(16,5 kB - 20.12.2019 - 101x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.2019
(64,0 kB - 20.12.2019 - 88x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 11.11.2019
(210,9 kB - 26.11.2019 - 84x)
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva 11.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.11.2019
(237,4 kB - 26.11.2019 - 94x)
Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva
Final rozpočtové opatrenie č. 4/2019
(27,5 kB - 09.10.2019 - 0x)
Final rozpočtové opatrenie č. 3/2019
(27,0 kB - 09.10.2019 - 0x)
Final rozpočtové opatrenie č. 2/2019
(27,5 kB - 09.10.2019 - 0x)
uznesenia zo zasadnutia OZ 30.09.2019
(497,0 kB - 09.10.2019 - 130x)
zápisnica zo zasadnutia OZ 30.09.2019
(258,0 kB - 09.10.2019 - 88x)
uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(59,5 kB - 02.10.2019 - 58x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(204,2 kB - 02.10.2019 - 126x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019
(204,2 kB - 02.10.2019 - 0x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019
(19,5 kB - 28.06.2019 - 113x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2019
(68,0 kB - 28.06.2019 - 122x)
Uznesenie z 3.5.2019
(18,0 kB - 07.05.2019 - 112x)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
Zápisnica z 3.5.2019
(37,5 kB - 07.05.2019 - 88x)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košolná
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019
(65,5 kB - 29.03.2019 - 128x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.03.2019
(17,5 kB - 29.03.2019 - 113x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.02.2019
(19,0 kB - 22.02.2019 - 104x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019
(50,5 kB - 22.02.2019 - 115x)
Návrh uznesení - 06.02.2019
(14,8 kB - 30.01.2019 - 74x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018
(118,4 kB - 29.01.2019 - 43x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018
(53,0 kB - 29.01.2019 - 159x)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
(2,2 MB - 22.01.2019 - 139x)
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2018
uznesenia zo zasadnutia 10.12.2018
(867,1 kB - 04.01.2019 - 178x)
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva
(300,0 kB - 13.08.2018 - 125x)
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 9.8.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 9.8.2018
(612,4 kB - 13.08.2018 - 132x)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.8.2018
uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 9.7.2018
(264,2 kB - 09.08.2018 - 71x)
Uznesenia č. 4_2018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 9.7.2018
(766,3 kB - 09.08.2018 - 80x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2018
(4,4 MB - 02.07.2018 - 165x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2018
(321,5 kB - 02.07.2018 - 115x)
Príloha č. 2 - Poskytnutie informácie OÚ ŽP
(897,8 kB - 02.07.2018 - 40x)
Príloha č. 1 - Stanovisko okresného prokurátora
(245,1 kB - 02.07.2018 - 94x)
uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva7.5.2018
(1,3 MB - 29.05.2018 - 176x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 7.5.2018
(3,4 MB - 17.05.2018 - 305x)
Príloha č. 3
(3,2 MB - 17.05.2018 - 138x)
Vyhlásenie poslancov
Príloha k správe o výsledkoch kontroly č.2/2018 príloha č.2
(12,7 kB - 30.04.2018 - 68x)
Príloha k správe - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích Jám"
Správa o výsledku kontroly č.2/2018-príloha č.2
(31,1 kB - 30.04.2018 - 217x)
Správa hlavnej kontrolórky obce - Kontrola dokumentácie k vývozu do "Vlčích jám"
Správa o výsledku kontroly č.1/2018 príloha č.1
(1,5 MB - 30.04.2018 - 177x)
Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly - Kontrola vedenia evidencie pokladne
Uznesenia č.1_2018
(831,4 kB - 16.03.2018 - 111x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Košolnej
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
(2,8 MB - 16.03.2018 - 137x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ V Košolnej
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2017
(147,1 kB - 09.01.2018 - 78x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2017
(210,0 kB - 05.01.2018 - 132x)
Zápisnica + uznesenia z rokovania OZ konaného dňa 30.11.2017
(264,7 kB - 20.12.2017 - 83x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2017
(122,0 kB - 12.09.2017 - 113x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 06.09.2017
(41,2 kB - 12.09.2017 - 69x)
Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra + zápisnica zo dňa 30.08.2017 z otvárania obálok
(112,6 kB - 04.09.2017 - 115x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 07.08.2017
(48,5 kB - 16.08.2017 - 87x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2017
(144,1 kB - 16.08.2017 - 78x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017
(1,1 MB - 31.07.2017 - 107x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017
(1 016,0 kB - 31.07.2017 - 132x)
uznesenia_28.06.2017.pdf
(308,4 kB - 12.07.2017 - 109x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2017
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017
(297,5 kB - 07.07.2017 - 131x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017
(76,5 kB - 22.05.2017 - 89x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017
(85,7 kB - 17.05.2017 - 69x)
Zápisnica a uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2017
(87,1 kB - 28.04.2017 - 100x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 05.04.2017
(194,2 kB - 12.04.2017 - 145x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.04.2017
(281,4 kB - 12.04.2017 - 177x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.01.2017
(159,9 kB - 19.01.2017 - 115x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.01.2017
(310,6 kB - 19.01.2017 - 156x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.01.2017
(56,2 kB - 04.01.2017 - 79x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.12.2016
(50,8 kB - 28.12.2016 - 85x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2016
(158,1 kB - 10.10.2016 - 137x)
Zápisnica č.06/2016
(1,5 MB - 07.10.2016 - 151x)
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.9.2016
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2016
(169,8 kB - 23.06.2016 - 129x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2016
(2,0 MB - 23.06.2016 - 182x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná č.3 zo dňa 2.5.2016
(3,0 MB - 13.05.2016 - 110x)

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 2  1  2  »