1

VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  VZN č. 2/2021 (517,9 KB, 75 stiahnutí)