1

Zasadnutie OZ – 15.12.2021

Starosta obce zvoláva Zasadnutie Obecného zastupiteľstva avšak vyzýva občanov obce, aby sa na Zasadnutí nezúčastňovali z dôvodu neustále sa zhoršujúcej pandemickej situácie.

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2021 (27,5 kB, 18 stiahnutí)

  Návrh VZN č.2/2021 (36,2 kB, 22 stiahnutí)

  Návrh VZN č.3/2021 (18,3 kB, 45 stiahnutí)

  Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 (37,5 kB, 21 stiahnutí)

  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 (26,0 kB, 15 stiahnutí)

  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 (32,5 kB, 11 stiahnutí)

  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 (40,5 kB, 21 stiahnutí)