1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 26.7.2017

Zápisnica č.07/2017 –

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017 (1 016,0 KB, 143 stiahnutí)

Uznesenia č.07/2017 –

  Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2017 (1,1 MB, 124 stiahnutí)