1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košolnej 3.5.2019

  Zápisnica z 3.5.2019 (37,5 KB, 113 stiahnutí)

 

  Uznesenie z 3.5.2019 (18,0 KB, 134 stiahnutí)