1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košolnej 3.5.2019

  Zápisnica z 3.5.2019 (37,5 kB, 88 stiahnutí)

 

  Uznesenie z 3.5.2019 (18,0 kB, 112 stiahnutí)