1

Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019

  zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019 (204,2 kB, 0 stiahnutí)

  uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.09.2019 (59,5 kB, 58 stiahnutí)

  Návrh zmluvy o spolupráci pri realizácii investície (5,4 MB, 101 stiahnutí)
príloha č. 1 zápisnice