1

Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko

  Výzva na predkladanie cenových ponúk - Detské ihrisko (740,8 kB, 87 stiahnutí)

  Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (21,6 kB, 255 stiahnutí)

  Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (19,8 kB, 251 stiahnutí)

  Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet (23,0 kB, 81 stiahnutí)