1

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 30.11.2021

  Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná 30.11.2021 (187,8 kB, 39 stiahnutí)