1

Uznesenia č.5/2018 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

  Uznesenia č.5/2018 z rokovania obecného zastupiteľstva (300,0 kB, 125 stiahnutí)