1

Smetné nádoby určené na KO

Občania, ktorí majú záujem o kúpu smetnej nádoby, určenej na vývoz komunálneho odpadu, si ju môžu zakúpiť v čase stránkových hodín na OÚ za 20,40 €.