1

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Martin Bobok
zástupca starostuDušan Hornák
poslanec obecného zastupiteľstvaMgr. Zuzana Majkútová
poslankyňa obecného zastupiteľstvaMgr. Igor Rábara
poslanec obecného zastupiteľstvaŠtefan Belica
poslanec obecného zastupiteľstvaMgr. Adam Kekelák
poslanec obecného zastupiteľstvaPeter Novák
poslanec obecného zastupiteľstvaVolebné obdobie 2014-2018
Bohumil Bačík/František Loučka (zástupca starostu), František Bohuš, Ing. Slavomíra Hvizdošová, Jozef Lapšanský, Mgr. Igor Rábara, Mgr. Miriam Stanová, Iveta Široká

Volebné obdobie 2010-2014
Bohumil Bačík, Martin Belica, Ivana Haršányová, Zlatica Kekeláková, Jozef Lapšanský, Pavol Planeta, Ľubomír Tolarovič

Volebné obdobie 2006-2010
Ľubomír Tollarovič (zástupca starostu), Bohumil Bačík, Martin Belica, Dária Danišová, Ivana Haršányová, Peter Kramár, Miloš Ševčík.