Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – Obec Suchá nad Parnou

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 29.6.2018 začala na základe žiadosti Obce
Suchá nad Parnou konanie č. KOS-35/2018 o vydanie súhlasu na výrub
drevín - 2 ks lipy malolistej, 1 ks smreka obyčajného a 2 ks tuje
západnej rastúcich na pozemku parc. č. 69/1 v    k. ú. Suchá nad
Parnou z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Posledná aktualizácia: 10.07.2018 o 7:28

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content