1

Návrh – Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021

Návrh záverečného účtu Obce Košolná za rok 2021 nájdete tu:   Návrh - Záverečný účet Obce Košolná za rok 2021 (448,8 kB, 12 stiahnutí)

Príloha č. 1 –   Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - príjmová časť (29,4 kB, 0 stiahnutí)
  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu 12-2021 - výdavková časť (139,7 kB, 0 stiahnutí)

Príloha č. 2 –   Príloha č. 2 Záverečného účtu za rok 2021- Hodnotiaca správa (279,9 kB, 10 stiahnutí)