1

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 oo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení (15,0 kB, 73 stiahnutí)