1

Návrh VZN 3/2022

Návrh VZN č.3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

  Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení (39,5 KB, 31 stiahnutí)