Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Lehota na predkladanie pripomienok k návrhu rozpočtu uplynie dňom 11.03.2019.

  NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - príjmová časť (20,5 kB, 55 stiahnutí)
  NÁVRH - Rozpočet na rok 2019 - výdavková časť (35,5 kB, 74 stiahnutí)

Posledná aktualizácia: 27.02.2019 o 10:21

image_pdfimage_print
EnglishSlovenčina
Skip to content