1

Milé Naše mamy, mamky, mamičky!

Milé Naše mamy, mamky, mamičky!

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým vyjadril poďakovanie a úctu za Vašu lásku, obetu, opateru a zaželal Vám veľa zdravia, šťastia a síl v najkrajšom poslaní na svete.

Nedá sa slovami opísať a žiadnym číslom vyčísliť, čo všetko robíte a obetujete pre svoje deti.

Preto si zaslúžite to najcenejšie a to je pre Vás určite úsmev, pohladenie, zdravie, úcta, vľúdne slovo a v prípade potreby aj opatera Vašich detí.

Želal by som si, aby ste tieto pocity zažívali nie len v deň Vášho sviatku, ale po celý rok.

 

PhDr. Martin Halaksa, PhD. starosta obce